Veranderen

Mensen in beweging krijgen, draagvlak creeren, helder communiceren, veranderenergie opwekken; daar gaat het om bij verandermanagement.

Laten landen

Voor het slagen van elke verandering is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de verandering ondersteunen. Aangezien er meestal een bepaalde mate van weerstand tegen verandering zal zijn, is het zaak het gewenste resultaat, bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze, een sociaal intranet of gebruik van nieuwe hardware zoals i-pads,  goed te laten landen.

Laten werken

Medewerkers zullen vaak op een andere manier hun werkzaamheden gaan verrichten dan voorheen. Het zal duidelijk moeten worden wat de nieuwe werkwijze inhoudt en wat dit voor mensen betekent. Naast aandacht voor noodzaak, houdt dit in dat er aandacht moet zijn voor gedrag(spatronen), houding en competenties.

PROVENPARTNERS is als geen ander in staat uw organisatie te helpen veranderen. Wij hebben zowel kennis van organisatieprocessen, het (politieke) speelveld alsmede kennis over veranderkunde, organisatiekunde en projectmanagement. Dit maakt ons bij uitstek de juiste partner om vaak complexe trajecten tot een goed einde te brengen.

Neem voor meer informatie contact op met Leo van de Vorst.