PROVENPARTNERS bij AYCL

Allyoucanlearn.eu

Wat wij doen bij netwerkorganisatie AYCL

Allyoucanlearn.eu (AYCL) wil gratis leren voor iedereen in zorg en welzijn en daarbuiten mogelijk maken. Dat doen we door samen te werken in een PPS (publiek-private samenwerking) tussen 39 partners. Hierin zitten mbo-en hbo-instellingen, een aantal bedrijven en zorginstellingen en andere organisaties/overheden. Momenteel wordt dit initiatief nog gesubsidieerd middels een Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het Ministerie van Onderwijs maar moet vanaf 2022 op eigen voeten door! Een mooie uitdaging.

AYCL was op zoek naar een partner met ervaring in complexe programma’s en een netwerkorganisatie waarin de verschillende belangen moesten worden gemanaged. PROVENPARTNERS is geselecteerd om het programmabureau te bemensen. Hierin vullen wij verschillende sherpa rollen in. Denk hierbij aan een programmamanager, een projectleider communicatie/marketing, een projectcoördinator voor realisatie digitale modules en natuurlijk projectondersteuning. We zijn inmiddels inmiddels op de helft van het programma (twee van de vier jaar) en vertellen jullie graag over wat we dusver bereikt hebben.

Berry Lodder–Directeur Zorg&Welzijn ROC Aventus: Het sterke punt van deze samenwerking is dat we regionaal krachtig willen opleiden en dezelfde context willen gebruiken als de zorg-en welzijnsinstellingen en dat gezamenlijk te ontwikkelen, de docenten leerlingen effectief kunnen begeleiden en tegelijkertijd innoverend werken.

Toekomstig leren realiseren

Eerst nog even terug naar de basis: AYCL wil toekomstig leren realiseren. Op het platform van AYCL staan modules die samen door onderwijs en werkveld ontwikkelen worden (horizontale verantwoording & eigenaarschap). Zo brengen we de theorie en de toepassing in de praktijk bij elkaar. We maken waar we goed in zijn en waar we trots op zijn. Zo houden we de kwaliteit hoog en delen we het beste! Als we met zijn allen lesmateriaal ontwikkelen houden we allemaal geld over en daar profiteren we met zijn allen van: je krijgt meer voor minder.

&nbsp

Wat is toekomstig leren?

Het is belangrijk om samen digitale modules te ontwikkelen die online altijd beschikbaar zijn. Deelnemers leren online en tijdens live bijeenkomsten. Iedere deelnemer heeft online een andere behoefte. De een zoekt snel even iets op, de ander rondt een volledige leergang af. AYCL wordt voor beide ingezet. Deelnemers leren in hun eigen tempo, wanneer het hen uitkomt, alleen of met collega’s, op de werkplek, onderweg of lekker thuis. Ze volgen modules met of zonder certificaten.

Met AYCL proberen we aan te sluiten bij alle verschillende behoeftes; we proberen het leren zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo helpen we deelnemers hun eigen leerpad uit te stippelen.

PROVENPARTNERS heeft beloofd om uiteindelijk 150 modules te realiseren die gebruikt kunnen worden door o.a. studenten, docenten, medewerkers van de welzijn-en zorginstellingen, mantelzorgers, ambtenaren en iedereen die interesse heeft. Samen met instructional designers en ontwikkelteams komen digitale modules tot stand. Er wordt samen inhoud gegeven aan die modules waardoor er een horizontale samenwerking tussen onderwijs, zorginstellingen en E-learning bedrijven is ontstaan.

&nbsp

Een uitdaging: vaardigheden in ICT

Om uiteindelijk ook ICT in het onderwijs en welzijn-en zorginstellingen toe te passen moeten we naast het bouwen van digitale modules ook nadenken wat ervoor nodig is om ICT daadwerkelijk toe te passen, want daar zit pas het echte effect! Zo moesten we onderzoeken hoe het is gesteld met de digitale vaardigheden van de medewerkers en docenten. Hiervoor is er een 0-meting uitgevoerd; deze meting gaf aan dat het niet zo goed gesteld is met die digitale vaardigheden. Op basis hiervan is er een opleidingsprogramma samengesteld door de HAN en Windesheim. Dit programma kan gegeven worden aan de docenten van alle ROC’s binnen het consortium. Ook zijn er op het platform allyoucanlearn.eu 10 digitale modules ontwikkeld om de digitale vaardigheden naar een hoger niveau te brengen. Deze kunnen door iedereen gevolgd worden!
&nbsp

Een grote uitdaging in de zorg: personeelstekort

In zorg-en welzijnsland speelt er momenteel heel veel! Een hele grote uitdaging is het vinden van voldoende personeel; er zijn gewoon niet genoeg zorgmedewerkers. Juist het feit dat AYCL als middel gebruikt kan worden om een bijdrage te leveren aan zoveel mogelijk medewerkers op de werkvloer maakt dat wij ons met hart en ziel inzetten voor dit concept. AYCL focust hierbij op de volgende zaken:

  • Medewerkers moeten snel en efficiënt worden opgeleid zodat het hen zo min mogelijk dagen kost. Dit doet ACYL door de studenten en medewerkers in de zorg sneller en plaats- en tijdonafhankelijk op te leiden.
  • Mensen die niet werkzaam zijn in de sector worden uitgedaagd om de gratis modules te volgen; het kan zomaar leiden tot interesse om in de sector te komen werken. Eventuele zij-instromers moeten sneller ingewerkt en opgeleid kunnen worden.
  • Nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfsturing en zelforganisatie  dienen sneller geadapteerd te worden om als organisatie wendbaar te blijven. Kennis helpt teams om met dergelijke uitdagingen om te gaan.
  • De kennis en kunde van schoolverlaters moet beter aansluiten op de huidige zorgvraag. AYCL versnelt de doorstroom vanaf MBO naar HBO en/of zorg- en welzijn instellingen door inhoud aan te bieden die beter aansluit op het directe werkveld. Dus als leerlingen van school af komen kunnen ze direct beter aan de slag.

New way of business

Nu, na 2 jaar als programma manager van AYCL, zien we hoe baanbrekend het concept van zelf content realiseren en dit gratis aanbieden is. Nu al zien we een 4x win-win:

Leerlingen en medewerkers leren flexibel en gepersonaliseerd
Leerlingen en medewerkers bepalen zelf wanneer en hoe ze willen leren. Ze krijgen gratis toegang tot online modules. Door “blended” vormen van leren aan te bieden kan ieder zijn/haar gepersonaliseerde vorm van leren kiezen.

ROC’s innoveren hun onderwijs en organisatie
ROC’s  die vaak nog op een “oude” manier zijn georganiseerd worden door AYCL gestimuleerd om meer content samen met de Zorg en Welzijn instellingen te ontwikkelen, een shift te maken van doceren naar coachen en het onderwijs te vernieuwen middels o.a. ICT. Zo ontstaat er een betere aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld en ontstaan er innovatieve vormen van organiseren, onderwijs en opleiding. Natuurljk krijgen de ROC’s zelf ook gratis toegang tot grote hoeveelheden content.

Zorg & Welzijn instellingen krijgen meer voor minder
Ook zorg en Welzijn instellingen krijgen gratis toegang tot grote hoeveelheden content. Zij kunnen op basis van AYCL opleidingsstrategieën ontwikkelen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Ook biedt het platform de uitgelezen mogelijkheid om kennis beschikbaar te stellen aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Content bedrijven krijgen toegang tot een grotere markt
E-learning bedrijven en traditionele uitgeverijen gestimuleerd na te denken over andere vormen van dienstverlening; hun huidige business moet aangepast worden op deze nieuwe vraag. Content wordt immers gratis aangeboden. Er ontstaat concurrentie op basis van kwaliteit.

Gebruiker: Ik heb veel geleerd als verzorgende-IG in opleiding, was erg leerzaam.

Onze toegevoegde waarde als Sherpa

Wij zien ernaar uit om AYCL de komende 2 jaar verder te helpen. Wij helpen als sherpa alle leden van de projectorganisatie en de stuurgroep via het gedachtegoed van Sturing & Ruimte richting:

  • Aandacht voor en slimme inzet van technologie en innovatie
  • Een naar buiten gericht vizier, met een focus op horizontale samenwerking en toekomstige horizontale verantwoording van ROC’s richting Zorg- en Welzijnsinstellingen
  • Het bij elkaar krijgen van de juiste mensen op de juiste plek om te komen tot nieuwe digitale modules
  • Een toekomstig bestendige organisatie die na 4 jaar RIF subsidie zelfstandig door kan gaan
  • Het realiseren van verbinding, verbinding en nogmaals verbinding tussen mens, teams en verschillende organisaties

Wij passen hierbij regelmatig de PAR methodiek toe. Wij staan stil bij waar we staan als project op basis van de KPI’s die we als project hebben vastgesteld, stellen op basis daarvan onze reis bij en stellen daar waar nodig onze ambitie bij.

Dries Krens: Het is een geweldig leuk programma waarin wij “echt iets voor de deelnemers” kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkelingen. Daarnaast zien wij allyoucanlearn als een middel om de innovatie in de Onderwijswereld een boost te geven. Wij zijn blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.