Gericht veranderen

Iedere opdracht is voor ons uniek en verdient een eigen aanpak. Een ding hebben echter alle opdrachten gemeen: wij maken uw organisatie wendbaar door gericht te veranderen. Als leidraad bij het wendbaar maken van organisaties gebruiken wij het PAR-model: Positie, Ambitie, Reis.

Gericht veranderen

Iedere opdracht is voor ons uniek en verdient een eigen aanpak. Een ding hebben echter alle opdrachten gemeen: wij maken uw organisatie wendbaar door gericht te veranderen. Als leidraad bij het wendbaar maken van organisaties gebruiken wij het PAR-model: Positie, Ambitie, Reis.

De wendbare organisatie

Positie
Allereerst bepalen we samen de positie. Waar staat jouw organisatie nu? Dat doen wij door meervoudig en integraal te kijken naar alle organisatorische variabelen. Harde variabelen zoals strategie, systemen en structuur, en zachte variabelen zoals personeel, management en cultuur. Op al deze variabelen meten we, via onze Quickscan, in hoeverre Sturing en Ruimte worden toegepast. De QuickScan is een online vragenlijst voor alle medewerkers.
Ambitie
Als we weten wat de huidige positie is van de organisatie, gaan we samen dromen; wat is de stip op de horizon, de top van de berg? Dit doen wij altijd zonder concessies; geen droom is te gek! Bij het dromen betrekken we zoveel mogelijk mensen uit de organisatie. Samen de ambitie bepalen geeft energie en draagvlak voor de benodigde verandering!
Reis
Tot slot gaan we samen op reis; stap voor stap op weg naar de top. Tijdens de reis blijven we continu monitoren op de voortgang. Dit bevordert een cultuur van leren en stelt de organisatie in staat om snel bij te sturen.