Wat wij doen bij netwerkorganisatie allyoucanlearn.eu

Allyoucanlearn.eu

Wat wij doen bij netwerkorganisatie Allyoucanlearn.eu

Allyoucanlearn.eu wil gratis leren voor iedereen in zorg en welzijn en daarbuiten mogelijk maken. Dat doen we door samen te werken in een PPS (publiek-private samenwerking) tussen 39 partners. Hierin zitten mbo-en hbo-instellingen, een aantal bedrijven en zorginstellingen en andere organisaties/overheden. Momenteel wordt dit initiatief nog gesubsidieerd middels een Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het Ministerie van Onderwijs maar moet vanaf 2022 op eigen voeten door! Een mooie uitdaging.

Allyoucanlearn.eu was op zoek naar een partner met ervaring in complexe programma’s en een netwerkorganisatie waarin de verschillende belangen moesten worden gemanaged. Uiteindelijk is PROVENPARTNERS geselecteerd om het programmabureau te bemensen. Hierin worden verschillende sherpa rollen ingevuld. Hierbij te denken aan programmamanager, projectleider communicatie/marketing, projectcoördinator voor realisatie digitale modules en projectondersteuning. We zijn inmiddels inmiddels op de helft van het programma (2 van de 4 jaar) en willen jullie graag meenemen op onze reis.

Berry Lodder–Directeur Zorg&Welzijn ROC Aventus: Het sterke punt van deze samenwerking is dat we regionaal krachtig willen opleiden en dezelfde context willen gebruiken als de zorg-en welzijnsinstellingen en dat gezamenlijk te ontwikkelen, de docenten leerlingen effectief kunnen begeleiden en tegelijkertijd innoverend werken.

Visie allyoucanlearn.eu

Toekomstig leren realiseren
Onderwijs en werkveld ontwikkelen samen de inhoud (horizontale verantwoording & eigenaarschap). Zo brengen we de theorie en de toepassing in de praktijk bij elkaar.digital aycl en provenpartners
We maken waar we goed in zijn en waar we trots op zijn. Zo houden we de kwaliteit hoog en delen we het beste!Als we met zijn allen lesmateriaal ontwikkelen houden we allemaal geld over en daar profiteren we met zijn allen van: je krijgt meer voor minder.

Digitale modules

Het is belangrijk om samen digitale modules te ontwikkelen die online altijd beschikbaar zijn. Deelnemers leren online en tijdens live bijeenkomsten. Online doen ze dat:

 • Wanneer het hen uitkomt
 • Van snel even iets opzoeken tot het volledig afronden van een leergang
 • In hun eigen tempo
 • Alleen of met collega’s
 • Zonder of met certificaten
 • Op de werkplek, onderweg of lekker thuis

We proberen het leren zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo helpen we deelnemers hun eigen leerpad uit te stippelen.Wij hebben beloofd om uiteindelijk 150 modules te realiseren die gebruikt kunnen worden door o.a. studenten, docenten, medewerkers van de welzijn-en zorginstellingen, mantelzorgers, ambtenaren en iedereen die interesse heeft. Via verschillende ontwikkelsporen (instructional designers en ontwikkelteams) komen digitale modules tot stand waar behoefte aan is binnen de PPS-constructie. Er wordt tevens samen inhoud gegeven aan die modules waardoor er een horizontale samenwerking tussen onderwijs, zorginstellingen en E-learning bedrijven is ontstaan.

Vaardigheden ICT

Om uiteindelijk ook ICT in het onderwijs en welzijn-en zorginstellingen toe te passen moesten we naast het bouwen van digitale modules ook nadenken wat daarvoor nodig is om het daadwerkelijk toe te passen, want daar zit pas het echte effect! Maar dan moet je ook weten hoe het is gesteld met de digitale vaardigheden van de medewerkers en docenten. Hiervoor is er een 0-meting uitgevoerd welke aangaf dat het niet zo goed gesteld is met die digitale vaardigheden. Op basis hiervan is er een opleidingsprogramma samengesteld door de HAN en Windesheim welke aan de docenten van alle ROC’s binnen het consortium gegeven kan worden. Er zijn tevens op het platform allyoucanlearn.eu 10 digitale modules ontwikkeld om de digitale vaardigheden naar een hoger niveau te brengen. Deze kunnen uiteraard door iedereen gevolgd worden.

Wat speelt er in Zorgen Welzijn?

In zorg-en welzijnsland speelt er momenteel heel veel! Hieronder een aantal relevante zaken die vanuit allyoucanlearn positief worden gestimuleerd:

 • Er is een personeelstekort omdat die mensen er gewoonweg niet zijn
 • Mensen die er zijn moeten snel en efficiënt worden opgeleid zonder dat ze weer dagen niet kunnen werken
 • Eventuele Zij-instromers moeten sneller ingewerkt en opgeleid kunnen worden
 • Nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld zelfsturing en zelforganiserend vermogen, wendbare organisatie dienen sneller geadapteerd te worden
 • Schoolverlaters moeten beter aansluiten

Wat levert AYCL hieraan bij?

AYCL kan als middel gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan het personeelstekort binnen de zorg- en welzijnssector, maar hoe dan? Hieronder puntsgewijs een aantal oplossingsrichtingen:

 • Wat er niet is kunnen we natuurlijk niet oplossen, maar de studenten en medewerkers die er zijn kunnen we sneller en plaats- en tijdonafhankelijk opleiden.
 • Dit doen we door het aanbieden van gratis online content en allerlei blended en gepersonaliseerde vormen van opleiden
 • Andere doelgroepen (niet werkzaam in deze sector) uitdagen om de gratis modulen te volgen en over te halen hier te komen werken
 • Zij-instromers en huidige medewerkers sneller op te leiden via de gratis online modulen.
 • De doorstroom vanaf MBO naar HBO en/of zorg- en welzijn instellingen te versnellen door inhoud aan te bieden die beter aansluit op het directe werkveld. Dus als leerlingen van school af komen direct beter aan de slag kunnen.
Gebruiker: Ik heb veel geleerd als verzorgende-IG in opleiding, was erg leerzaam.

New way of business

De benadering om zelf content te realiseren en dit gratis aan te bieden is baanbrekend. ROC’s moeten meer content samen ontwikkelen met de Z&W instellingen, van doceren naar coachen, ROC’s moeten het onderwijs vernieuwen middels o.a. ICT in onderwijs maar zijn nog op de “oude” manier georganiseerd. E-learning bedrijven moeten nadenken over andere vormen van dienstverlening omdat de content niet meer 100x verkocht kan worden. Traditionele uitgeverijen zullen steeds meer op de achtergrond verdwijnen als ze hun business niet aanpassen en leerlingen en medewerkers willen zelf bepalen wanneer en hoe ze willen leren.

Dit zijn zo maar een aantal zaken die spelen waar AYCL een antwoord op wil geven door 4x Win-win

Leerlingen en medewerkers leren flexibel en gepersonaliseerd

 • Gratis toegang tot online inhouden
 • Blended en gepersonaliseerde vormen van opleiden

ROC’s innoveren hun onderwijs en organisatie

 • Gratis toegang tot grote hoeveelheden content
 • Betere aansluiting onderwijs – werkveld
 • Innovatieve vormen van organiseren, onderwijs en opleiding

Zorg & Welzijn instellingen krijgen meer voor minder

 • Gratis toegang tot grote hoeveelheden content
 • Opleidingsstrategieën gericht op duurzame inzetbaarheid
 • Kennis beschikbaar stellen aan mantelzorgers en vrijwilligers

Content bedrijven krijgen toegang tot grotere markt

 • Concurrentie op basis van kwaliteit

Onze toegevoegde waarde als Sherpa

Wij helpen alle leden van de projectorganisatie en de stuurgroep via het gedachtegoed van Sturing & Ruimte richting:

 • Aandacht voor en slimme inzet van technologie en innovatie
 • Naar buiten gerichte vizier, met een focus op horizontale samenwerking en toekomstige horizontale verantwoording van ROC’s richting Zorg- en Welzijnsinstellingen
 • De juiste mensen op de juiste plek bij elkaar krijgen om te komen tot nieuwe digitale modules
 • Een toekomstig bestendige organisatie die na 4 jaar RIF subsidie zelfstandig door kan gaan
 • Het realiseren van verbinding, verbinding en nogmaals verbinding tussen mens, teams en verschillende organisaties
 • Wij passen regelmatig de PAR methodiek toe. Wij staan regelmatig stil bij waar we staan als project op basis van de KPI’s die we als project hebben vastgesteld, stellen op basis daarvan onze reis bij en stellen daar waar nodig onze ambitie bij.
Dries Krens: Het is een geweldig leuk programma waarin wij “echt iets voor de deelnemers” kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkelingen. Daarnaast zien wij allyoucanlearn als een middel om de innovatie in de Onderwijswereld een boost te geven. Wij zijn blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.