Zelfsturing in de zorg middels Sturing & Ruimte

Dick de Groot in HEADLINE over hoe zelfsturing in de zorg kan slagen. De oplossing? Maximale sturing én maximale ruimte. Een wenkend perspectief voor de zorgorganisatie.

Het artikel is hier te downloaden.

 

Geef een reactie