Allyoucanlearn: Een wendbare netwerkorganisatie

allyoucanlearn PROVENPARTNERS

Allyoucanlearn: Een wendbare netwerkorganisatie

In dit artikel vertellen wij over Allyoucanlearn, een fantastisch initiatief dat zowel zorg en welzijn als e-learning raakt en wat bovendien is uitgegroeid tot een ware wendbare netwerkorganisatie. Na een korte inleiding over wat de kenmerken zijn van een netwerkorganisatie, volgt een toelichting over wat Allyoucanlearn is. Vervolgens focust dit artikel zich op de drie grote worstelingen die PROVENPARTNERS tegenkomt bij Allyoucanlearn en hoe wij dit oplossen. Tot slot, licht het laatste gedeelte toe over wat het betekent om een netwerkmanager en sherpa te zijn binnen Allyoucanlearn.

 Wat is een netwerkorganisatie?

Netwerkorganisaties worden gekenmerkt door drie of meer zelfstandige organisaties met eigen doelen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, die geen van de organisaties afzonderlijk van elkaar kunnen realiseren.

In de praktijk vindt verkokering niet alleen plaats binnen organisaties, maar vooral ook tussen organisaties. Dit is jammer, want samen bereik je meer dan alleen. Wij inspireren organisaties om te denken in communities (een gemeenschap van organisaties) en helpen daarmee om vloeiend samen te werken over organisatiegrenzen heen. Dit doen wij als netwerkmanager door focus en samenhang aan te brengen in gemeenschappelijke doelen en door vanuit het netwerk de individuele belangen onderdeel te maken van deze gemeenschappelijke doelen. Door de voortgang en realisatie te monitoren en ondersteuning te bieden bij het inrichten van de structuur en systemen kom je tot optimale resultaten voor iedere partij binnen de netwerkorganisatie.

Daarbij komt er een vijftal aspecten naar voren waar de netwerkmanager aan kan werken om een succesvolle netwerkorganisatie te realiseren, namelijk:

 • Organiseren van legitimiteit, zodat de doelen van het netwerk door de samenwerkende organisaties en haar omgeving geaccepteerd worden.
 • Organiseren van besturing, zodat er een model gekozen wordt die past bij de doelen van het netwerk en haar partnerorganisaties.
 • Organiseren van verantwoordelijkheid, zodat duidelijk is in het netwerk “wie waar van is”.
 • Organiseren van betrokkenheid, zodat iedereen zich maximaal inzet om de netwerkdoelen te bereiken.
 • Organiseren van conflicten, zodat (mogelijke) spanningsvelden tussen organisaties in het netwerk en met de omgeving proactief opgezocht en opgelost worden.

Dit is waar PROVENPARTNERS als programmabureau van Allyoucanlearn mee te maken heeft. Door middel van co-creatie en het maken van verbindingen gaan wij hier als netwerksherpa mee om.

Wat is Allyoucanlearn?

PROVENPARTNERS is sinds 2017 actief voor Allyoucanlearn. Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners in Oost-Nederland in de sector zorg en welzijn. Acht mbo-instellingen, drie hbo-instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere organisaties werken samen aan open educatie.

Allyoucanlearn wordt ondersteund door het ministerie OC&W. Dankzij RIF (regionale investeringsfonds) gelden en cofinanciering door de partners kan Allyoucanlearn haar doelen bereiken. Deze doelen zijn als volgt:

 • Innovatie van het mbo-onderwijs (in zorg en welzijn) door flexibilisering en personalisering;
 • De aansluiting tussen onderwijs en praktijk verbeteren;
 • Ketenintegratie van alle partners in de sector zorg en welzijn;
 • Open educatie voor allen werkzaam in zorg en welzijn.

Door middel van onder andere een online open leerplatform met een groeiend aantal online leermodules gezamenlijk gemaakt door het onderwijs, het werkveld zorg en welzijn, gemeenten en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn wordt getracht deze doelstellingen te bereiken. Voor meer informatie over het open netwerk, kijk hier.

PROVENPARTNERS bij AYCL

Zoals al tussen de regels door te lezen is, is dit initiatief grootschalig en complex. Alleen door samen te werken en iedereen in het netwerk te verbinden en in hun kracht te zetten, kunnen deze mooie doelstellingen van Allyoucanlearn worden bereikt. Bovenal is Allyoucanlearn dus ook een netwerkorganisatie waarbij écht geldt 1+1=3.

Deze drie uitdagingen zijn actueel bij Allyoucanlearn

In het kader van de bovenstaande vijftal aspecten waar je als netwerkmanager van een netwerkorganisatie mee te maken hebt, zien wij bij Allyoucanlearn drie grote uitdagingen. Deze zijn op verschillende manieren opgelost.

 • Lage betrokkenheid: Binnen een netwerkorganisatie kan het wel eens voorkomen dat de betrokkenheid op een laag pitje is. Zo ook bij Allyoucanlearn waar twee evenementen moesten worden afgelast vanwege een te laag aantal aanmeldingen. Deze evenementen waren bedoeld om de partners een boost te geven in het produceren van e-modules of nieuwe deelnemers op te leiden in het ontwikkelen van e-modules. Als netwerksherpa hebben we nagedacht hoe hier het beste mee om te gaan en middels omdenken zijn we tot een oplossing gekomen. Als de partners niet naar ons toekomen, dan gaan wij naar hen toe. Dus vervolgens is er een rondje langs de velden gemaakt om te kijken waar de inhoud van de bedoelde evenementen op kleinschalige manier kon worden aangeboden. Deze directe benadering werd zeer gewaardeerd en heeft de betrokkenheid weer omhooggetild.

 

 • Trage productie van e-modules: Naast de lage betrokkenheid zijn er ook enkele worstelingen ervaren met betrekking tot output van partners. Kort gezegd verloopt de productie van e-modules niet geheel volgens de gewenste snelheid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn wij op zoek gegaan naar oplossingen buiten het netwerk om. Zodoende zijn we in gesprek geraakt met verschillende ervaren e-learning bedrijven die bereid waren om op een andere manier te kijken naar de productie van de modules. Zo is er samen een nieuw ontwikkelspoor gerealiseerd wat enthousiast is ontvangen in het netwerk.

 

 • Beoordeling van kwaliteit modules moeizaam door schaarse inhoudelijke kennis: Ook kwamen wij tegen dat binnen een van de organisaties een belangrijke functie werd behelsd waar inhoudelijke kennis van de zorg voor was vereist. Echter, deze inhoudelijke kennis was in mindere mate aanwezig en daarmee werd de effectiviteit binnen het netwerk geraakt. Vervolgens werd er gekeken om van buitenaf iemand aan te trekken middels een vacature voor deze positie. Als netwerksherpa hebben wij toen voorgesteld om iemand van PROVENPARTNERS tijdelijk deze rol te laten invullen. Deze collega van ons heeft namelijk al jaren ervaring in de zorg en is ook zeer capabel met programmamanagement. Deze suggesties was voor op korte termijn voor iedereen het beste en werd dan ook enthousiast ontvangen. Zo is door van binnenuit naar buiten te redeneren ook deze uitdaging het hoofd geboden.

 

Zo zijn we steeds op zoek naar verbinding: binnen het netwerk, van het netwerk naar buiten toe en binnen een organisatie.

Wat doet een netwerksherpa?

En dat is ook wat het is om een netwerksherpa te zijn. Een netwerksherpa kent en is in contact met de organisaties binnen het netwerk en potentiële toetreders, weet hoe de hazen lopen en bij welke individuen de verantwoordelijkheden liggen. Dit doet hij uiteraard niet alleen. Als teamplayer staat er een team achter hem om te helpen met het organiseren van het vijftal aspecten: legitimiteit, besturing, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, conflicten. Op een gemiddelde dag wordt er gemaild, gebeld, aangejaagd, geprezen en gebrainstormd. Waarbij co-creatie en verbinding als hoogste in het vaandel staan. Middels periodieke afstemming en spontane updates houdt de netwerkmanager iedereen op de hoogte en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn staat, met het zicht op het gemeenschappelijke doel.