De thema’s waarmee wij werken aan een wendbare organisatie

Wij zijn specialisten op het wendbaar maken van organisaties. Voor ons betekent dat, dat we in de afgelopen achttien jaar nog nooit eenzelfde casus hebben gezien. Iedere context is immers uniek!

Proven thema’s

Wij zijn specialisten op het wendbaar maken van organisaties. Voor ons betekent dat, dat we in de afgelopen achttien jaar nog nooit eenzelfde casus hebben gezien. Iedere context is immers uniek!

Wel zien wij dat bepaalde elementen in iedere opdracht terugkomen: in iedere organisatie zien wij schijnbare tegenstellingen. En precies daarom passen wij in al onze opdrachten Sturing en Ruimte toe. Dat doen wij door een vraagstuk nooit als ‘losstaand’ te behandelen, maar deze altijd in de context van de organisatie te plaatsen. Wij kijken integraal naar een organisatie aan de hand van het hier onder afgebeelde ESH-model.
Dit betekent dat wij binnen alle onderstaande thema’s niet alleen kijken naar het specifieke thema, maar deze plaatsen in de context van de organisatie. Pas als wij deze begrijpen, kunnen wij met de juiste interventies komen.
Twaal waarheden ESH model
Twaal waarheden ESH model
Wel zien wij dat bepaalde elementen in iedere opdracht terugkomen: in iedere organisatie zien wij schijnbare tegenstellingen. En precies daarom passen wij in al onze opdrachten Sturing en Ruimte toe. Dat doen wij door een vraagstuk nooit als ‘losstaand’ te behandelen, maar deze altijd in de context van de organisatie te plaatsen. Wij kijken integraal naar een organisatie aan de hand van het hiernaast afgebeelde ESH-model.
Dit betekent dat wij binnen alle onderstaande thema’s niet alleen kijken naar het specifieke thema, maar deze plaatsen in de context van de organisatie. Pas als wij deze begrijpen, kunnen wij met de juiste interventies komen.

Kennisactivatie

Kennisactivatie gaat over mensen. Over kennis en kunde. Over competenties en capabilities. Over talentmanagement, professionaliseren en kennisdeling. Kennis is voor ons hard (informatie) en zacht (ervaring, vaardigheden en attitude) tegelijkertijd. Alle mensen hebben eigen, unieke talenten en wij helpen hen om vanuit deze talenten kennis te delen, toe te passen en te verbeteren. Wij geloven dat kennis alleen gedeeld kan worden als er ruimte is voor professionals om eigen werk centraal te stellen. Wij helpen medewerkers en teams om te professionaliseren, en zo hun kennis te borgen. Wij optimaliseren samenwerking tussen medewerkers en tussen teams door het delen van kennis te stimuleren. Dit doen wij door medewerkers, teams en organisaties te verbinden, maar ook door de digitale en fysieke werkomgeving daar optimaal op in te richten.

Teamontwikkeling

Ieder mens is uniek. Unieke mensen vormen samen een team. Onze drive is om met hen te smeden, te ontwikkelen en te presteren. Strak met souplesse. Coachend en sturend. Wij streven samen met de teams naar open samenwerking. Een team van vandaag hoeft immers niet het team van morgen te zijn. ‘Fuzzy’ en tegelijkertijd ‘veilig’. Wij helpen teams op allerlei manieren, maar in alle teams staat wendbaarheid centraal. Sommige teams helpen wij als gecertificeerd Scrummaster om ‘Agile’ te werken, andere teams als coach om te groeien in ‘zelforganisatie’. En hoewel het een andere aanpak vereist, streven wij in alle verschillende opdrachten naar transparantie, inspectie en adaptatie. Wat wij vragen aan de teams? Openheid en bereid zijn om bij te sturen.

Netwerkorganisaties

Wij zien dat verkokering niet alleen plaatsvindt binnen organisaties, maar vooral ook tussen organisaties. Dat is jammer, want samen bereik je meer dan alleen. Wij inspireren organisaties om te denken in communities en helpen daarmee om vloeiend samen te werken over organisatiegrenzen heen. Dit doen wij door focus en samenhang aan te brengen in gemeenschappelijke doelen en door vanuit het netwerk de individuele belangen onderdeel te maken van deze gemeenschappelijke doelen. Wij monitoren de voortgang en realisatie en ondersteunen bij het inrichten van de structuur en systemen om zo tot optimale resultaten te komen voor iedere partij.

Het Nieuwe Werken

De wereld waarin we werken verandert snel en continu. Werken vereist steeds meer interactie en vindt tegelijkertijd steeds meer op afstand plaats. Wij helpen organisaties bij het definiëren van de juiste (digitale en fysieke) werkomgeving. Dit doen wij door de werkomgeving te koppelen aan strategische doelstellingen zoals het realiseren van kostenbesparingen, het aantrekken van nieuw talent, het vergroten van het innovatievermogen en/of duurzaam te ondernemen.

Thuiswerken en flexwerken zorgt ervoor dat de werkomgeving een andere functie krijgt. Meer dan ooit dient de digitale werkomgeving (samen)werken op afstand te stimuleren, en de fysieke werkomgeving ‘ontmoeting’ te faciliteren. De werkomgeving moet teams optimaal ondersteunen om hun activiteiten (gezamenlijk) te kunnen uitvoeren. De perfecte werkomgeving bestaat derhalve voor ons niet alleen uit de fysieke en digitale component, maar ook uit de juiste ondersteuning (facilitair, ICT en HR), houding en gedrag (hoe gaan we met elkaar om).

Procesoptimalisatie

Continu verbeteren. Flow aanbrengen. Procesdenken.  Allemaal termen die ons, als gecertificeerd Lean Six Sigma Green Belt bekend voorkomen.  In de praktijk zien we echter dat procesoptimalisatie vaak als ‘kunstje’ wordt ingezet: kleine verbeteringen van bovenaf doorvoeren en deze vervolgens niet vasthouden. Daar geloven wij niet. Wij helpen organisaties met het organiseren van procesoptimalisatie. Met de juiste inrichting. Daarbij blijven we altijd uit de inhoud, maar dragen wij, vanuit onze rol, zorg voor het proces.