Langdurige relatie PostNL

Een langdurige intense relatie

PROVENPARTNERS en PostNL hebben inmiddels een lange geschiedenis. Tijdens de oprichting van PROVENPARTNERS in 2000 was PostNL direct klant. Toen heette het nog TPG Post en daarna TNT, ook o.a. dochteronderneming Cendris mochten we direct helpen.

Toen we aan de slag gingen bij PostNL troffen we een traditionele hiërarchische organisatie aan. Dit mede doordat PostNL vroeger een staatsbedrijf is geweest. Met betrekking tot de fysieke werkomgeving was PostNL vooral ingedeeld in cellen en hokjes, daar wilde PostNL graag wat aan doen. Op het gebied van digitale werkomgeving was PostNL juist een voorloper. Met name de IT-faciliteiten, de harde kant, was goed op orde en geregeld. In de loop der jaren hebben we PostNL geholpen met verschillende vraagstukken en opdrachten rondom fysieke werkomgevingen, digitale transformatie, maar ook Het Nieuwe Werken en agile werken.

PROVENPARTNERS kwam in beeld bij PostNL via een connectie van Dries. Hierdoor was er al een fundament gelegd, wat zorgde voor een basis om een verdere relatie uit te bouwen. Daarnaast hebben we als PROVENPARTNERS laten zien dat we telkens net die stap extra wilden zetten en mee konden en wilden bewegen met de vragen die PostNL had, waardoor we ook voor nieuwe opdrachten werden gevraagd.

Het opdrachtteam

Dries Krens
Lenneke Roffel
Flip Verwaaijen - Algemeen Directeur TNT Real Estate: “PROVENPARTNERS heeft ons ondersteund bij het ontwikkelen van het ambitieuze Green Office-werkconcept. Ook zij zien de werkomgeving breder dan alleen het kantoor, hebben oog voor eigentijdse manieren van werken en creëren de brug naar de bedrijfsprocessen en de mensen die daarin werken.”

Onze successen

Realiseren van nieuwe fysieke en digitale werkomgevingen bij o.a. het hoofdkantoor van TNT en PostNL

Nieuwe manieren van werken geïntroduceerd bij zowel PostNL als TNT

Integrale vraagstukken op tafel gekregen

Het nog steeds zichtbaar zijn van de zaken die zijn opgeleverd, na 20 jaar!

Aanpak

Het eerste wat PROVENPARTNERS mocht doen bij PostNL was helpen rondom een ICT-vraagstuk. Wat wij dan doen is altijd eerst de positie van een organisatie of team in kaart brengen om te kijken waar het daadwerkelijke probleem zit. Daarom begonnen we met een goede analyse. Ook 20 jaar geleden gebruikten we het ESH-model daarvoor. Voor elk onderdeel brachten we in kaart: wat gaat goed en wat kan beter? Al snel kwamen we erachter dat het initiële vraagstuk niet alleen vanuit ICT benaderd moest worden, maar dat er vraag was naar een brede programma aansturing, waarbij een integrale blik en benadering nodig was. Door net die stap verder te zetten, net die vraag extra te stellen en meervoudig te kijken kregen we het echte probleem boven tafel. Dit zorgde voor een toegevoegde waarde aan de opdracht en een van de redenen hoe het vertrouwen groeide. Vanuit de eerste vragen en probleemstellingen kwamen andere onderliggende zaken naar boven en bleek ook dat het belangrijk was om te kijken naar de gedragscomponent. Vanuit daar is de vraag naar fysieke werkomgevingen ontstaan. Door te laten zien wat we daarmee konden en wat dat teweegbracht, heeft dat ook beweging gegeven om op meerdere locaties en vestigingen aan de slag te gaan met de fysieke en digitale werkomgevingen van PostNL.

Daarnaast heeft door de jaren heen bij PostNL de verbinding altijd centraal gestaan en is een belangrijk onderdeel geweest van hoe we opdrachten en vraagstukken zijn ingestoken. Verbinding maken met de medewerkers, verbinding maken met de teams en verbinding maken met de organisatie. Dat zorgt ervoor dat je in contact staat met alle niveaus en op die manier ook kunt zorgen voor optimale integraliteit binnen een organisatie zoals PostNL.

Resultaat

PROVENPARTNERS heeft al een jarenlange relatie met PostNL op verschillende niveaus, afdelingen en in verschillende rollen. Door continu te schakelen en te verbinden op individueel, team en organisatieniveau en alleen daar toegevoegde waarde te bieden waar het echt nodig is, zijn we al jarenlang partners. Niet groot, maar wel intens en langdurig. Daar zijn we trots op!

Daarmee is er vertrouwen opgebouwd en kun je vanuit die basisrelatie verder bouwen. Belangrijk daarbij is weten hoe je met elkaar omgaat, elkaar respecteren en daarbij iedereen in zijn/haar waarden laten. Dan haal je alles uit je relatie en ontstaat wederzijds vertrouwen. Zo stond en staat een kop koffie bij PostNL altijd voor ons klaar, ook al zijn we op dat moment niet met een concrete opdracht bezig. Even bijkletsen over hoe het gaat, ook dat is onderdeel van deze samenwerking.

Daarnaast is datgene wat we hebben gedaan bij PostNL hedendaags nog steeds (fysiek) zichtbaar. Het concept dat is neergelegd is doorgetrokken door het hele gebouw. De fysieke maar ook digitale werkomgevingen die zijn gecreëerd worden nog steeds op goede manieren gebruikt. Op die manier blijf je zichtbaar in beeld voor een organisatie.

Hoe is het nu?

Op dit moment onderhouden we contact op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doordat we betrokken zijn geweest bij verschillende opdrachten en daar kwaliteit hebben geleverd weet PostNL ons te vinden, ook nu nog. Volgens ons sherpa model laten we na iedere opdracht de organisatie verantwoord los, zodat ze zelfstandig de nieuwe manier van werken kunnen invullen. Inmiddels zijn wij op het gebied van agile en scrum betrokken bij hoe je binnen je organisaties zelf agile coaches kunt opleiden, volgens het teach-the-teacher principe. Weer een stap in de inmiddels meer dan 20-jarige relatie die PROVENPARTNERS met PostNL heeft.