Zelfsturende teams

Belemmerende bureaucratieën, toenemende schaalgroottes, afnemende arbeidsvreugde, wisselende klantvraag en druk op de kosten zijn actuele onderwerpen waar veel organisaties mee worstelen. In de praktijk blijkt dat traditionele hiërarchische organisaties niet of nauwelijks in staat om hier mee om te gaan. Het vraagt om een andere aanpak waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, de medewerker als professional in z’n kracht gezet wordt en medewerkers een lokale partner zijn voor klanten en inspelen op individuele wensen. Dit vraagt om een brug tussen “groot” en “klein” met maximale sturing én maximale ruimte. Het antwoord hierop is een wendbare organisatie met zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams

Proven Partners heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in zelfsturing of resultaatverantwoordelijk werken. Voor ons zijn teams de spil in het bedrijf. Zelfsturende teams (ook vaak resultaatverantwoordelijke teams genoemd) weten wat er speelt bij de klant en hebben een netwerk van lokale partners. Deze teams bestaan uit getalenteerde professionals met de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden om optimale producten en diensten te leveren aan de klant (Ruimte). Tegelijkertijd werken zelfsturende teams vanuit dezelfde missie, doelen en strategie (Sturing). Dit zorgt voor focus op resultaten én zet medewerkers in hun eigen kracht.

Benieuwd hoe zelfsturende teams uw organisatie kunnen versterken? Leo van de Vorst vertelt u er graag meer over.

Onze reis