Samen Sturen bij Sevagram

Samen Sturen bij Sevagram

Sevagram is een zorgorganisatie, die met 1900 medewerkers en 1100 vrijwilligers mensgerichte zorg biedt in de regio’s Heerlen en Heuvelland. Dit doet zij in zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum en twee hospices.

De Raad van Bestuur was gecharmeerd van paradoxaal leiderschap vanuit Sturing en Ruimte en zo raakten we in gesprek over Samen Sturen bij Sevagram.

Het opdrachtteam

Leo van de Vorst
Judith Werkhoven sherpa
Saskia Bakermans
Rob Teney - HRM adviseur en projectleider Samen Sturen: ``De kracht van deze aanpak is dat de onderliggende oorzaken, of de ‘onderstroom’, zoals samenwerking en vertrouwen vanzelf aan het licht komen”

Onze successen

Daling ziekteverzuim en toename instroom op locaties

Eenduidige leiderschapsstijl “warme zakelijkheid” vanuit directie

Betere samenwerking tussen paramedische dienst en zorgteams

Aanpak

Samen Sturen is een programma dat specifiek ontwikkeld is voor de zorg waarin we verbinding brengen tussen een doelgerichte organisatie, open teams en verbonden medewerkers. Met een ontwikkelteam van 12 sherpa’s (4 van PROVENPARTNERS en 8 van Sevagram) zijn we gestart met 2 zorglocaties, 4 facilitaire teams en de paramedische dienst.

Via Samen Sturen leggen wij verbinding tussen organisatie, team en medewerker. Deze verbinding staat altijd in het teken van de gelukkige cliënt. Alles wat we doen moet hier aan bijdragen. En dit binnen de dynamiek van een complexe omgeving, waarin veel verandert op het gebied van regelgeving, financiering en toegenomen mondigheid van cliënt(vertegenwoordiger). Lees hier meer over Samen Sturen.

Resultaat

De eerste maanden lag de focus op het klaarstomen van het interne ontwikkelteam en het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal aan de hand van de 12 waarheden van Sturing & Ruimte. Deze is gehaald uit strategische documenten, voorbereid met het ontwikkelteam en uitgebreid besproken met de directie.

Hierbinnen zijn we vervolgens met de directie gaan zoeken naar focus en zijn voor het programma Samen Sturen in 2019 twee speerpunten benoemd:

    1. Eigenaarschap vanuit Plezier
    2. Interdisciplinair Vakmanschap
Teamontwikkeling

Daarna zijn we met deze onderwerpen als kader met de teams aan de slag gegaan met als input de quick-scan wendbaar organiseren als 0-meting. Door de score heeft elk team inzicht gekregen in waar het staat – tegenover het individu, team en de organisatie. Het leuke is dat de uitslag weerspiegelt wat de teamleden vóór de test al zelf aangaven.

Aan het eind van de eerste sessie heeft het team zelf concrete doelen geformuleerd waar ze aan gaat werken. In de onderstaande vlog een toelichting op vraaggericht ontwikkelen. Bijvoorbeeld het terugdringen van het ziekteverzuim. Dat is het topje van de ijsberg, de ‘bovenstroom’. De kracht van deze aanpak is dat de onderliggende oorzaken, of de ‘onderstroom’, zoals samenwerking en vertrouwen vanzelf aan het licht komen.

Vraaggericht Ontwikkelen

In beweging

Actieve sessies

Met de geformuleerde doelen in het achterhoofd, wordt vervolgens de tweede sessie voorbereid. Dat gebeurt samen met een afvaardiging van het team. In de tweede sessie werken we dan samen aan het verder concretiseren van de doelen, via opdrachtjes. Wat je ziet, is dat kleine veranderingen vaak een enorm effect hebben op de processen. En hierdoor gaat de positieve energie stromen. Bekijk ook deze vlog met tips.

Waardeer wat er is, en voeg toe!

Aanvankelijk stuit je op wat weerstand. Maar als je de dialoog aangaat, beweeg je al snel naar elkaar toe. Als men ziet dat de teams zelf mogen bepalen welke onderwerpen worden opgepakt, gaat men ook echt in deze aanpak geloven. Je ziet nu dat binnen veel teams dingen al een stuk beter gaan vanuit het motto “waardeer wat er is en voeg toe.” In de vlog hiernaast vertelt Leo meer over hoe dit werkt.

Waardeer wat er is en voeg toe

Teamontwikkeling

Daarna zijn we met deze onderwerpen als kader met de teams aan de slag gegaan met als input de quick-scan wendbaar organiseren als 0-meting. Door de score heeft elk team inzicht gekregen in waar het staat – tegenover het individu, team en de organisatie. Het leuke is dat de uitslag weerspiegelt wat de teamleden vóór de test al zelf aangaven.

Aan het eind van de eerste sessie heeft het team zelf concrete doelen geformuleerd waar ze aan gaat werken. In de onderstaande vlog een toelichting op vraaggericht ontwikkelen. Bijvoorbeeld het terugdringen van het ziekteverzuim. Dat is het topje van de ijsberg, de ‘bovenstroom’. De kracht van deze aanpak is dat de onderliggende oorzaken, of de ‘onderstroom’, zoals samenwerking en vertrouwen vanzelf aan het licht komen.

Vraaggericht Ontwikkelen

Actieve sessies

Met de geformuleerde doelen in het achterhoofd, wordt vervolgens de tweede sessie voorbereid. Dat gebeurt samen met een afvaardiging van het team. In de tweede sessie werken we dan samen aan het verder concretiseren van de doelen, via opdrachtjes. Wat je ziet, is dat kleine veranderingen vaak een enorm effect hebben op de processen. En hierdoor gaat de positieve energie stromen. Bekijk ook deze vlog met tips.

In beweging

Waardeer wat er is, en voeg toe!

Aanvankelijk stuit je op wat weerstand. Maar als je de dialoog aangaat, beweeg je al snel naar elkaar toe. Als men ziet dat de teams zelf mogen bepalen welke onderwerpen worden opgepakt, gaat men ook echt in deze aanpak geloven. Je ziet nu dat binnen veel teams dingen al een stuk beter gaan vanuit het motto “waardeer wat er is en voeg toe.” In de vlog hiernaast vertelt Leo meer over hoe dit werkt.

Waardeer wat er is en voeg toe

Hoe is het nu?

De sturing is van hoog niveau. De strategie steekt goed in elkaar en er wordt ook goed op gestuurd. Ook aan de systeemkant zit het wel snor. Er is vol overtuiging gekozen voor Planetree als zorgvisie en die wordt ook consequent doorgevoerd in de hele organisatie. Maar natuurlijk kunnen er ook dingen beter. Sommige locaties ervaren een kloof tot het management en ondersteunende diensten. Aan die verbindingen moet nog gewerkt worden. Net als aan verbindingen binnen sommige teams. Dat kost tijd. Maar ook op dat vlak komen we er wel.

Ontwikkelprogramma

Samen Sturen leeft binnen Sevagram, teams ervaren de voordelen en willen graag aanhaken. De kunst nu is zorgen dat wordt doorgepakt en hierbij steeds meer de nadruk leggen op het interne ontwikkelteam. Zij krijgen binnenkort een maatwerk ontwikkelprogramma en zullen daarna steeds meer op de voorgrond komen. Een mooi traject waarin we veel vertrouwen hebben in de interne sherpa’s.

Silvia Wachelder, teamleider: “Het is mooi en motiverend dat we nú al mooie dingen zien gebeuren op de werkvloer, terwijl we nog maar net begonnen zijn!”