Wendbare organisaties

Nooit meer reorganiseren

Organisaties en medewerkers ervaren in toenemende mate dat de behoeftes van klanten snel wisselen, sociale en technologische innovaties het speelveld bepalen en overheden regelmatig met ingrijpende wet- en regelgeving komen. Als gevolg daarvan vragen organisaties zich af hoe ze resultaten en doelen kunnen bereiken, zonder steeds weer te hoeven reorganiseren.

Vanuit de wetenschappelijke wereld en de praktijk is gebleken dat “aanpassing” de enige manier is om als organisatie in te spelen op complexiteit en dynamiek (o.a. Chesbrough, 2006; Schumpeter, 1934). Je kunt niet altijd de juiste richting voorspellen en daar je strategie op afstemmen. Je kunt wel zorgen dat je wendbaar bent om snel op nieuwe kansen en bedreigingen in te spelen. Deze wendbaarheid raakt de hele organisatie (zie onderstaand model).

pp-wendbare-organisatie

Sturing & Ruimte

Proven Partners werkt vanuit het gedachtegoed Sturing én Ruimte. Enerzijds stuurt de organisatie op een gezamenlijke missie, doelen en strategie. Tegelijkertijd krijgen medewerkers veel ruimte om hun kwaliteiten optimaal in te zetten waar dat maar nodig is. Een wendbare organisatie die werkt vanuit Sturing en Ruimte combineert daarmee de sterke punten van traditionele hiërarchische organisaties (sturen op resultaat) en de fluïde zelfsturende organisaties (verantwoordelijkheden waar ze horen). Deze filosofie op organiseren voelt in eerste instantie tegenstrijdig aan. Hoe kun je nu tegelijk keihard sturen op resultaten én loslaten door ruimte te geven? Sturing & Ruimte is echter de ultieme paradox. Beide elementen zijn tegelijkertijd waar en versterken elkaar. Het zorgt dan ook voor de volgende dynamische processen in organisaties:

Cirkel-4-luik

Kenmerken van een wendbare organisatie

Wendbaarheid raakt de hele organisatie. Zowel harde aspecten zoals strategie, structuur en systemen en zachte aspecten zoals cultuur, personeel en managementstijl worden meegenomen. Proven Partners ervaart vanuit de adviespraktijk dat organisaties die aan de slag gaan met wendbaarheid vanuit Sturing & Ruimte de volgende kenmerken krijgen (zie onderstaande afbeelding).

HNO

Resultaten voor wendbare organisaties

Een aantal voorbeelden van resultaten die onze klanten hebben bereikt door een vergrootte wendbaarheid:

  • Teams sturen zelf op prestaties, kennis, relaties, kwaliteit en teamorganisatie (MEE Zuidoost Brabant).
  • De time-to-market is 50% sneller door koppelen sales en productie (Post NL).
  • Een gelijkblijvende serviceafdeling ondersteunt 50% groei organisatie (Stamicarbon).
  • 100% medewerkers stuurt zelf op kennis (diverse regionale MEE’s)
  • In 1 jaar tijd drie geslaagde innovaties door mix van feitenkennis en ervaringskennis (Waterschap Rijn en IJssel).
  • 30% minder externe projectleiders door flexibele interne pool (Waterschap Peel en Maasvallei).

Geraadpleegde bronnen

Chesbrough, H. W. (2006). The era of open innovation. Managing innovation and change127(3), 34-41.

Managementsite (2015). Geraadpleegd via: https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55). Transaction publishers.

Meer informatie

Onze sherpa’s gaan graag met u in gesprek. Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u ook vinden in onderstaande artikelen.