Agile werken

eden-constantino-iJg1YzsEfqo-unsplash

Agile werken buiten standaard IT-teams

‘We gaan agile werken!’, dat horen en zien we in steeds meer organisaties en teams. Agile, met name de methodiek binnen agile ‘Scrum’, komt oorspronkelijk uit de IT-wereld en werd en wordt veelal toegepast binnen IT-teams. Wij zien deze trend nu ook ontstaan buiten de standaard IT-teams. Het is een manier van werken die ook voor andere teams geschikt is omdat het op maat gemaakt kan worden.

Op dit moment zijn we actief bij teams binnen facilitaire afdelingen en met beleidsteams van zorgorganisaties. Wat wij in deze teams doen is dat we in een aantal sessies, ongeveer drie tot vijf, een team begeleiden waarbij ze zelf veel gaan doen. We stimuleren ze namelijk direct om eigenaarschap te pakken hierin. In een aantal sessies proberen we het ritme en de manier van werken op de rit te krijgen. Door meteen aan de slag te gaan – Durf te Doen – zien we dat teams en medewerkers binnen teams dit in een korte periode snel eigen maken. Op deze manier duiken we gelijk de praktijk in. We staan niet eerst weken stil bij theoretische uitleg, maar gaan met casussen en werk vanuit de praktijk van de teams direct aan de slag. Zo maken we meteen stappen én ondertussen leren we hoe het proces vorm te geven en te verbeteren. Continu verbeteren staat namelijk centraal binnen agile werken. Niet alleen inhoudelijk het werk continu verbeteren, maar ook het proces van werken zelf!

De praktijk!

De komende tijd geven we een inkijk in teams die we op dit moment begeleiden in het agile werken. Hoe ziet dat eruit? Waarom zijn ze begonnen met agile werken? Welke stappen hebben ze gezet? En waar kunnen ze zichzelf nog in verbeteren?

Agile mindset def

Archipel – Team Beleid

 

Eind 2020 zijn wij gestart met een teamontwikkelingstraject bij het team beleid binnen Archipel. Zij kwamen bij ons met de vraag hen ondersteuning te bieden bij de samenwerking en hun plaats in de organisatie te herijken. Samen met hen hebben wij stil gestaan bij de huidige positie, de ambitie en de reis. Op deze manier zijn we tot drie thema’s gekomen waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.

Thema 1: Persoonlijk Leiderschap

 

Het eerst thema is persoonlijk leiderschap. Vanuit ons gedachtegoed zijn wij ervan overtuigd dat leiderschap niet alleen ligt bij leidinggevenden. Ook medewerkers tonen leiderschap door hun verantwoordelijkheid te nemen binnen het team en te denken vanuit de cliënt. In de sessies met het team beleid hebben we ieders leiderschapsstijl en kernkwadranten in kaart gebracht om vanuit daar bewustzijn te creëren en de samenwerking te versterken.

Thema 2: Rolbewust Samenwerken

 

Welke rol heeft de beleidsadviseur binnen Archipel? Wat doen we al en wat willen we nog toevoegen? Dit zijn de vragen waar wij met het tweede thema op in hebben gezoomd. Vanuit de theorie zijn drie rollen; opdrachtgever, leider/coördinator en uitvoerder. Altijd helpend als het gaat om de vraag doen we de juiste dingen. En voortbouwend op het eerste thema hebben we hier stil gestaan bij hoe het beleidsteam gedragspatronen kan doorbreken.  

Thema 3: Agile Werken

Vanuit de eerste thema’s kwam de behoefte naar voren om de verdieping te zoeken in het agile werken (scrum). Hier hebben wij samen met het beleidsteam ons gefocust op; het beter prioriteren van taken, het stimuleren van rolbewust eigenaarschap, het voorkomen van onderbezetting, het creëren van meer verdiepingstijd en het versterken van de balans tussen moeten en mogen. We zijn gestart met de sprints en bijeenkomsten waarbij wij eerst zelf de rol van product owner en scrum master vervulde en deze gedurende het traject hebben overgedragen aan het team.

De methode en rollen vind ik fijn. We staan beter stil bij het werk wat we aannemen en prioriteren dit in de sprintplanning. - Elise, team Beleid, 2021

Bounty VS Jungle

Wij maken altijd onderscheid tussen het bounty eiland (de theorie) en de jungle (de praktijk). Wat inhoudt dat het altijd een zoektocht is het met het team, hoe zij vormgeven aan het agile werken middels scrum. Hoe werkt het bijvoorbeeld als je binnen het team taken hebt verdeeld? Dan zijn niet alle tickets van het team maar enkele ook van personen. Wij raden aan om toch de team effort (de waarde van alle tickets in een sprint) centraal te zetten. Op deze manier blijft de effort van het team en niet van het individu.

Wil je meer weten over de effort en hoe wij deze tellen of wil je jouw jungle met ons delen? We horen het graag!