Dick de Groot

‘Resultaatgerichte samenwerking met werkende oplossingen die ertoe doen.’

 

‘Resultaatgerichte samenwerking met werkende oplossingen die ertoe doen. Dat is het motto van Dick de Groot. Geen half werk maar volle betrokkenheid. Mijn passie is om het intern ondernemerschap in de zorgsector te ontwikkelen en versterken: ‘Zorg boven het maaiveld’. Als Sherpa in de rol van gids, adviseur, begeleider en (team)coach werk ik met klanten samen om inzichten te krijgen en tot oplossingen te komen die duurzaam zijn. Verbinding van de zakelijke en de menselijke kant, want zorg en advies is èn blijft mensenwerk.’
Dick de Groot
Dick de Groot (1962) heeft na tien jaar Shell, vierenhalf jaar bij het Ministerie van Defensie en tien jaar bij NIZO food research, in 2006 een eigen adviespraktijk opgericht met specialisatie op ondernemerschap in de not-for-profit sector. Van huis uit Bedrijfseconoom en Registercontroller. Dick heeft veel ervaring in het begeleiden van directies en managers van instellingen in het maken van strategische plannen, versterken van de planning & control, maken van businesscases en het begeleiden van teams in het ontwikkelen van meer ondernemerschap. Dick is expert in het begeleiden en coachen van teams, gecertificeerd in RealDrives en in Sturing & Ruimte. Kenmerkend voor Dick is zijn resultaatgerichte gedrevenheid met een praktische analytische aanpak, zijn helicopterview en het op een prettige wijze zorgen voor verbondenheid en samenwerking om het beoogde resultaat te bereiken. Verbinden van de harde en zachte kant van het ondernemen. Sinds 2015 is Dick als associate partner verbonden aan PROVENPARTNERS.