Vaardigheden Dynamisch Werken in 2020

Het instituut voor de toekomst (www.iftf.org) heeft voor de Universiteit van Phoenix Research Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde “key drivers” die het landschap waarin we werken zal veranderen. Op basis hiervan is tevens gekeken naar de vaardigheden die nodig zijn om in dat nieuwe landschap van werken goed te opereren. In tegenstelling tot toekomstige banen is hier vooral de nadruk gelegd op toekomstige vaardigheden. Uit het verleden is gebleken dat het voorspellen van toekomstige banen niet zo eenvoudig is.

Belangrijkste drijfveren van verandering

 1. Verlenging van de levensverwachting. De vergrijzing zal toenemen. Onze kijk op carrières, familie leven en onderwijs zal hierdoor zeker veranderen. Diverse banen in je leven, levenslang leren, langer blijven werken zijn gevolgen hiervan. Organisaties moeten zich afvragen wat de impact hiervan zal zijn en zullen beter moeten anticiperen op verschillend aanbod van werk en flexibiliteit.
 2. Opkomst van slimme machines en systemen. Nieuwe slimme machines zullen hun intrede doen in kantoren, fabrieken en huizen zoals we nooit van te voren hebben meegemaakt. Zij zullen integraal onderdeel worden van onze productie, onderwijs, medicijnen, veiligheid en virtueel elk domein van ons leven. Zij zullen taken van ons overnemen of ons juist versterken. Maar wat betekent dat voor de mens? Hoe uniek zijn wij? Hoe onderscheiden we ons dan? We moeten nadenken over de inhoud van ons werk en de processen daarom heen.
 3. Rekenkundige wereld. Ook wel “Big Data” genoemd, zal met een grote hoeveelheid aan sensoren, communicatie middelen en processing power een immens grote hoeveelheid data produceren die zijn weerga niet kent. Ieder object, elke interactie en met alles waarmee we digitaal mee in contact komen zal worden vastgelegd. Alles is programmeer- en bruikbaar om er iets mee te gaan doen. Dit stelt ons in staat om patronen en relaties te herkennen die eerst onzichtbaar voor ons waren. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om andere manieren van business te gaan drijven of persoonlijke zorg toe te passen.
 4. Multimedia technologie. Een nieuw ecologisch systeem op het gebied van communicatie zal ontstaan door het gebruik van moderne multimedia technologie zoals video, digitale animatie, augmented reality, gaming en bewerken van media. We zijn letterlijk bezig met het ontwerpen van een nieuwe communicatie taal. Het huidige internet laat al genoeg voorbeelden zien hoe we momenteel dit gebruiken en we staan pas aan het begin hiervan. Kennis rondom verschillende platforms en het gebruik ervan zal nodig zijn. We moeten erkennen dat meervoudige kijken en beoordelen van inhoud vanuit verschillende bronnen gewoon zal zijn en morgen dus waarschijnlijk ook weer anders kan zijn.
 5. Superstructed organizations. Sociale technologie is de drijfveer van nieuwe manieren van productie en waarde creatie. Wat voorheen behouden was voor alleen grote organisaties is nu middels sociale technologie ook voor kleinere organisaties beschikbaar. Als kleinere organisatie kun je sneller via sociale technologie connecties maken met andere organisaties om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Een nieuwe generatie organisatiestructuren is aan het ontstaan waarin traditioneel management en theorieën zullen worden vervangen door andere velden zoals game design, neurowetenschappen en “happiness” psychologie.
 6. Globalisering middels connectivity. Er bestaan op termijn geen geografische grenzen meer. De opkomst van landen als China en India, waarin innovatie bloeit en groeit, mede door het ontbreken van de legacy systemen, is niet meer te stoppen en iets waar we rekening mee moeten houden. Aanwezigheid in landen waar nieuwe concurrenten ontstaan is essentieel om te overleven, maar is niet genoeg. Integratie op allerlei gebieden, zoals cultuur, kennis van consumenten, wijzen waarop zaken wordt gedaan, is noodzakelijk om competitief te blijven.

Vaardigheden toekomstige medewerker 2020

Op basis van de bovenstaande geschetste ontwikkelingen is vastgesteld welke vaardigheden hier nu het beste op aansluiten. Hieronder zijn de 10 vaardigheden verder uitgewerkt.

Future Work Skills 2020

 • Sense-making: the ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed.
 • Social intelligence: ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and stimulate reactions and desired interactions.
 • Novel & adaptive thinking: proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is rote or rule-based.
 • Cross -cultural competency: ability to operate in different cultural settings.
 • Computational thinking: ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning.
 • New-media literacy: ability to critically assess and develop content that uses new media forms, and to leverage these media for persuasive communication.
 • Transdisciplinarity : literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines.
 • Design mindset: the ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes.
 • Cognitive load management: ability to discriminate and filter information for importance, and to understand how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques.
 • Virtual collaboration: ability to work productively, drive engagement, and demonstrate presence as a member of a virtual team.

U kunt het gehele onderzoek teruglezen op (Bron: Future Work Skills 2020).

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u eventueel uw vaardigheden bijschaven of die van uw collega’s, neem dan contact op met Dries Krens. Wij hebben meerdere trainingen ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Zie bijvoorbeeld onze training op het gebied van social media.

Geef een reactie