Artikelen over ‘innovatie’

Wiki bij waterschap voor innovatie agenda

Innovatiepedia. Zo heet de innovatieagenda van Waterschap De Dommel. Innovatiepedia

Om de innovatieagenda 2009 van waterschap De Dommel gestalte te geven heeft PROVENPARTNERS een wiki als middel ingezet. De Innovatiepedia is vergelijkbaar met Wikipedia en speciaal voor het waterschap ingericht. Het doel was om innovatie tot succes te maken door een goede balans tussen innovatiepush en uitvoeringspull. Dat is gebeurd door invulling te geven aan de volgende voorwaarden:

• verbinden van ideeën en stakeholders aan de bedrijfsdoelen;
• bundelen van activiteiten door het prioriteren van ideeën;
• aandacht voor de marketing van innovatie binnen de organisatie;
• en het vieren van successen.
(meer…)


Sociale innovatie en het nieuwe werken

Henk Roelofs van Waterschap De Dommel sprak op Het Nieuwe Werken The Experience Event van 18 maart j.l. Hij stelde dat ’efficiënter werken’ niet de beste motivator voor werknemers is om het Nieuwe Werken te omarmen. Waterschap De Dommel nam Het Nieuwe Organiseren als managementstijl aan en won onlangs de eerste prijs voor sociale innovatie van het NCSI. “Een werknemer is een idealist, met dromen”, stelt hij. “Die moet je uitdagen door storytelling en het prikkelen van zijn eigen fantasie. Een werknemer moet zelf een beeld schetsen van hoe zijn ideale werk-privé-balans eruit ziet. Teamgerichtheid, vertrouwen, eerlijkheid en respect voor anderen zijn daarbij sleutelwoorden.” Waterschap De Dommel gaf alle medewerkers bijvoorbeeld vijftig lummeluren per jaar. “Die mochten ze opnemen wanneer ze maar wilden, op één voorwaarde: ze moesten met een innovatief idee terugkomen.”

Klik hier voor de presentatie van Henk.
Henk Roelofs en Leo van de Vorst schreven samen het boek Sturing & Ruimte .


Managen is geen straf, leiderschap loont

Tom Verhoeve over leiderschap en managenTijdens het Open Innovatie Festival 2009 vertelde Tom Verhoeve over Leiderschap: wat is het verschil tussen managen en leiden?

Logo open innovatieVan 30 november tot en met 4 december 2009 heeft het Open Innovatie festival plaats gevonden. De hele week stonden alle 16.000 ambtenaren van de gemeente Amsterdam centraal. Het festival werd geopend door Martijn Aslander en Ronald van den Hoff, waarna diverse workshops plaats vonden over thema’s als web 2.0, het nieuwe werken, leiderschap, innovatie en burgerparticipatie.

Op 2 december 2009 heeft Tom Verhoeve van PROVENPARTNERS een presentatie gegeven over de link tussen de stroming rondom Het Nieuwe Werken en de hype rondom Leiderschap. Deze is integraal opgenomen en hieronder na te kijken. Voor alle andere presentaties van het Open Innovatie Festival klikt u hier.

(Tom Verhoeve – Managen is geen straf, leiderschap loont)

Hieronder is de presentatie zelf te bekijken:


Gastblog Henk Roelofs: Unieke saamhorigheid (2)

Let’s go lummelen

Lummelen is niets doen of iets anders doen dan het werk. Dit is ‘not done’, dit kan toch niet dat medewerkers zich daarmee bezig houden. Je mag niet lummelen en als dat te zichtbaar wordt dan krijg je een slechte beoordeling of iets dergelijks. Je wordt bestraft om collectief zichtbaar te maken dat dit niet kan. Het is onzin dat iedereen in een organisatie altijd elk moment effectief en efficiënt bezig is, iedereen lummelt weleens. In mijn organisatie hebben we lummelen collectief gemaakt. Voor iedere medewerker is dit jaar 50 uur vrijgemaakt en we noemen dat ‘lummeluren’. Je kunt dat individueel invullen maar ook met collega’s. De afspraak is wel dat iedereen rapporteert over het ‘geleerde’, innovatie gedachten etc. Daar zit dus controle op. (meer…)


Gastblog Henk Roelofs: Unieke saamhorigheid (1)

Betekenisgeven is gratis waarde

Uniciteit en saamhorigheid zijn twee van de twaalf waarheden die betrekking hebben op het organisatie-aspect personeel. Hoe maken we nu gebruik van de kenmerken van de paradox om tot keuzen te komen of met andere woorden hoe kunnen we er in het dagelijks werk betekenis aan geven in de vorm van nieuwe acties, interventies of besluiten.

De uitdaging voor de manager is om de verbinding te maken tussen uniciteit en saamhorigheid. Die verbinding betekent dat we de individuele talenten maximaal willen laten presenteren én als groep naar saamhorigheid willen laten streven, waarbij het collectief voor het individu gaat. We noemen dit unieke saamhorigheid. Als we inzoomen op de zinsnede “waarbij het collectief voor het individu gaat” dan is dat te lezen in de context dat de individuele medewerker de saamhorigheid van de groep als succesfactor nodig heeft. (meer…)


De 2.0 hype voor verandering, innovatie

overheid 2.0

Swaffelen is het woord van het jaar, maar 2.0 is absoluut het nummer van de bullshit bingo van vorig jaar. Eerst was er alleen web2.0 maar nu lijkt alles wel 2.0 geworden te zijn. Er is momenteel een ware 2.0 beweging gaande. MKB 2.0, Ambtenaar 2.0, Onderwijs 2.0, Adviseur 2.0, Bibliotheek 2.0, Politie 2.0.
Allemaal stuk voor stuk goede initiatieven waar het niet alleen om web2.0 gaat maar vooral om veranderen, innoveren en netwerken. Noemen we verandering, innovatie tegenwoordig dus 2.0? Ik weet nog goed dat de klapschaats werd geïntroduceerd. Een ware revolutie in de schaatssport. Had deze innovatie anno 2008 dan schaatsen2.0 geheten? Gaan deze trend in benaming zich doorzetten? Of komt er dadelijk van alles een 2.1, 3.0 of 4.2 versie? (meer…)