Een week in het leven van Judith Werkhoven

Judith Werkhoven

Een week in het leven van sherpa: Judith Werkhoven

Judith Werkhoven is sinds september 2017 werkzaam als change consultant bij Proven Partners. Ze draagt als sherpa bij aan uiteenlopende projecten, zowel in publieke als privaat domein. Wij willen je meenemen in een week in het leven van Judith zodat je inzicht krijgt in een werkweek van een sherpa. Een week vol afwisseling, uitdaging en energie!

Maandag: Een dagje Sevagram in Heerlen

Op maandagochtend om 6.00 uur stapt Judith in haar auto om vanuit Utrecht naar haar eerste klant van de week te gaan, Sevagram in Heerlen. Tijdens haar autorit belt ze haar collega’s met wie ze in de opdracht samenwerkt om sessies voor of na te bespreken. En op maandagochtend wil ze natuurlijk ook weten hoe het weekend van haar collega’s is geweest! Vandaag heeft ze haar collega Leo aan de telefoon. Ze bespreken de komende sessie met de OR van Sevagram. De agenda is duidelijk, ze weten op welke manier ze de sessie gaan aanvliegen en ze bespreken welke mogelijke scenario’s zich kunnen gaan voordoen. Deze voorbespreking zorgt ervoor dat ze gezamenlijk op iedere situatie kunnen inspelen.

Om half negen komt Judith aan bij Sevagram, is er nog tijd voor een snelle kop koffie. Ze treft een andere collega en gezamenlijk lopen ze naar de ruimte waar het ontwikkelteam bij elkaar komt. Dit team van interne zorgmanagers en HR-medewerkers wordt opgeleid om de Samen Sturen gedachte te leren en om zo, in de toekomst zelf Samen Sturen te leren aan hun eigen collega’s.

Het ontwikkelteam heeft elke maandag een vast programma. Er wordt gestart met een Daily Stand Up, waarmee de dag wordt doorgenomen en er terug en vooruit wordt geblikt. Daarna staat er een intervisie gepland waar de leden van het team de “roddel techniek” leren. Een hoofdstuk uit het boek ‘Sturing en Ruimte’ wordt besproken.  Vervolgens neemt de groep uitgebreid de tijd om teamsessies voor en na te bespreken.  Zo is niet alleen iedereen op de hoogte van wat er speelt in ieder team, maar heeft ieder lid van het ontwikkelteam ook de ruimte om vragen te stellen en te leren van elkaar.

In de middag gaat Judith samen met een collega van Sevagram naar een teamsessies. Samen begeleiden ze een team rondom teamontwikkeling. Dit is de derde sessie van het team. In het begin nam Judith het voortouw, maar in het kader van train-de-trainer pakt de Sevagram medewerker ook steeds meer een rol. Tijdens de sessies speelt Judith met de verschillende rollen binnen haar consultant rol. Hieronder volgt een schema van de verschillende rollen.

Judith: Tijdens de teamsessie ben je procesbegeleider. Daarnaast zorg je dat teamleden LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) toepassen en niet voor een ander invullen (NIVEA). Je begeleidt het team van bovenstroom, naar onderstroom en weer terug naar de bovenstroom.
rollen van adviseur proven partners

Dinsdag: Een start met een Daily Stand Up en Touwtrekken

Dinsdag gaat Judith op weg naar ORO in Helmond, ze is daar projectcoördinator. Ook hier start het team met een Daily Stand Up.  Vandaag heeft Judith samen met een collega van ORO een intakegesprek met (twee medewerkers van) een nieuw team. Het team wil gaan starten met “Samen Sturen”. Tijdens de intake luisteren Judith en haar collega naar de huidige situatie van het team. Samen met de twee medewerkers kiezen ze ervoor om te starten met een nulmeting (QuickScan). Ook plannen ze alvast een eerste teamsessie waarin de uitslag van de QuickScan besproken gaat worden.

In de middag staat een workshop gepland met betrekking tot Sturing en Ruimte. Judith bereidt een “touwtrek-sessie” voor en schrijft wat stellingen op. Het touwtrekken wordt ingezet om de deelnemers te leren meervoudig te kijken en ze te laten inzien dat er niet één waarheid is  maar dat eenieder zijn/haar eigen perspectief heeft. Dergelijke sessies helpen een team om echt naar elkaar te luisteren en in te zien dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt, maar wel noodzakelijk.

Na afloop van de workshop wordt er aan de deelnemers gevraagd wat ze morgen anders zouden doen. Het team geeft aan dat zij LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) meer willen inzetten. Vooral het doorvragen werd als een belangrijk onderdeel gezien, maar ook het niet invullen voor een ander was een belangrijk leerpuntje die wordt meegenomen naar de dag van morgen.

Aan het eind van de dag belt ze vanuit haar auto met een collega. Vandaag belt Judith haar collega Jaya, zij is in april in dienst getreden en heeft om een coaching-gesprek gevraagd. Samen bespreken ze Jaya’s uitdagingen als een “nieuwe” sherpa; veel van de dingen heeft Judith ook zelf meegemaakt en zijn dus erg herkenbaar.

Judith: Een Sherpa kijkt paradoxaal en meervoudig naar vraagstukken. Dit houdt in dat er niet één waarheid is. Dat het niet 'of' en 'maar' is maar EN. Ieder heeft zijn of haar waarheid en beide mogen er zijn. Naar elkaar luisteren, doorvragen, samenvatten en niet invullen voor een ander leidt tot het echte vraagstuk. Pas dan kun je het echte gesprek voeren!

Woensdag: Een vol programma bij Cargonaut

Woensdag vertrekt Judith richting Cargonaut, gevestigd op luchthaven Schiphol. Ze begint om 10:00 uur en dat is na 2 dagen vroeg op de weg (en dus file rijden) heerlijk! Eenmaal geparkeerd bij het prachtige pand van Cargonaut komt er net een vliegtuig over vliegen die aan het opstijgen is. Het blijft een mooi gezicht en even droomt ze ervan dat zij in het vliegtuig zit naar een verre exotische bestemming. Maar al snel “roept” haar volle agenda.

Judiths rol bij Cargonaut is een bijzondere rol. Ze is hier in november 2017 gestart met als opdracht rondom de fysieke werkomgeving. Cargonaut ging verhuizen en had hulp nodig op het gebied van projectmanagement en samenwerking. Toen Cargonaut eenmaal verhuist was naar de nieuwe werkomgeving begeleidde PROVENPARTNERS een verandertraject ‘koersvast verbinden’. Wat later ging Judith als agile lead aan de slag en nu is ze gevraagd om tijdelijk de rol van HR/OPS-consultant op zich te nemen.

De dag start dynamisch met operationele HR- zaken. Ze bekijkt de voortgang van de vacatures en voert gesprekken over opleidingen en de performance-management cyclus. In de middag staat er overleg gepland. Hier zorgt ze er als secretaris voor timemanagement en het volgen van de agenda. Ook brengt ze HR-zaken aan de orde.

Vervolgens staat er een overleg met de community managers gepland met als onderwerp: blik naar de toekomst.

Al met al een vol programma; juist hierdoor krijgt Judith veel energie. Ze werkt wij-gericht; de klant staat centraal. Ze weet waar de klant wakker van ligt; daardoor kan zij zich inleven in de klant en is ze wendbaar in de verschillende rollen die ze in een dag op zich neemt.

‘Touwtrekken’, zo doe je dat!
Je neemt een stelling. De deelnemers die het eens zijn met de stelling gaan aan de ene kant van het touw staan. De deelnemers die tegen zijn gaan aan de andere kant staan. Het is nu de kunst om elkaar te overtuigen. En nee, niet overtuigen in de zin van wie het hardst schreeuwt heeft gelijk. Maar overtuigen door te luisteren, vragen te stellen, door te vragen en vooral door niet voor een ander in te
vullen. Dit noemen we ook wel NIVEA: Niet Invullen Voor een Ander.
We zijn geneigd om elkaar te overtuigen door feiten te stapelen. Maar wat nou als we écht naar elkaar zouden luisteren, zouden doorvragen en niet alleen maar elkaar zouden bombarderen met feiten zonder echt te weten wat de gedachte achter het ingenomen standpunt is? Juist, pas dan voer je het echte gesprek met elkaar. Dit vraagt van beide partijen wel openheid, transparantie en bovenal het vermogen om echt te luisteren. Misschien veranderd jouw standpunt daardoor wel en snap jij je
collega veel beter! In ieder geval zal je merken dat er niet maar één waarheid is!
Probeer deze oefening ook eens in je eigen organisatie. Je zult merken dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt, maar oefening baart kunst. En niet te vergeten dat de uitkomsten voor waardevolle inzichten en goede teamontwikkeling zorgt.

touwtrekken proven partners

Donderdag: Een inspirerende en veelzijdige dag 

Donderdag zit Judith weer vroeg in de auto. Als consultant rijdt ze het hele land door en zit ze dus ook veel in je auto. Haar auto is dan ook bijna een tweede huis; zonder water, een goede podcast en een extra paar schoenen gaat Judith nooit op pad. Naast het luisteren van podcasts belt ze ook veel tijdens de autoritten; niet alleen met collega’s maar ook met klanten.

Deze dag start ze met een conference call met medewerkers van ORO. De sessie van dinsdag wordt doorgesproken en de actiepunten worden uitgezet.

Vervolgens rijdt ze naar Den Haag waar ze haar dag start bij FMO. Hier is ze aan de slag als change manager en helpt ze FMO bij het (opnieuw) leren samenwerken in een nieuwe werkomgeving.

In de middag heeft ze een sollicitatiegesprek met een potentiële nieuwe collega. Tijdens het sollicitatiegesprek worden de kernwaarden van Proven Partners getoetst. Hoe wendbaar is de sollicitant, hoe energiek en hoe bevlogen? Leeft de sollicitant zich goed in en is hij/zij gericht? Het gesprek wordt positief afgesloten en de sollicitant krijgt te horen dat er een tweede gesprek plaats zal vinden met een voorbereidende opdracht.

‘s Middags rijdt Judith terug naar Cargonaut. Hier heeft ze tijd om rond te lopen en te horen wat er zoal speelt op de werkvloer. Ook heeft ze tijd om met medewerkers een kop koffie te drinken. Aan het einde van de middag bespreekt ze samen met de directie het jaarplan van 2020.

Vrijdag: Een interne dag met als afsluiting een goed glas wijn

Vrijdag is een “thuiswedstrijd”, Judith stapt om 9.30 uur op de fiets op weg naar de locatie voor een dag met collega’s. Het voordeel van een klein bureau zonder kantoor is dat er vergaderd wordt op mooie afwisselende locaties, van het centrum in Den Bosch, tot in een museum in Herwijnen. Dit keer is Utrecht aan de beurt!

De dag begint met het bespreken van de “interne werkpakketten”. Doordat PROVENPARTNERS groeiende is, ontstaat er een middenmanagement laag. Juist binnen een kleine organisatie is er veel ruimte om je te ontplooien in verschillende rollen. Vanuit deze middenmanagement rol is Judith de schakel tussen strategie en operatie. Ze fungeert als aanspreekpunt binnen de organisatie en pakt de volgende taken op:

  • Verzorgen van de interne scholingsdagen. Een terugkerende scholing  is de Summer School. Tijdens de driedaagse Summer School van dit jaar gaf Judith training rondom de rol van Procesadviseur.
  • Het voeren van acquisitiegesprekken; samen met Dries probeert ze “zorg” op de kaart te zetten.
  • Het voeren van coaching-gesprekken met junior collega’s.
  • Het samen met Leo vormgeven van het werving- en selectiebeleid van nieuw personeel en het inwerken en coachen van nieuwe collega’s.
  • En tot slot gaat branding van het merk PROVENPARTNERS Judith aan het hart. Ze heeft de huidige site ontworpen en laat hiermee zien wie we zijn, wat we belangrijk vinden en wat we doen. Ze zorg ervoor dat de website up-to-date is en dat er leuke artikelen worden geschreven.

Verschillende collega’s brengen vandaag onderwerpen in waar zij mee bezig zijn. Judith vraagt hulp rondom marketing; ze is op zoek naar leuke invalshoeken voor artikelen op de website. Haar collega’s brainstormde mee. Mocht jij na het lezen van dit artikel ook leuke ideeën hebben opgedaan, laat het ons dan vooral weten!

De interne dagen worden veelal afgesloten met een borrel. Hier wordt er niet geschroomd om grappen over en weer te maken, elkaar op scherp te zetten met discussies en te genieten van een goed glas wijn. Judith heeft een vol weekend voor de boeg en maandag weer fris van start!