Samen Sturen: de doelgerichte organisatie

onze trots home

Samenhang en focus

Binnen Samen Sturen werken wij op drie niveaus aan wendbaarheid. Op organisatieniveau met samenhang en focus, op teamniveau vraag- en wijgericht en op medewerkersniveau rolbewust en met eigenaarschap. In dit artikel richten wij ons op het organisatieniveau, ook wel de doelgerichte organisatie genoemd. Samen met onze klanten werken wij middels samenhang en focus aan het stellen van scherpe doelen en bereiken van resultaten. In dit artikel nemen we jullie graag mee in hoe wij dit aanpakken.

Hoe gaan wij aan de slag met de doelgerichte organisatie?

Het stellen van scherpe doelen en het bereiken van resultaten vraagt om samenhang en focus. Als eerste creëren we samenhang door alle individuele activiteiten, projecten en programma’s van de organisatie inzichtelijk te maken. Middels een doelenboom worden verbanden zichtbaar tussen individuele acties en collectieve doelen. Op deze manier krijgen we inzicht in wat wel bijdraagt en wat niet. Dit is een ingewikkeld proces omdat we alles integraal aan elkaar willen koppelen. Het kan dus een onoverzichtelijk geheel worden. Bijkomend voordeel van het creëren van samenhang is dat iedereen dezelfde taal spreekt!

Als de doelenboom compleet is, gaan we focus toevoegen. Oftewel keuzes maken en speerpunten kiezen. Waar gaat de organisatie zich de komende periode extra op focussen? Zelf hebben wij een kwartaalfocus en in de praktijk zien we regelmatig een jaarfocus. Door de samenhang die we gecreëerd hebben, wordt het maken van keuzes makkelijker en kunnen de gemaakte keuzes onderbouwd worden.

In de praktijk krijgen wij nog wel eens de vraag hoe we medewerkers en teams verbinden met doelen van een organisatie. De doelenboom is voor ons het antwoord, daar zijn zowel management als medewerkers namelijk onderdeel van. De doelen zijn van het management én de inspanningen die daarbij horen zijn van de medewerkers. Zoals in onderstaande afbeelding is weergeven.

Nieuwsgierig geworden? Komende weken komen er verschillende casussen online van organisaties waar wij mee werken en we voorbeelden geven van hoe samenhang en focus er in de praktijk uit ziet.