De weg naar een wendbare organisatie

Iedere opdracht is voor ons uniek en verdient een eigen aanpak. Een ding hebben echter alle opdrachten gemeen: wij maken uw organisatie wendbaar! Dit doen wij door continu te schakelen tussen drie niveaus: de doelgerichte organisatie, verbonden medewerkers en open teams. Als rode draad in onze opdrachten gebruiken wij daarbij Sturing en Ruimte.

De weg naar een wendbare organisatie

Iedere opdracht is voor ons uniek en verdient een eigen aanpak. Een ding hebben echter alle opdrachten gemeen: wij maken uw organisatie wendbaar! Dit doen wij door continu te schakelen tussen drie niveaus: de doelgerichte organisatie, verbonden medewerkers en open teams. Als rode draad in onze opdrachten gebruiken wij daarbij Sturing en Ruimte.

De wendbare organisatie

Par cirkel Proven PArtners

 

Als leidraad bij het wendbaar maken van organisaties gebruiken wij het zogenaamde PAR-model. Positie, Ambitie, Reis. PAR duidt de drie stappen aan die je continu zet als je met Sturing en Ruimte aan de slag gaat.

 

Positie
Allereerst bepalen we samen de positie. Waar staat jouw organisatie nu? Dat doen wij door meervoudig en integraal te kijken naar alle organisatorische variabelen. Harde variabelen zoals strategie, systemen en structuur, en zachte variabelen zoals personeel, management en cultuur. Op al deze variabelen meten we, via onze Quickscan, in hoeverre Sturing en Ruimte worden toegepast. De QuickScan is een online vragenlijst voor alle medewerkers.
Ambitie
Als we weten wat de huidige positie is van de organisatie, gaan we samen dromen; wat is de stip op de horizon, de top van de berg? Dit doen wij altijd zonder concessies; geen droom is te gek! Bij het dromen betrekken we zoveel mogelijk mensen uit de organisatie. Samen de ambitie bepalen geeft energie en draagvlak voor de benodigde verandering!
Reis
Tot slot gaan we samen op reis; stap voor stap op weg naar de top. Tijdens de reis blijven we continu monitoren op de voortgang. Dit bevordert een cultuur van leren en stelt de organisatie in staat om snel bij te sturen.

De positie bepalen vanuit sturing en ruimte

  • Hebben we een koersvaste heldere strategie én is er ruimte voor innovatieve en experimenten?
  • Biedt de structuur orde én is er tegelijkertijd ruimte voor projecten?
  • Hanteren we strakke regels en procedures met een PDCA-cyclus én ervaren medewerkers de vrijheid om als het nodig hiervan af te mogen wijken?
  • Is er organisatiebrede saamhorigheid én is daarbij ruimte voor elke medewerker om uniek te zijn?
  • Kan het management met lef en autoriteit optreden waar het nodig is én participatief en empathisch leiderschap tonen naar de medewerkers?
  • Hebben we sterke normen en stille waarden waar we elkaar op aanspreken én is ieder vrij in de organisatiecultuur?

Sturing en Ruimte

Wij helpen teams en organisaties te denken in paradoxen. Wij geloven niet alleen dat uitersten naast elkaar kunnen bestaan, maar zelfs dat organisaties het meest wendbaar zijn als je maximaal inspeelt op alle ogenschijnlijke tegenstellingen. Dus niet een beetje van het een en een beetje van het ander, maar het maximum van beide varianten. Wij noemen het denken in paradoxen ook wel redeneren vanuit Sturing en Ruimte.

De wendbare werkomgeving (fysiek en digitaal)

De werkomgeving is een belangrijke factor in de wendbaarheid van de organisatie. Als wij met een digitale of fysieke werkomgeving aan de slag gaan, kijken wij niet alleen naar de werkomgeving zelf, maar ook naar houding en gedrag in de werkomgeving en de ondersteuning die daarbij hoort. Wij doorlopen samen met jou onderstaande vijf stappen om tot een nieuwe werkomgeving te komen:

1. Vertalen

Ook bij de werkomgeving bepalen wij de positie. We kijken hoe de werkomgeving de visie en strategie van de organisatie kan versterken en ontwikkelen samen met het management de randvoorwaarden en uitgangspunten.

2. Analyse

Voordat we kunnen vaststellen welke werkomgevingsconcepten mogelijk zijn om gestelde ambities te realiseren, moeten we de huidige situatie helder in beeld brengen. Bij het uitvoeren van de analyse maken wij gebruik van bestaande gegevens die beschikbaar zijn binnen jouw organisatie en de door ons ontwikkelde tools. Zo doen we een activiteitenmeting en gebruiken we onze QuickScan.

3. Inventariseren

Bij deze stap gaat het vooral om wat de mensen in de organisatie willen. Hoe willen zij gaan (samen)werken en welke werkplekken en digitale middelen zijn daarvoor nodig, of hoe zou het anders kunnen. Door middel van workshops gaan we met een afspiegeling van de organisatie kijken wat wensen en eisen zijn van de kantoorinrichting en de informatievoorziening, hoe huidige werkprocessen eruit zien en wat wensen en eisen zijn aan de ondersteuning.

4. Definiëren

Nu we op allerlei verschillende manieren informatie hebben opgehaald, maken we samen met (een deel van) de organisatie een werkomgevingsconcept waarin we de wensen en eisen van medewerkers koppelen aan de strategie en de koers.

5. Veranderen

Uiteindelijk gaan we samen aan de slag! We zullen samen met een partner rondom interieurprojecten en/of digitale werkplek het werkomgevingsconcept vertalen naar een passend ontwerp. Daarnaast zullen we workshops Houding en Gedrag geven, zodat de werkomgeving straks ook optimaal gebruikt wordt. Ook zullen we kijken welke producten en diensten de organisatie nodig heeft om optimaal te kunnen werken, en deze diensten eventueel professionaliseren.