Onze diensten

Wij zijn specialisten op het wendbaar maken van organisaties binnen een aantal diensten: Samen Sturen in de zorg, de wendbare werkomgeving en Agile light.

Onze diensten

Wij zijn specialisten op het wendbaar maken van organisaties binnen een aantal diensten: Samen Sturen in de zorg, de wendbare werkomgeving en Agile light.

Samen Sturen in de zorg

 

Trends in de markt

Al jaren gaan steeds meer (zorg)organisaties over op zelfsturende teams. Die teams zijn verantwoordelijk voor het totale proces van zorg leveren en kunnen, waar nodig, terugvallen op teamcoaches. Veel organisaties hebben daarmee een vrije val gemaakt. Van een ‘traditioneel’, hiërarchisch aangestuurde organisatie naar een organisaties waar zelfsturende teams de ruimte hebben. En dit gaat zelden goed. De strategische kaders zijn niet helder, de organisatie is niet wendbaar, de teams werken onderling niet goed samen en de teamcoaches zijn niet goed uitgerust.

 

Van zelf sturen naar Samen Sturen

Wij helpen organisaties om het goede van zelfsturing te behouden en daar duidelijke kaders en richting aan toe te voegen. Wij noemen dat Samen Sturen. Samen Sturen geeft teams de ruimte om zelf te organiseren, en vergroot daarmee het geluk van de cliënt. Bovendien optimaliseert Samen Sturen het functioneren van de organisatie doordat er continu verbinding is tussen de organisatie, het team en de medewerker. Daarnaast draagt het bij aan het nemen van persoonlijk eigenaarschap bij de individuele medewerker. Op die manier is het veel eenvoudiger voor de zorgorganisatie om wendbaar te zijn in de snel veranderende omgeving.

Samen Sturen bestaat uit organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en medewerker ontwikkeling. Door continu deze drie niveaus met elkaar te verbinden en daarop te sturen staat de cliënt centraal. Er is ruimte om de cliënt op maat te helpen, van zorg naar geluk noemen wij dat. Het levert je verbonden medewerkers op die samenwerken in open teams in een doelgericht organisatie.

Methodisch zuiver werken

 

Trends in de markt

We zien dat overheden en maatschappelijke organisaties steeds meer te maken krijgen met lastige bestuurlijke opgaven en complexe vraagstukken in een snel veranderende maatschappij. Zij ondervinden een kloof tussen beleid en uitvoering: Hoe zorg je dat je niet blijft hangen in mooie plannen en geef je hier effectief handen en voeten aan? Hoe versterk je ondertussen de verbinding met klanten/inwoners? Deze vragen zorgen regelmatig voor verlamming: organisaties houden vast aan wat ze al deden, en verandering vordert moeizaam.

 

Met de juiste methodiek pragmatisch vooruit

Wij helpen organisaties om uitvoering te geven aan hun beleid, door ze te begeleiden in methodisch zuiver werken op vier niveaus:

 

  • een samenhangend programma met focus
  • gedegen projectmatig werken om te komen tot tastbare resultaten
  • in kleine verbeterstappen agile doen
  • rust, reinheid en regelmaat via processen

 

Organisaties maken deze vier methodieken via onze expertise zelf eigen, waardoor ze zelf met een integrale aanpak samenhang creëren tussen de verschillende doelen en hier effectief uitvoer aan geven. Zonder daarvoor extra mensen/middelen in te hoeven zetten. Hierdoor zet de organisatie binnen no-time stappen richting een effectieve programma-uitvoering en zie je de medewerkers vanaf dag één groeien in hun rol.

Infographic Clubhuis PP_13_Totaal_200819_01 (1)

Wendbare werkomgeving

 

Trends in de markt

 

We zien een aantal dingen gebeuren in de markt die vragen om een wendbare werkomgeving:

  • Digitale en fysieke werkomgevingen worden steeds vaker ingezet als onderscheidend vermogen voor klanten (customer journey) en medewerkers (employee journey).
  • Andere manieren van werken (zoals agile, scrum, lean, etc) vereisen een wendbare werkomgeving die zich aanpast aan de huidige situatie en kan inspelen op de toekomst
  • Steeds meer organisaties gaan over op activity- of zelfs team based working
  • Corona heeft een impuls gegeven aan thuiswerken. Het kantoor wordt nu meer de basis voor team based working. We gaan meer hybride werken: deels thuis en deels op kantoor.

 

Wat betekent dit voor de werkomgeving?

Als werkomgeving ga je denken vanuit een ‘clubhuis’. De redenatie begint in het midden, bij het team, daar zit de kracht van iedere organisatie. Als team gaan we kijken: wat past bij jou? Dat gaan we ruimtelijk vertalen in; wat betekent dat voor jouw clubhuis?

Dit doen wij samen met onze partner Rever. Zij focussen op interieur, de fysieke en integrale werkomgeving. Proven Partners focust op change, de wendbare organisatie. Op die manier faciliteert de werkomgeving een wendbare organisatie. Hiermee krijg je twee resultaten.

Via het model hiernaast zie je dat we van buiten naar binnen redeneren. Sturende invloeden, zoals maatschappelijke invloeden of concurrenten, waarin je met wederzijdse beïnvloeding met elkaar probeert om een wendbare organisatie te zijn (doelgericht, met open teams en bevlogen medewerkers). Die twee werelden komen samen in 10 elementen, waar we beiden aan werken. De ene vanuit het doel en de ander vanuit het middel. We gaan ervoor zorgen dat: de organisatie groeit, continuïteit heeft, hun rendement verhoogt, ze een eigen identiteit uit kunnen dragen, wendbaarheid kunnen creëren, verbindingen kunnen versterken met elkaar, meer daadkracht krijgen, je als medewerker kunt ontwikkelen, je je gelukkig voelt in de organisatie waarin je werkt en je met trots onderdeel bent van deze organisatie.