In gesprek met ORO & Sevagram

In gesprek met ORO & Sevagram

Bij de twee zorgorganisaties ORO en Sevagram zijn we, samen met sherpa’s van de organisaties, samen aan het sturen. Samen Sturen geeft teams de ruimte om zelf te organiseren, en vergroot daarmee het geluk van de cliënt. Bovendien optimaliseert Samen Sturen het functioneren van de organisatie doordat er continu verbinding is tussen de organisatie, het team en de medewerker. Samen Sturen bestaat uit organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en medewerker ontwikkeling. Deze drie niveaus verbinden we met elkaar en daarop sturen we waardoor de cliënt altijd centraal staat. Van zorg naar geluk!

De zorgorganisaties ORO en Sevagram zijn al enige tijd bezig met het Samen Sturen binnen hun organisaties. Wij vroegen twee managers naar hun ervaringen met Samen Sturen en wat het hen gebracht heeft in hun werk als manager.

Sandra Meyer – Van Otterdijk (wijkmanager ORO) vertelt dat ze vanaf het begin af aan het belang heeft uitgesproken van ‘het samen doen’. “Doordat Samen Sturen focust op het eigenaarschap van medewerkers gaan zij meer regelruimte ervaren om mee te mogen beslissen en te koersen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van zijn of haar plek in het team. Het mooie aan Samen Sturen is dat alles in het team wordt gelegd en daar ook de kracht zit.”
Vanuit haar rol als manager heeft Sandra ook ervaren dat het pakken van eigenaarschap heeft geholpen. “Hierdoor kan ik beter mijn positie pakken en mijn rol innemen. Samen Sturen heeft me geholpen hoe dat te doen”.

Alles wordt in het team gelegd, daar zit de kracht!

Jozé Huijnen (teammanager Sevagram) deelt ook haar ervaringen met Samen Sturen. “Samen Sturen heeft me geleerd om meervoudig naar situaties te kijken. Hierdoor heeft mijn leidinggevende stijl zich ook aangepast. Je bent het voor 50% met de ander eens, en daarna probeer je iets toe te voegen. Altijd beginnen vanuit het positieve, waardoor je start bij de ander en niet redeneert vanuit het probleem.” Jozé vertelt dat ze hierdoor meer begrip ziet ontstaan bij haar medewerkers.

Wat zien jullie in de teams terug van Samen Sturen?

Sommige teams doorlopen een snellere ontwikkeling dan anderen. Wat ook niet heel raar is. Elk team heeft een andere dynamiek en ondergaat een andere ontwikkeling. Sandra vertelt: “Als manager herken ik de onderstroom, maar is het soms nog lastig vanuit welke rol ik daarop kan reageren. Ik kan bij iedereen waarderen wat er is. Het is de kunst om het gesprek tussen de teamleden te laten plaatsvinden. Verbinding creëren. Het gesprek aangaan en oprecht naar elkaar luisteren.”

Jozé geeft aan dat ze in teams terugziet dat ze veel meer het gevoel hebben eigen regie te hebben, waarin ze dus veel meer eigenaarschap pakken. “Daar ligt ook meteen een moeilijkheid” zegt Jozé. “Eigen regie betekent ook eigen verantwoordelijkheid, wat betekent dat je die niet zomaar zaken op iemand anders af kunt schuiven. Dat vinden medewerkers en teams soms nog lastig. Als manager probeer ik dan te spiegelen en te laten zien dat ze zelf eigenaar zijn en dat ze eerst naar zichzelf moeten kijken en dan naar de ander.”

Eigen regie betekent ook eigen verantwoordelijkheid, dat is soms nog wel lastig
Als laatste geven Sandra en Jozé nog wat mee aan andere managers:

“Door Samen te Sturen werk je niet alleen binnen je team aan teamontwikkeling, het is veel breder dan dat. Denk hierbij aan nieuwbouwprojecten en het betrekken van medewerkers bij het vormen van een visie. Zie Samen Sturen ook zo breed, pak het op en geef het als cadeautje aan je team”, geeft Sandra mee.

Jozé vertelt: “Door je rol als manager helder te krijgen, ga je de focus op het team leggen. Kijk wat je team nodig heeft en ga vanuit die vraaggerichte aanpak naar je teams. Je legt dan het eigenaarschap bij henzelf, maar er ontstaat ook iets doordat teams nu zelf aan zet zijn”. Dat is een mooie beweging om te zien!

Ben jij benieuwd naar Samen Sturen? Naar wat je als manager nog meer voor je teams kunt betekenen? Hoe je eigenaarschap creëert binnen teams en bij medewerkers? Wij gaan hier graag met je over in gesprek.