Samen op weg, gericht én wendbaar, naar het volgende basiskamp!

 

Bij PROVENPARTNERS geloven wij in de kracht van paradoxaal oprekken. Vanuit de paradox van Sturing & Ruimte helpen wij u als Sherpa met gericht veranderen door te durven meten (Positie), dromen (Ambitie) en doen (Reis). Hiermee werkt u wendbaar aan een lerende organisatie met open teams en verbonden medewerkers.

Wij begeleiden je naar een wendbare organisatie

Bij PROVENPARTNERS werken wij vanuit de overtuiging dat wendbaarheid ervoor zorgt dat een organisatie klaar is voor de toekomst van morgen. Een wendbare organisatie hoeft nooit meer te reorganiseren omdat zij in balans is met haar omgeving, gemakkelijk kan reageren en snel en adequaat kan inspelen op veranderingen.

Proven Partners 3-model

Wendbaarheid op drie niveaus

 

Wij geloven dat je een wendbare organisatie creëert door te schakelen op drie niveaus.  Allereerst stellen wendbare organisaties scherpe doelen en leggen de focus op het bereiken van resultaten. Dat kan alleen met verbonden medewerkers, mensen die zich verbinden aan een missie en doelen van een organisatie. Medewerkers die daarin hun eigen verantwoordelijkheid pakken en regelruimte nemen om dingen voor elkaar te krijgen. Dit komt samen in open teams die van buiten naar binnen samen tot betere prestaties komen.

Wendbaarheid op drie niveaus

 

Wij geloven dat je een wendbare organisatie creëert door te schakelen op drie niveaus.  Allereerst stellen wendbare organisaties scherpe doelen en leggen de focus op het bereiken van resultaten. Dat kan alleen met verbonden medewerkers, mensen die zich verbinden aan een missie en doelen van een organisatie. Medewerkers die daarin hun eigen verantwoordelijkheid pakken en regelruimte nemen om dingen voor elkaar te krijgen. Dit komt samen in open teams die van buiten naar binnen samen tot betere prestaties komen.

Proven Partners 3-model

Wij maken organisaties wendbaar

1: Wij committeren ons aan jouw doelen en gaan graag samen met jou op reis. Samen op weg naar de top!

2: We gaan eerst goed op zoek naar het probleem, voordat we met een oplossing komen. En die oplossing? Die bereik je nooit in een rechte lijn, maar is afhankelijk van omstandigheden die we gaandeweg tegenkomen. Samen gaan we van basiskamp naar basiskamp, steeds op weg naar de top!

3: Wij bereiken altijd resultaten in de bovenstroom én onderstroom. Door de focus te leggen op tastbare resultaten als klanttevredenheid, omzetgroei en kostenbesparing veranderen we ondertussen ook zaken in de onderstroom. We brengen vertrouwen en verbinding aan in de organisatie, zorgen dat mensen verantwoording nemen en geven, elkaar aanspreken en open samenwerken.

Wij maken organisaties wendbaar

1: Wij committeren ons aan jouw doelen en gaan graag samen met jou op reis. Samen op weg naar de top!

2: We gaan eerst goed op zoek naar het probleem, voordat we met een oplossing komen. En die oplossing? Die bereik je nooit in een rechte lijn, maar is afhankelijk van omstandigheden die we gaandeweg tegenkomen. Samen gaan we van basiskamp naar basiskamp, steeds op weg naar de top!

3: Wij bereiken altijd resultaten in de bovenstroom én onderstroom. Door de focus te leggen op tastbare resultaten als klanttevredenheid, omzetgroei en kostenbesparing veranderen we ondertussen ook zaken in de onderstroom. We brengen vertrouwen en verbinding aan in de organisatie, zorgen dat mensen verantwoording nemen en geven, elkaar aanspreken en open samenwerken.

Onze diensten

Wij denken dat ieder vraagstuk met Sturing en Ruimte bekeken leidt tot betere oplossingen, tot scherpere inzichten. Wij benutten de kracht van de paradox. Sturing en Ruimte, hard en zacht. Dit is geen tegenstelling maar elementen die elkaar versterken om zo te komen tot een wendbare organisatie. Wij denken dat veel organisaties goed op weg zijn om dit zelf te bereiken. Wat wij toevoegen? Dat is die laatste scherpte en dat extra zetje. Dat passen we toe binnen een aantal diensten.

Onze filosofie

Wij denken dat ieder vraagstuk met sturing en ruimte bekeken leidt tot betere oplossingen, tot scherpere inzichten. Wij benutten de kracht van de paradox. Sturing en Ruimte, hard en zacht. Dit is geen tegenstelling maar elementen die elkaar versterken om zo te komen tot een wendbare organisatie. Wij denken dat veel organisaties goed op weg zijn om dit zelf te bereiken. Wat wij toevoegen? Dat is die laatste scherpte en dat extra zetje. Dat passen we toe op een aantal onderwerpen.

Jouw Sherpa’s

Vanuit de metafoor sherpa gaan we graag aan de slag! Een sherpa kan tegelijkertijd spullen sjouwen en dienstbaar zijn aan wat een organisatie wil bereiken, maar heeft ook veel kennis van het gebied, en kan spiegelen en coachen zodat jij de juiste stappen kunt zetten. Het is jouw reis, en wij ondersteunen daarbij. Dat kan als reisgids, eventueel als reisgenoot en door het sluiten van een reisverzekering. Waarbij wij zover gaan dat we ons committeren aan jouw doelen. Wij helpen jou op weg naar de top!

Jouw Sherpa’s op weg naar een wendbare organisatie

Vanuit de metafoor sherpa gaan we graag aan de slag! Een sherpa kan tegelijkertijd spullen sjouwen en dienstbaar zijn aan wat een organisatie wil bereiken, maar heeft ook veel kennis van het gebied, en kan spiegelen en coachen zodat jij de juiste stappen kunt zetten. Het is jouw reis, en wij ondersteunen daarbij. Dat kan als reisgids, eventueel als reisgenoot en door het sluiten van een reisverzekering. Waarbij wij zover gaan dat we ons committeren aan jouw doelen. Wij helpen jou op weg naar de top!