Wendbaar samenwerken

Wij geloven dat je een wendbare organisatie creëert door te schakelen op drie niveaus: een doelgerichte organisatie met verbonden medewerkers in open teams.

Wendbaar samenwerken

Wij geloven dat je een wendbare organisatie creëert door te schakelen op drie niveaus: een doelgerichte organisatie met verbonden medewerkers in open teams.

Sturing en Ruimte

Verbonden medewerker

Bevlogen medewerkers die vol energie in hun talenten en kracht hun dingen doen. Dat betekent dat ze rolbewust kijken naar de manier van samenwerken en eigenaarschap nemen op hun cirkel van invloed.

Open team

Voor teams betekent dit dat ze met een groep van ongeveer 10-15 personen geïnspireerd samenwerken en open communiceren. Daarbij is respect voor de ander en voor elkaars verschillen belangrijk voor vertrouwen in elkaar. Daarnaast is een open team een team dat wendbaar is en zich flexibel kan aanpassen en zichzelf daardoor op meerdere vlakken ontwikkelt.

Doelgerichte organisatie

Een doelgerichte organisatie betekent dat er samenhang zit tussen de vele initiatieven en projecten. Met daarbinnen een focus op enkele speerpunten die alle aandacht krijgen. Hierbij sturen managers op doelen en medewerkers op inspanningen.

Hoe ziet die wendbare organisatie er in de praktijk uit? 

Hier lees je de top 10 casussen uit ons verleden!