Handouts Sturing&Ruimte festival: Focus op de juiste aanpak!

We hopen dat je een leuke en leerzame dag hebt gehad!

Op deze pagina vind je de handouts van alle sessies, zodat je ook na het festival alles nog rustig kun doornemen.

Heb je nog aanvullende vragen of tips en tops voor ons? We ontvangen ze graag op sherpa@proven.nl.

Focus op de juiste aanpak

Tijdens de opening nam Leo van de Vorst je mee in de meerwaarde van methodisch werken en het bepalen van de juiste aanpak. Hij nam je mee in de essentie van de diverse methodieken  en lichtte met praktijkvoorbeelden toe hoe je zuiver methodisch werken kunt handhaven in de weerbarstige praktijk.

Van theoretisch bountyeiland naar praktische jungle: agile en scrum

Hoe pas je de agile mindset en de methodiek van scrum vanuit de theorie het beste toe? Én hoe houd je tegelijkertijd oog voor de dagelijkse praktijk? Tijdens deze workshop gingen we van een theoretisch bounty eiland naar de praktische jungle. Simone Schrijnemaekers van Sevagram nam je hierin mee.

Vandaag én de toekomst: van doelenboom naar project

Roger Janssen vertelde over de manier waarop de sector Strategie & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg werkt aan schoon & ecologisch gezond water vanuit duurzaamheid en maatschappelijke waarde. Hij zette uiteen hoe je dit bij elkaar houdt met aandacht voor vandaag, morgen en toekomst. Hij nam je mee in deze opgave, waarvoor ze een doelenboom hebben tot 2050 en die ze vertalen naar roadmaps met concrete projecten in het hier en nu.

Complex project: eigen identiteit en een gezamenlijk doel

Eelke Visscher nam ons mee in de manier waarop VNG een nieuwe werkomgeving realiseert met als onderlegger Het Nieuwe Samenwerken. Eelke is gedelegeerd opdrachtgever en hoofd Bedrijfsvoering. Complex aan dit project is dat verschillende VNG-onderdelen aparte bedrijven zijn met eigen doelen en belangen voor de werkomgeving. Toch hebben zij als gezamenlijk doel: komen tot één identiteit. Hoe geef je ruimte voor eigen invulling zonder de sturing op het geheel te verliezen? Eelke legde het je uit.

Leuk dat je er was!

Heb je nog vragen of tips en tops over het festival? Mail ons gerust op sherpa@proven.nl