Proven boeken

Proven Partners doet een boekje open

Proven Partners boekPROVENPARTNERS is een uniek en apart bedrijf. Ter gelegenheid van het eerste lustrum is het boekje Proven Partners doet een boekje open gepubliceerd waarin beschreven is WIE wij zijn en WAT wij doen. Hierin wordt verteld hoe wij organisaties leuker, mooier en beter maken. Het bestaat uit een aantal visies en aanpakken, waaronder het motto: ‘Groot denken, klein doen’. Waar indertijd visionaire vergezichten werden geschetst van organisaties met verandervermogen en mobiele ‘kennisreizigers’ hebben deze in het heden gestalte gekregen.

Intranet voor de communicatieprofessional (2003)

Intranet voor de communicatieprofessionalIn veel organisaties is een intranet aanwezig, of wordt gewerkt aan de invoering daarvan. De communicatiefunctie van intranet is bijzonder belangrijk. Voor de meeste communicatieprofessionals is het opzetten en verder ontwikkelen van intranet beslist geen routineklus.

Er doen zich allerlei vragen voor en er moeten veel keuzes worden gemaakt, terwijl de ervaring beperkt is. Hoe pak je zo’n vraagstuk aan? Hoe kun je vanuit de communicatiediscipline bijdragen aan de ontwikkeling van een volwaardig intranet? Wat is jouw rol, en welke andere partijen kom je tegen? Wat is, nu er steeds meer werkprocessen via intranet gaan verlopen, de rol daarbij van communicatie en informatie?

In dit boek Intranet voor de communicatieprofessional vindt de lezer antwoord op veel van deze vragen. Het laat zien aan welke eisen een intranet moet voldoen en hoe het, eenmaal ingevoerd, optimaal is te beheren. Daarna wordt een stappenplan gepresenteerd om tot invoering te komen. Stap voor stap wordt het totaal aan activiteiten beschreven in de diverse stadia. Er is veel aandacht voor de valkuilen waar de professional voor moet uitkijken. De communicatiemanager die de invoering of verbetering van een intranet in goede banen wil leiden, heeft hiermee een zeer nuttig activiteitenplan in handen. Dit boek zet hen op het goede spoor!

Sturing en Ruimte (2009)

Boek sturing en ruimteIn de wereld van de 21e eeuw wordt veel van managers gevraagd. De dynamiek van veranderingen wordt steeds groter en de besluitvorming complexer. Managers dansen in hun denken en handelen, in hun afwegingen en keuzes op het smalle koord tussen uitersten. De auteurs van Sturing & Ruimte vinden dat het tijd wordt om het poldermodel niet meer in elke situatie als het hoogste goed te beschouwen.

Leo van de Vorst en Henk Roelofs laten zien hoe in de praktijk het leiderschap van het management kan worden versterkt door gebruik te maken van de kenmerken van de paradox. Ze hebben een nieuw managementconcept ontwikkeld waarmee zij in november 2008 de eerste prijs in een wedstrijd van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie hebben gewonnen. Sturing & Ruimte daagt de lezers uit om hun denkwijze te verbreden en te verdiepen en om effectiever na te denken over het eigen handelen.

Bestellen: https://www.managementboek.nl/boek/9789013066814/sturing-en-ruimte-leo-van-de-vorst

Homo Zappiens, opgroeien werken en leren in een digitaal tijdperk (2009)

ZappiensDe toekomst is al begonnen. En voor wie een vooruitziende blik hierop wil werpen, is het boek Homo Zappiens een aanrader. Sinds begin jaren negentig groeien kinderen op in het digitale tijdperk. De eerste generatie voor wie technologie niets nieuws is, maar juist een vanzelfsprekendheid. De snelheid en het gemak waarmee de Homo Zappiens met allerhande gadgets spelen en hun (sociale) leven verrijken, biedt stof tot nadenken. En deze generatie sijpelt langzaam binnen in alle gelederen.

Inmiddels zijn meer boeken verschenen over deze ‘digital natives’ of de ‘Generatie Einstein’ waarin uit de doeken wordt gedaan hoe deze generatie opgroeit te midden van een beeldcultuur, waarin ze veelvuldig gebruik maken van ict-hulpmiddelen waardoor ze sneller, slimmer en socialer in de wereld staan. Technologie als tweede huid, zoals Wim Veen het stelt. Wat anders is aan het vervolg op het eerder verschenen Engelstalig ‘Homo Zappiens; growing up in a digital age’ is de diepere verkenning van consequenties die de huidige ontwikkelingen hebben op de sectoren overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Omgaan met vernieuwing en verandering is van alle tijden. Het vergt wel ervaring en inzicht om de achterliggende processen en patronen te kunnen duiden en benutten. Daartoe waagt het boek een dappere poging. Op basis van concrete voorbeelden uit de drie sectoren en een beschouwing vanuit de wetenschappelijke literatuur wordt helder wat de invloed is van bijvoorbeeld Web 2.0 en de toenemende informatisering op ondermeer organiseren, (collectief) leren en besturen. Ook de noodzakelijke competenties die ontwikkelt moeten worden komen aan bod. En daarin kunnen we nog wat afkijken van de Homo Zappiens die zelf hun virtuele bestaan als logische uitbreiding van hun fysieke realiteit beschouwen en spelenderwijs hun mogelijkheden ontdekken.

Wat betekent dit voor de overheid, bedrijfsleven en onderwijs? In het boek komen enkele essenties naar voren die de huidige tendens kenmerken: meer interactie met de omgeving, participatie van ‘de gebruiker’, delen van kennis, toenemende transparantie, werken in netwerken en het streven naar gemeenschappelijke waardecreatie. De techniek fungeert als katalysator voor deze ontwikkelingen en stelt ons in staat slimmer te denken, leren en (samen)werken. Dat is een voordeel in deze kenniseconomie waarin veel waarde wordt gehecht aan innovatie. De in het boek beschreven praktijkexperimenten schetsen daar een aardig beeld van en geven een voorproefje op de toekomst. En met die inzichten kun je zeker je voordeel doen!