ORO omarmt Samen Sturen

orbtal-media-Esq0ovRY-Zs-unsplash

ORO omarmt Samen Sturen

Samen Sturen is een ontwikkelprogramma van Proven Partners. 4 jaar geleden zijn we hiermee begonnen bij ORO, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Helmond. Onder het motto ‘train-the-trainer” zijn we vanaf dag 1 gaan samenwerken als ontwikkelteam met collega’s van ORO en collega’s van Proven Partners. Dit ontwikkelteam heeft de afgelopen 4 jaren op 3 niveaus: organisatie, team en medewerker gewerkt aan de  “zachte elementen” cultuur, managementstijl en personeel.

Organisatie
Om Samen Sturen onderdeel te maken van de missie en visie van ORO, hebben we allereerst gewerkt aan gemeenschappelijke taal,. Dit heeft geleid tot een samenvoeging met Supportgericht Werken: Zo doen wij dat bij ORO.

Hiermee is Samen Sturen stevig verankert binnen ORO. Dit was een traject van vallen en opstaan en zeker niet zo eenvoudig als het nu misschien overkomt. In eerste instantie was het zoeken om deze woorden samen betekenis te geven en vooral consequent door te vertalen in de dagelijkse praktijk. Met een werkgroep hebben we als taalpuristen de woorden geladen. Vervolgens gingen we als dominee en ambassadeur aan de slag om “Zo doen wij dat bij ORO” gedragen te krijgen op alle niveaus. Dat lukt in het begin aardig, vervolgens kwamen er diverse wisselingen in het management en begonnen we weer van voren af aan. Succesfactor was dat we hierbij samen met het ontwikkelteam ORO optrokken en zo hadden we steeds een kritische massa met voldoende draagvlak. Tijdens Corona was het lastig, omdat het levend houden van gemeenschappelijke taal op afstand veel moeilijker was. Bij de komst van de nieuwe HR-directeur Joris Elsendoorn gingen we definitief van de bal af. Hij zei bij de kennismaking al: “ORO was verliefd op Samen Sturen en ik ga in het MT toetsen of we dat nieuw leven willen inblazen.” Hierdoor ontstond het goede gesprek en omarmde ORO Samen Sturen nogmaals of opnieuw.

Team
Meer dan 100 teams hebben met 2 coaches een traject van 6 maanden doorlopen. Om rondom onderwerpen die te maken hebben met samenwerking en communicatie te werken aan thema’s als eigenaarschap, rolbewust samenwerken en continu verbeteren. Hierbij is de cultuur van ORO stapje voor stapje door-ontwikkelt en zijn “maximaal 5 minuten klagen”, “doorpakken of loslaten”, “fouten maken moet…. 1x” en vooral “kom van die bal af” gevleugelde begrippen geworden. Naast vele zorgteams zijn ook andere teams als managementteams, HR, beleid, financiën en vele andere hierin meegenomen. Begonnen op de werkvloer, daarna de wijkmanagers en binnenkort ook het MT. We cascaderen stap voor stap naar boven.
Hierbij hebben we met diverse ORO ontwikkelcoaches mogen samenwerken. Mooiste compliment was dat we zelf 2x verantwoordelijk mochten zijn voor de interne werving en selectie van nieuwe coaches. Deze werden vervolgens ondergedompeld in het gedachtengoed van Sturing & Ruimte, de onderlegger van Samen Sturen. In de woorden van Judith Aarts: “Niet alleen op papier, maar ook laten voelen”. Hierna gingen we samen als tandem op pad naar de teams en hierbij bijzondere sessies meegemaakt: samen huilen, samen lachen.

Medewerker
Regelmatig maakt een teamsessie veel los en medewerkers vroegen individuele coaching om zich paradoxaal te laten oprekken. Vele wandelsessies op het Rijtven of de mooie omgeving, met vooral managers en zoco’s, hebben geleid tot goede gesprekken en nieuwe inzichten. Vooral “waardeer wat er is en voeg toe” kon hierbij mooi worden toegepast. De meesten waren namelijk erg zelfkritisch en het samen kijken naar wat er al goed gaat, gaf veel vertrouwen en een boost om vol energie door te kunnen.

En nu?

Nu staat Samen Sturen ORO op eigen benen en stopt Proven Partners als onderdeel van het ontwikkelteam. Vanuit de metafoor is het ontwikkelteam nu ‘volwassen en gaat zelfstandig wonen’. Zoals Joris Elsendoorn het zei: “geen afscheid, wel afronding.” Vanaf 31 maart jl. heeft Proven Partners het stokje formeel overgedragen aan ORO; strategisch, tactisch en operationeel. Joris gaat als HR-directeur de gemeenschappelijke taal meenemen. Mary van Dortmont gaat als projectleider continu verbeteren, zorgen dat vanuit het gedachtengoed gewerkt blijft worden aan doorontwikkeling. Zoals zij het mooi verwoordt: “wil je het kunnen of wil je het zijn?” En last but not least gaat het ontwikkelteam, met als coördinator Judith Aarts, samen met haar 5 collega’s door met ontwikkeling van de individuele medewerker, het team en de organisatie.

Wat ons vooral rest is trots! Trots om 4 jaar onderdeel te mogen zijn van een hele warme organisatie met inspirerende en leergierige collega’s die we nu vol vertrouwen loslaten. ORO gaat Samen Sturen gewoon doorzetten, het ultieme doel toch voor een externe partij?