Artikelen over ‘Het Nieuwe Werken’

Van activity based naar team based working

Scrums, kanbans, squads, tribes, zwermen, zelfsturende teams…Steeds meer organisaties maken gebruik van dit soort flexibele teamconcepten om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. Daarbij doen we een alarmerende constatering. De fysieke en digitale werkomgeving van dit soort teams, sluit onvoldoende aan en remt de uiteindelijke prestaties. In dit white paper pleiten wij daarom voor team based working in organisaties en geven wij praktijkvoorbeelden en tips hoe dit te realiseren.

Download gratis deze white paper

Laat uw naam en mailadres achter via het formulier. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de white paper te downloaden.


Samen sturen op doelen en inspanningen met Y-OUR Monitor

 

Een resultaatgerichte organisatie waar gestuurd wordt op focus en samenhang, teams samen sturen op teamprestaties en de medewerker zelf stuurt op eigen verantwoordelijkheid en regelruimte met behulp van Y-OUR Monitor.

doel-inspanningen-netwerk-din

 

Wat is het?

Wat krijg je?Y-OUR Monitor is een digitale tool die alle medewerkers en leidinggevenden op een unieke manier in staat stelt om te sturen op doelen en inspanningen op alle organisatieniveaus (organisatie, team en individu).

Wat levert het op?

Het gebruik van Y-OUR Monitor biedt meerwaarde voor uw klant en de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.


Voorbeelden meerwaarde van Y-OUR Monitor

 • Betere focus op het realiseren van meerwaarde voor de klant/burger.
 • Beter zicht op wat wij willen bereiken en of we de goede dingen doen door sturing op strategische focus en samenhang.
 • Optimale ondersteuning vanuit het lean-principe omdat wij beter snappen welke inspanningen leiden tot het behalen van de gewenste doelstellingen.
 • Verbetering van de productiviteit van personeel omdat er meer ruimte is ontstaan voor bezieling en kennis en innovatiekracht van medewerkers.
 • Een slimmere en slanke organisatie die de stroperigheid kan doorbreken omdat we cultuur waarden en normen beter begrijpen.
 • Een efficiënte en effectieve structuur omdat we in staat zijn om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Welke modules kent Y-OUR Monitor?

Maximale samenhang door alles aan elkaar te koppelen én maximaal overzicht, gegoten in een gebruiksvriendelijke tool die er aantrekkelijk uitziet. Met dit uitgangspunt hebben we Y-OUR Monitor ontwikkeld, resulterend in de volgende vier modules:

4 modules YOUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Een doelenboom-module speciaal voor het plannen en SMART maken van doelen op verschillende niveaus. De samenhang met andere doelen kan hier ook bepaald worden.
 2. Een inspanningen-module waarin medewerkers de werkzaamheden voor de volgende periode kunnen plannen. Hierin geven medewerkers tevens aan in welke mate zij bijdragen aan organisatie/teamdoelen. De doeleigenaar krijgt vervolgens in één overzicht te zien wie in welke mate bijdraagt aan het doel.
 3. In de inspanningenrealisatie-module kunnen medewerkers de gerealiseerde werkzaamheden vervolgens bijhouden. Dit kan voor verschillende periodes (week, maand, kwartaal), afhankelijk van de organisatiebehoefte.
 4. In de doelrealisatie-module kan continu de voortgang op de SMART gemaakte doelen gemonitord worden, op meerdere niveaus en voor verschillende periodes.

Eigenschappen van Y-OUR Monitor

 • Er is een speciale optie voor het beheren van Categorieën, bijvoorbeeld om inspanningen te clusteren van teams, projecten, processen, functieprofielen en begrotingsposten. De organisatie kan dit naar eigen wens personaliseren.
 • Rollen met verschillende autorisaties kunnen toegewezen worden, te weten: Medewerker, Manager en/of Beheerder.
 • Gebruikers hebben een persoonlijke omgeving waar zij met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen. Indien gewenst kan Single Sign On (SSO) op maat gerealiseerd worden.
 • De omgeving kan gepersonaliseerd worden met het logo en de kleuren van de organisatie.
 • De organisatie kan modules aan en uitzetten en tegelijkertijd meerdere periodes naast elkaar laten lopen (bijv. de realisatie van dit jaar en de planning van volgend jaar). Afgesloten periodes worden gearchiveerd en kunnen later nog geraadpleegd worden.
 • Alle gegevens zijn met een druk op de knop te exporteren naar Excel.
 • Bij aanvang wordt de omgeving van Y-OUR Monitor voor u klaargezet.
 • De omgeving van Y-OUR Monitor met alle functionaliteiten staat tot de beschikking van heel uw organisatie.
 • De Y-OUR Monitor Helpdesk staat tot uw beschikking voor technische en functionele vragen.
 • Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

RVW services

Als professional kennen u en uw medewerkers als geen ander het reilen en zeilen van de organisatie en van de klant. Dit blijft, ook wat ons betreft, altijd centraal staan in het dagelijks werk. Onze business partners hebben als sherpa verschillende organisaties begeleid in het realiseren van de doelstellingen. Wij brengen graag onze ervaringen in om uw ambities te verwezenlijken. Dit varieert van de helpdeskmedewerker om uw medewerkers te helpen in geval van (systeemtechnische) vragen, tot de adviseur/veranderaar om doelgerichtheid en resultaatverantwoordelijkheid te laten landen en te laten werken in uw organisatie. Collegiaal, zelfkritisch, oprecht, gedreven en speels zijn de kernwaarden die wij daarbij hoog in het vaandel houden.

Tarief

RVW services inclusief Y-OUR Monitor sluit u af in de vorm van een abonnement. Afhankelijk van de keuze welke module en begeleiding zijn de vanaf kosten voor de organisatie € 165,= per maand (excl. BTW).

Contact

Benieuwd wat RVW services voor uw organisatie kan betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek over de meerwaarde voor uw organisatie en geven vrijblijvend een demonstratie van Y-OUR Monitor. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088-405 55 55 en info@proven.nl.

 


We zitten te veel…een aanpak voor een actueel dilemma

We zitten te veel…Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor van het RIVM. Afhankelijk van de doelgroep zit de Nederlander gemiddeld tussen de 8 a 10 uur per dag. Dit brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee zoals overgewicht, diabetes en zelfs een kortere levensverwachting. Risico’s die niet alleen Nederlanders, maar ook Nederlandse organisaties raken. Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s verzuimd in Nederland. Welke bijdrage “zitten” hier aan levert is (nog) onbekend, maar de vooruitzichten zijn zeker niet positief.

Het “zit-probleem” kent vele aspecten en is in iedere organisatie weer anders. Aan de hand van Sturing & Ruimte wordt in dit artikel een aanpak geboden die tegemoet komt aan de diversiteit in organisaties. Het brengt medewerkers, ieder op zijn of haar eigen manier, in beweging.

1. Vastzitten door dilemma’s

Als je kijkt naar de oorzaken van “zit-gedrag” in Nederland dan stuit je al snel op een aantal belemmeringen die een dilemma vormen voor gezonder of vitaler werken. Bijvoorbeeld door digitalisering en de toenemende nadruk op kenniswerk, hebben steeds meer Nederlandse werknemers een beroep achter een beeldscherm gekregen. Ten tweede is een grote meerderheid van de bedrijfspanden nog klassiek ingericht, met bureaustoelen, tafels en vaste computers (desktops). Een trend zoals Het Nieuwe Werken heeft sommige organisaties flexibel gemaakt, maar de meerderheid van het De werkplekbewonerkantoorlandschap kent nog een klassieke indeling.  Het soort werk vraagt om achter een pc te werken en de werkomgeving “verplicht” een zittende houding gedurende je werkdag. Het zitgedrag van medewerkers wordt dus aan alle kanten in stand gehouden. De werkgever voelt zich daarnaast ook belemmert om er iets aan te veranderen. Het omgooien van het kantoorconcept vraagt immers een investering en het is dan ook maar de vraag of dit terugverdiend wordt door bijvoorbeeld een lager verzuim. Allemaal dilemma’s (waarschijnlijk kun je er zelf ook nog een paar bedenken) die er voor zorgen dat de werknemer blijft zitten waar hij zit.

touwtrekkenVanuit Sturing & Ruimte proberen we van ieder dilemma een paradox te maken en deze goed op scherp te zetten. Welke tegenpolen zie je in jouw organisatie en welke argumenten voert men aan om zittend te werken? Breng een groep medewerkers eens bij elkaar en laat ze ieder aan een uiteinde van een touw staan. Probeer elkaar maar eens te overtuigen met argumenten en ervaar de spanning die op dit vraagstuk staat. Belangrijk is dat er goed geluisterd wordt naar elkaar. Zo vergroot je het besef in de groep dat er verschillen zijn die niet opgelost kunnen worden door uitsluitend een twistgesprek.  

 

2. Meervoudig kijken 

Al pratend met collega’s wordt duidelijk dat het “zit-dilemma” meerdere aspecten heeft. Ten eerste kan de fysieke werkomgeving beweging afremmen, zoals de vaste kantoorplekken waar men van 9 tot 5 plaats dient te nemen. Aan de andere kant zullen er medewerkers zijn die (on)bewust toch zittend werken, zelfs als de werkomgeving alle mogelijkheden tot beweging kent, zoals sportfaciliteiten, sta-tafels, bureau-crosstrainers, etc. Dit zit mogelijk in de houding en gedrag van medewerkers, zoals weerstand tegen iets nieuws, maar kan ook schuilen in de aard van het werk of persoonlijke aspecten zoals lichamelijke klachten.

Ga met z’n allen in een kring staan en laat ieder zijn of haar perspectief op het zit-vraagstuk geven. Laat iedereen uitspreken wat hij of zij belangrijk vindt en waarom minder zitten of meer bewegen wel of niet mogelijk is. Dit gesprek is altijd positief, opbouwend en zonder een oordeel op de mening van elkaar. Hiermee krijg je inzicht in achterliggende doelen en voorkom je schijnoplossingen. 

3. Durven dromen

Juist bij een vraagstuk als deze, die direct gaat over de gezondheid van mensen, is het belangrijk na te gaan wat een ieder wil bereiken ten aanzien van dit vraagstuk. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke ambities ten aanzien van gezondheid, vitaliteit en welzijn. Sommige mensen willen flink meer gaan bewegen, omdat ze er thuis niet aan toe komen. Anderen stellen voorwaarden omdat ze lichamelijke klachten hebben en niet zomaar meekunnen in een “one size fits all” oplossing. Tot slot willen andere medewerkers lekkerder in hun vel zitten, maar weten ze niet hoe dit aan te pakken. Het al dan niet terug laten komen van een eigen doelstelling zal bepalend zijn of medewerkers letterlijk en figuurlijk in beweging zullen komen.

In een kring krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar doel(en) te delen en te maximaliseren. “Durf te dromen!” is hierbij het motto. Met maximaliseren wordt bedoeld dat men opzoek gaat naar het uiterste van die droom en zich niet laat afremmen, bijvoorbeeld door de (voor)oordelen van anderen. Tijdens het dromen blijf je wel verbonden met de groep. Iedereen luistert naar de dromen van collega’s. Dit zorgt voor energie in de groep en levert waardevolle input op voor de oplossing. 

4. Gewoon doen

Waarschijnlijk liggen de oplossingen voor de hand. Een ieder weet vaak wat het beste is voor zichzelf, bijvoorbeeld: minder intern mailen en direct op je collega afstappen, het wekelijks teamoverleg voortaan staand doen, samen met een collega een onderwerp “verwandelen”, etc. De kunst is echter om uit de standaard oplossingen te blijven. Op internet zijn er genoeg voorbeelden te vinden hoe andere organisaties omgaan met vitaliteit of welzijn. Wat echter voor de ene organisatie werkt, kan voor de andere geen oplossing zijn.  Het is sterker om op zoek te gaan naar de unieke oplossing voor jouw organisatie en die komt vooral voort uit de persoonlijke inbreng van medewerkers.

Durf te doenIedere medewerker schrijft op een post-it een oplossing die dicht bij hem of haar staat. Oplossingen worden gebundeld en vervolgens besproken. Doordat iedereen vanuit zijn of haar droom schrijft is het makkelijker om de uitkomst te accepteren. Er wordt ten slotte met iedereen rekening gehouden. Er wordt een win-win situatie gecreëerd. Het groepsresultaat is een meervoudige en gedragen oplossing voor het probleem. Tot slot wordt aan iedereen gevraagd wat hij of zij morgen concreet gaat doen om alles dat gedeeld is werkelijkheid te maken. Begin bij kleine stappen die jou aanspreken. Denk groot, doe klein!

Tot slot

Is hiermee het zit-probleem opgelost? Nee, zo snel zal het wel niet gaan. Het is wel een “stap” in de goede richting voor meer beweging en daarmee meer vitaliteit op de werkvloer. Om meer beweging in het dagelijks werk te borgen is het nodig de aanpak uit dit artikel regelmatig te herhalen. In het begin waarschijnlijk wat vaker, bijvoorbeeld in het teamoverleg. Later als iedereen meer beweegt wat minder frequent. Dit hoeft niet kostbaar of tijdsintensief te zijn. Door het standaard op de agenda te zetten zorg je ervoor dat het delen van ervaringen, nieuwe ideeën en hier en daar bijsturen ervoor gaat zorgen dat iedereen gezond aan het werk blijft. En onthoudt dat;

Een wendbare organisatie een gezonde organisatie is. 

Is uw organisatie bezig met vitaliteit en welzijn op de werkvloer? Waarschijnlijk loopt u ook tegen vergelijkbare dilemma’s aan. Onze sherpa’s ondersteunen graag in het realiseren van de doelen van u en uw medewerkers, bijvoorbeeld middels een workshop Sturing & Ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Breas


Het Fri(e)s Nieuw Werken bij GGZ Friesland

Project: Van onderzoek tot en met nazorg, de volledige implementatie van het Fri(e)s Nieuwe Werken gerealiseerd. Een werkomgevingsconcept waarin de doelstellingen van de organisatie en de aspecten van Het Nieuwe Werken volledig zijn meegenomen. Het resultaat is een gerevitaliseerd gebouw gefundeerd op de peilers van het verbinden van ketenpartners, concerndiensten, behandelaren en patiënten waarbij de patiënt en de medewerkers respectievelijk zoveel mogelijk in de regie zijn van het behandelproces en hun werkzaamheden.
Opdrachtgever: GGZ Friesland, Leeuwarden, Nederland.
Periode: Juli 2013 – December 2013 en December 2014 – Januari 2016
Omvang: Ca. 6600 m2 gebouw en ca. 250 medewerkers.
Rollen: Conceptontwikkeling, integraal adviseur op de gebieden ICT, Communicatie, Facilitair en HR, programmamanager.

 

Concept Proces Ontwerp Resultaat
 ggz1  ggz  ggz5  FNW

GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. GGZ Friesland biedt vrijwel alle vormen van geestelijke gezondheidszorg en gebruikt hiervoor een diversiteit aan panden verspreid over de hele provincie Friesland.

Aanleiding/opdracht

Eén van deze panden betreft locatie de Hege Wier, Sixmastraat 2 te Leeuwarden. Het pand is rond 1970 gebouwd. Het betreft een kantoorpand met een oppervlakte van ca. 6.600 m2 bvo, verdeeld over vijf bouwlagen + kelder. Voor de concerndiensten en de zorg is een uitgewerkt werkomgevingsconcept gerealiseerd. Samen met de architect Jeroen Zijlstra is dit doorvertaald naar een voorlopig en definitief ontwerp. Dit ontwerp is uiteindelijk door de aannemer gerealiseerd. Dit was nodig om de Hege Wier weer een eigentijdse uitstraling te geven, samenwerking te bevorderen en efficiënter om te gaan met vastgoed.

Concept het “Fri(e)s Nieuwe Werken”.

“Fri(e)s Nieuwe Werken” staat voor een betere samenwerking, respect voor elkaar, werken vanuit vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit alles om te zorgen dat de medewerker trots is om te werken voor GGZ Friesland en de patiënt zich welkom voelt.

Aanpak

Proven Partners heeft de P-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten op basis van workshops en interviews met Raad van Bestuur en Directie.

De huidige situatie is in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met een aantal teamleiders,  FM-, HRM-  en ICT sanity check, het uitvoeren van een activiteitenmeting en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan). Stap 3 ging vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseerde de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van houding en gedrag, fysieke- en digitale werkomgeving en ondersteuning op het gebied van FM, ICT en HRM, door middel van workshops.  In stap 4 is het concept “Fri(e)s Nieuwe Werken”, dat aansluit op de bedrijfsprocessen van GGZ Friesland,  gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen. In stap 5 is het concept met het gehele projectteam van GGZ Friesland gerealiseerd.

Resultaten

De volgende resultaten zijn opgeleverd:

 1. Het concept “Fri(e)s Nieuwe Werken”, in de vorm van een presentatie.
 2. De fysieke werkomgeving is in 3D uitgewerkt zodat er een realistische beeld is van hoe het eruit kan komen te zien.
 3. Er zijn concrete adviezen/aanpassingen in de digitale werkomgeving, houding en gedrag en ondersteunende diensten op het gebied van ICT, HRM en Facilitair. Daarnaast zijn er aanbevelingen omtrent de verschillende verandersporen voor wat betreft de inrichting, professionalisering en ontwikkelingen van de medewerkers.
 4. Realisatie van gerevitaliseerd gebouw waarin de medewerkers prettig kunnen samenwerken en de patienten goed behandeld kunnen worden.
 5. Eerste aanzet tot Resultaatverantwoordelijk Werken.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 


Hoe staat het met dynamisch werken? Doe de gratis quickscan!

Stimuleert uw werkomgeving het realiseren van de strategie en doelen van de organisatie? Doe nu gratis de vernieuwde quickscan Dynamisch Werken en krijg antwoord op onder andere deze vraag. De quickscan in een notendop:

 • Door het invullen van de quickscan krijgt u een integraal beeld van de fysieke en digitale werkomgeving, ondersteuning van de organisatie en houding en gedrag van medewerkers omtrent het onderwerp dynamisch werken.
 • Na het invullen van een quickscan ontvangt u direct in uw mailbox een rapport met uw persoonlijke resultaten vergeleken met de benchmark. 
 • In de rapportage die u per mail ontvangt, hebben we een intelligent algoritme ingebouwd die u een diepere analyse en advies geven toegespitst op uw scores. Deze inzichten zijn samengesteld door onze adviseurs op basis van jarenlange praktijkervaring en onderzoek.   

Bent u benieuwd wat de quickscan Dynamisch Werken uw organisatie kan opleveren? Vul de quickscan gratis en vrijblijvend in via http://www.provenbenchmark.nl/dynamisch-werken/ en ontvang direct een advies opmaat in uw mail! 

Meten is weten!

Sinds 2001 ondersteunt Proven Partners organisaties in diverse branches in het verzamelen van waardevolle informatie. Dit doen wij met behulp van de Proven Benchmark Engine, een online enquête tool met een schat aan data omtrent Het Nieuwe Organiseren. Voor meer informatie over het inzetten van een van onze scans in uw organisatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dries Krens.

 

PW-M-Dynamisch-werken-cloudtag


van Adviseur naar Business Partner

2015 is wederom voor veel organisaties een jaar van hevige verandering én overleven geweest. Gemeenten kregen te maken met het vluchtelingenvraagstuk en de detailhandel werd flink opgeschrikt door reorganisaties en faillissementen. Bij onze klanten zagen we dezelfde sterke dynamiek en bijkomende complexiteit in het afgelopen jaar. Dit vroeg van ons, als organisatieadviesbureau Proven Partners, een nieuwe propositie om zo toegevoegde waarde te blijven leveren.

Samen doelen realiseren
In het verleden kwam veelal de vraag projectmatig een verandering door te voeren. Tegenwoordig zoeken onze opdrachtgevers een business partner die in een wisselende frequentie met diverse rollen en vakkennis inzetbaar is. Het samenwerkingsverband dat hieruit ontstaat lijkt veel op die van de Sherpa’s, de van oudsher ervaren berggidsen die klimmers begeleiden in hun reis naar de top van de Himalaya.Onze reis (1)

Als Sherpa committeert Proven Partners zich aan de doelen van uw organisatie en gaat uit van de kracht van uw medewerkers. Het gaat erom dat de organisatie de berg beklimt en met vallen en opstaan haar doel bereikt. Dit hoezen ze niet alleen te doen. De Sherpa’s van Proven Partners dragen de zware bepakking en staan op de uitkijk om kansen en bedreigingen te signaleren. Hier zit onze toegevoegde waarde. Wij hebben met andere organisaties al eens eerder de berg beklommen en kennen zo de valkuilen onderweg. Het doel kan sneller behaald worden, zonder daarmee de belangrijke leerlessen te missen. Stap voor stap, van basiskamp naar basiskamp, begeleiden we organisaties naar het gewenste doel op het gebied van Resultaatverantwoordelijk Werken, Inter-Organisatorische Netwerken en Dynamisch Werken.

Nieuwe producten en diensten
Vanuit de drive om organisaties wendbaarder te maken hebben we nieuwe producten en diensten ontwikkeld. In deze nieuwsbrief leest u meer over de webapplicatie Y-OUR Monitor voor het sturen op doelen en resultaten en de Masterclass Sturing & Ruimte voor alle professionals die complexe organisatievraagstukken meervoudig en paradoxaal willen aanpakken. Handige bagage wanneer u de berg gaat beklimmen.

 


Proven Partners op de bühne met “Nooit meer reorganiseren!”

Tijdens het Grote Nieuw Organiseren Event (#NOE15) en Een Ander Congres (#wowhka) heeft Proven Partners op de bühne gestaan met de centrale boodschap Nooit meer reorganiseren!

In een interactieve workshop hebben deelnemers zelf ervaren hoe het is om organisaties wendbaar te maken met behulp van de paradox Sturing & Ruimte.

Reorganiseren, hoezo?

In Nederland gaan er miljarden euro’s om in reorganisatietrajecten, terwijl een merendeel hiervan mislukt. Resultaten worden niet of nauwelijks gehaald  en de ene reorganisatie wordt alweer opgevolgd door de volgende reorganisatie. Het te laat inzetten van de verandering, vage reorganisatieplannen en een eenzijdige focus op FTE’s en euro’s, zijn volgens de praktijk en wetenschap veel voorkomende oorzaken voor het falen van reorganisaties.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.29.13

 

Hoe kunnen we onze doelen bereiken in een snel veranderende omgeving?

Dit is een vraag die veel organisaties bezighoudt. Een reorganisatie is echter niet de oplossing, aangezien het veelal gericht is op de korte termijn en vaak een enkelvoudige (bedrijfseconomische) focus heeft. Vanuit de theorie en praktijk blijkt dat organisaties alleen kunnen overleven als ze meebewegen met de markt. Door “wendbaarheid” integraal in de organisatie in te bouwen kan snel ingespeeld worden op kansen en bedreigingen. De paradox Sturing en Ruimte biedt hiervoor de oplossing. De schijnbare tegenstelling tussen maximale focus en samenhang op missie, doelen en strategie (sturing) EN maximale regelruimte voor medewerkers om hun kwaliteiten te benutten (ruimte) activeert de volgende wendbare processen in organisaties.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.36.49

 

Aan de slag!

Na een korte introductie van de paradox Sturing & Ruimte werden de deelnemers van het Grote Nieuw Organiseren Event (#NOE15) en Een Ander Congres (#wowhka) al snel meegenomen in een herkenbare casus.

FullSizeRender

Een regionaal bouwbedrijf met ruim 150 medewerkers, 2 vestigingen en inmiddels al 3 reorganisaties achter de rug in de periode 2011 – 2014. Bedrijfsreserves beginnen op te raken, schuldeisers eisen spoedige terugbetaling en extra financiering is niet mogelijk. De ambitie van de organisatie is structureel schuldenvrij zijn en een positief bedrijfsresultaat. De deelnemers werd gevraagd samen na te denken over oplossingen, waarmee de organisatie morgen zou kunnen starten om de gewenste ambitie te bereiken. Deze verschillende oplossingen zijn samen in de evaluatie besproken en ingedeeld op basis van de twaalf waarheden die Sturing en Ruimte kent. Enkele voorbeelden op basis van de zes ESH-variabelen:

 • Strategie: maximale focus op core business EN nieuwe markten ontdekken samen met netwerkpartners.
 • Managementstijl: sturen op doelen EN medewerkers loslaten, coachen en motiveren.
 • Systemen: het proces optimaliseren (LEAN maken) EN gezamenlijke betrokkenheid in het proces creëren.
 • Personeel: benutten van talenten (meten!) EN luisteren naar vakmensen / vragen stellen.
 • Cultuur: focus op gezamenlijk droomdoelen door nadruk op resultaten EN vertrouwen geven aan medewerkers.
 • Structuur: 10% managementlaag eruit EN maximale ruimte voor zelfsturing.

In deze workshop was de Positie; de huidige manier van werken, en de Ambitie; de stip op de horizon, van de organisatie al bekend. Samen met de deelnemers is de Reis bepaald (concrete acties voor morgen) waarmee de samenwerkingsaanpak PAR in de workshop centraal stond.

Schermafbeelding 2015-10-15 om 15.24.52

 

Meer informatie?

Is uw organisatie klaar met reorganiseren en op zoek naar een lange termijn oplossing? Onze business partners helpen de organisatie graag om haar “wendbaarheid” te vergroten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Breas.

 

 

 


Proven Partners voegt Dynamisch Werken toe aan adviespalet

Proven Partners en zusteronderneming Proven Workspace bundelen hun expertise om organisaties integraal te kunnen ondersteunen in Het Nieuwe Organiseren. Het thema Dynamisch Werken vormt samen met Resultaatverantwoordelijk Werken en Inter-organisatorische Netwerken de nieuwe gezamenlijke dienstverlening.

Waarom deze beweging?

“Organisaties staan vandaag de dag voor een reeks aan uitdagingen die niet meer los van elkaar aangepakt kunnen worden”, vertelt Dries Krens (adviseur Dynamisch Werken en mede-oprichter van Proven Partners). “Of het nu gaat om het aanjagen van (sociale) innovatie in bedrijven, het motiveren van medewerkers of het realiseren van kostenbesparingen op de overhead, een integrale verandering naar Het Nieuwe Organiseren is onvermijdelijk. Een bundeling van expertise van Proven Partners en Proven Workspace is een logische stap in dit licht.”

Leo van de Vorst (adviseur Sturing & Ruimte en mede-oprichter van Proven Partners) in reactie hierop: “Organisaties moeten wendbaar georganiseerd worden om met deze uitdagingen om te gaan. In de praktijk betekent dit meer verantwoordelijkheden geven aan medewerkers om zelf te kunnen sturen op resultaten, een dynamische werkomgeving die aansluit bij het werk van de professional en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties om te blijven innoveren. Met onze drie thema’s zijn wij business partner voor organisaties om deze bewegingen in gang te zetten”.

Vernieuwde website!

Op de website van Proven Partners is nu het thema Dynamisch Werken beschikbaar. Neem vooral eens een kijkje tussen alle praktijkcasussen van klanten die wij in de afgelopen jaren hebben mogen ondersteunen.

Voor meer informatie over Dynamisch Werken in uw organisatie, kunt u contact opnemen met Dries Krens. Hij vertelt u ook graag over het toepassen van de principes van Het Nieuwe Organiseren in uw organisatie.

PW-M-Dynamisch-werken-cloudtag


Meervoudig kijken naar HNW bij gemeente Leidschendam-Voorburg

logo gemeente LV

“Thuiswerken is productiever of thuiswerken is inefficiënt?”, “Tijdschrijven is gebrek aan vertrouwen of een waardevol sturingsinstrument?”

Op vrijdagochtend 7 november 2014 boog het management en de Ondernemingsraad van gemeente Leidschendam-Voorburg zich over deze dilemma’s. De organisatie zit middenin een beweging naar Het Nieuwe Werken, als onderdeel van het programma De Moderne Overheid. Er is al vaak over deze onderwerpen in de organisatie gesproken, maar een aantal dilemma’s bleven tot dusver in het midden liggen. Een mooi moment dus om eens goed de spanningen op te zoeken, ruimte te maken, verbindingen te maken en een oplossing te bouwen. Onder begeleiding van Dries Krens en Jos Breas (Proven Workspace) zijn management en Ondernemingsraad een workshop Sturing & Ruimte ondergaan.

Als eerste kwam het onderwerp “thuiswerken” aan bod. Door middel van touwtrekken zijn de spanningen opgezocht en hebben voor- en tegenstanders hun standpunt op het scherpst van de snede kunnen vertellen. Vervolgens is men in een kring gaan staan en heeft men maximaal en onbeperkt kunnen dromen. Eén voor één vertelde deelnemers hun ultieme droom als het gaat om thuiswerken. Door het opzoeken van tegenstellingen tijdens het touwtrekken en het maximaliseren van ieders persoonlijke doelen werd duidelijk dat men dichter bij elkaar staat dan van te voren gedacht werd. Het werd namelijk duidelijk dat iedereen de voordelen van thuiswerken inziet, mits dit niet conflicteert met de functie van de medewerker en zo lang medewerkers hun resultaten behalen. Een oplossing die voor alle deelnemers goed aanvoelde.

Voorburg-LeidschendamVervolgens ging de groep aan de slag met het onderwerp “tijdschrijven”. De nut en noodzaak van tijdregistratie werd van meerdere kanten bekeken en zorgde in eerste instantie voor uitgesproken voor- en tegenstanders. Na het benoemen van ieders persoonlijke doelen in de kring en het voortbouwen op elkaars oplossingen kwam een gedeeld beeld naar voren dat tijdschrijven nuttig is zolang het maar een helder doel voor ogen heeft. Zo is tijdschrijven cruciaal bij projecten, ziekteverzuim en als het gaat om verantwoording van financiën. Bij andere onderwerpen hoeft tijdschrijven niet verplicht te zijn, maar kan het een handig instrument zijn voor medewerkers. In het laatste geval heeft de medewerker de ruimte om wel of niet te kiezen voor tijdschrijven.

Management en Ondernemingsraad nemen de waardevolle inzichten van de workshop mee om Het Nieuwe Werken bij de gemeente Leidschendam-Voorburg in de komende periode verder te implementeren.

Benieuwd hoe uw organisatie om kan gaan met Het Nieuwe Werken? Neem voor meer informatie contact op met Dries Krens.

“Workshop Sturing en Ruimte; leuk om op een fysieke manier met dilemma’s aan de slag te gaan.” Brigit de Klerk, programmamanager “De nieuwe overheid” bij Gemeente Leidschendam Voorburg.

 

 


The human side of the digital organization: een cruciale blinde vlek in de organisatie van de 21e eeuw

ICT is HOT in organisaties. Jaarlijks wordt door bedrijfsleven en overheid voor miljarden geïnvesteerd in ICT systemen, implementatieprojecten en hands on (interim) ICT ondersteuning. Echter uit onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers grotendeels de competenties niet hebben om digitaal (samen) te werken. De Universiteit van Twente heeft onderzocht dat dit gebrek aan digitale vaardigheden gemiddeld in 7,4% productiviteitsverlies per dag resulteert. Onder laag opgeleiden loopt dit zelfs op tot 10% per dag. Voor BV Nederland is dit al snel een kostenpost van vele miljarden per jaar (Van Deursen & Van Dijk, 2012).

Het acquireren en ontwikkelen van digitale vaardigheden staat laag op het prioriteitenlijstje van organisaties. Medewerkers volgen amper ICT trainingen en ontwikkelen digitale competenties veelal buiten de organisatie (Van Deursen & Van Dijk, 2012). Uit de Proven Benchmark blijkt dat medewerkers weinig of niet werken met video conference voorzieningen (bijvoorbeeld Skype en Google Hangout) en social media tijdens het werk (zie onderstaande grafiek[1]). Dit komt doordat men hier niet de noodzaak van inziet of er niet goed in is. Daarnaast kunnen kaders een probleem vormen, omdat het leidt tot onzekerheid over wat wel en niet mag. Verder is er in organisaties veel onduidelijkheid wie de lead heeft bij digitaal werken. Is dit de verantwoordelijkheid van de werknemer en/of moet de werkgever hier leidend in zijn? Naast een gebrek aan personele competenties en stokkende ICT systemen ontbreekt bij veel organisaties duidelijke sturing omtrent digitaal (samen)werken. Iets dat onlosmakelijk verbonden is met de organisatie van morgen.

Grafiek pb

Grafiek 1: Onderzoek Virtuele werkomgeving 2009-2014 (onderdeel van de Dynamisch werken scan, Proven Benchmark)

What to do?

Eerst dient de organisatie bewust te worden van de noodzaak om digitaal (samen)werken goed te borgen in de organisatie. Een helder plan met gerichte implementatie is een goede aanzet hier toe. Het volgende stappenplan wordt geadviseerd:

 1. Opstellen strategie digitaal werken:

De missie, doelen en strategie van de organisatie worden vertaald in een strategie m.b.t. digitaal werken. Dit geeft richting aan wat de organisatie met digitaal werken wil bereiken en heeft samenhang met andere strategische thema’s in de organisatie, zoals het personeelsbeleid, facilitair/vastgoed gerelateerde plannen. In sommige organisaties wordt dit thema ondergebracht in de ICT strategie.

 1. Inventarisatie gewenste digitale competenties:

Vervolgens is er een vertaling nodig naar noodzakelijke competenties om de strategische speerpunten te bereiken. Dit verschilt veelal per functie en rol, afhankelijk van de taken die men uitvoert en de resultaten die bereikt moeten worden. Van Deursen en Van Dijk (2008) hebben vier categorieën digitale competenties geformuleerd die afhankelijk van de functie en het team/de afdeling waarin men werkt in mindere of meerdere mate van belang zijn. De noodzakelijke competenties kunnen op organisatie-, team- en persoonlijk niveau geïnventariseerd worden. Hiervoor kunnen vragenlijsten, interviews en groep sessies ingezet worden. De vier categorieën digitale competenties zijn (Van Deursen & Van Dijk, 2008, p. 17):

 • Operationele vaardigheden: het kunnen bedienen van digitale media zoals het openen van een URL en het invullen van een digitaal formulier.
 • Formele vaardigheden: het kunnen omgaan met de speciale structuren van digitale media zoals het navigeren op het internet en niet gedesoriënteerd raken tijdens het openen en surfen op een nieuwe pagina.
 • Informatie vaardigheden: het zoeken, selecteren en evalueren van informatie binnen digitale media zoals het vinden van informatie door het juiste woord te gebruiken.
 • Strategische vaardigheden: het gebruiken van digitale media voor persoonlijke (en professionele) ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke positie.
 1. Inventarisatie huidige digitale competenties:

Nu bekend is welke competenties de organisatie nodig heeft, kan geïnventariseerd worden hoe medewerkers, teams en de organisatie als geheel momenteel scoren. Dit geeft inzicht in de mate waarin men nu digitaal werkt, welke problemen men ervaart (bijv. wat de medewerker tegenhoudt om bepaalde platformen/systemen/social media niet/weinig te gebruiken) en welke onderwerpen ontwikkeld dienen te worden.

 1. Ontwikkelen digitale competenties:

Stap 3 geeft input voor ontwikkelinterventies op persoonlijk, team en organisatieniveau. Medewerkers kunnen deze inzichten bijvoorbeeld meenemen in hun persoonlijk ontwikkelplan (POP), teams vertalen dit in een team ontwikkelplan (TOP) en de organisatie maakt gebruik van een overkoepelend organisatie ontwikkelplan (OOP). Dit maakt het mogelijk om integraal en op alle niveaus te sturen op digitaal werken. Vervolgens kunnen medewerkers en teams aan de slag met bijvoorbeeld trainingen MS Office, workshops social media en groepssessies digitaal samenwerken.

 1. Evaluatie en bijstellen digitale competenties:

Na een periode van ontwikkeling kan geëvalueerd worden in welke mate de organisaties digitaal werkt. Er kan een 1-meting uitgevoerd worden om de “gap” tussen gewenste en huidige digitale competenties te meten. Geadviseerd wordt om dit integraal aan te pakken, in lijn met de doelen van de organisatie, teams en individuen. Dit geeft input voor vervolgacties om als lerende organisatie stappen te maken in digitaal (samen)werken.

Samenvattend zou digitaal (samen)werken een onderdeel moeten zijn van de integrale beleidscycli van organisaties. Bovenstaande stappen worden hierin geïntegreerd zodat deze belangrijke en veelal kostbare blinde vlek in organisaties geborgd is. Wilt u weten hoe bewust en competent uw organisatie is op het gebied van digitaal (samen) werken? Neem dan contact op met Jos Breas en bespreek de mogelijkheden!

 

Geraadpleegde bronnen

Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2012). CTRL ALT DELETE. Productiviteitsverlies door ICTproblemen en ontoereikende digitale vaardigheden. Enschede: Universiteit Twente.

Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2008) Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers. Een prestatiemeting van operationele, formele, informatie en strategische vaardigheden bij het gebruik van overheidswebsites. Enschede: Universiteit Twente.

[1] Proven Benchmark onderzoekt sinds 2001 organisaties op het gebied van Dynamisch Werken. Eén van de thema’s in de Dynamisch werken scan is de virtuele werkomgeving. De gepresenteerde resultaten in de grafiek zijn gebaseerd op 1642 respondenten werkzaam in verschillende sectoren die de scan in de periode 2009-2014 ingevuld hebben. Respondenten werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven in welke mate zij eens zijn met een stelling (1= oneens, 5=eens).


Nieuwe manieren van werken en organiseren bij Stamicarbon

stamicarbon Logo dark blue RGB

Met ruim 1000 technologie-licenties, 250 ureum plants en klanten in 80 verschillende landen, is het in Sittard gevestigde Stamicarbon uitgegroeid tot marktleider in de kunstmestindustrie. De voormalig dochteronderneming van DSM is de ontwikkelaar en licentiehouder van ureum technologieën, de grondstof voor kunstmest. Stamicarbon heeft de laatste jaren een groei van 20% zeer hoog gekwalificeerde medewerkers per jaar en verwacht ook komende jaren een groei in haar business. Om de organisatie te ondersteunen voor deze en de toekomstige groei is Proven ingeschakeld als business partner op het gebied van Informatie management en Facility management.

Stamicarbon

Aanleiding

Stamicarbon heeft een op groei gerichte strategie waarin de huidige digitale en fysieke werkomgeving mee moet ontwikkelen. De werkomgeving en de ondersteunende organisatie dienen mee te groeien en aan te sluiten op de doelen van de organisatie. Stamicarbon heeft Proven gevraagd om op de verschillende onderdelen te adviseren en partner te zijn in de implementatie en te voorzien in tijdelijke invulling van interne functies.

Digitale werkomgeving Know-IT!

Proven heeft ondersteund met de inrichting van de digitale werkomgeving, waar Sharepoint centraal staat. In een projectteam van interne en externe professionals is een framework ingericht voor de sharepoint omgeving waarin Intranet voor alle gebruikers is gerealiseerd. Daarnaast is een Collaboration Centre opgezet om samenwerking te faciliteren, is een Document Centre opgebouwd voor het delen van informatie en is een Record Centre gerealiseerd voor het registeren van informatie. Verder voorziet een nieuwe Search Centre in het snel kunnen (terug) vinden van gegevens. Tot slot is een governance model voor de information board ontwikkeld en geïmplementeerd. Op deze manier is een toekomst bestendig informatielandschap gerealiseerd waar kennisdelen en samenwerken centraal staat.

Fysieke werkomgeving Let’s Move!

Vlak voor de verhuizing heeft Stamicarbon Proven ingeschakeld om te helpen het nieuwe kantoor operationeel te maken. Na de verhuizing is snel daarna een geplande evaluatie uitgevoerd om met de gebruikerswensen de tweede fase van completering uit te voeren. Klachten op het gebied van akoestiek, verlichting en de indeling van sommige ruimten zijn met de doorontwikkeling van het concept geprogrammeerd. Uiteindelijk leidde dat in de tweede fase tot een interne verbouwing met tevreden klanten als gevolg. Dit alles was veel werk, maar met inzet van het hele team en de verschillende leveranciers is de verbouwing in een weekend gerealiseerd. Een resultaat om trots op te zijn! Om klaar te zijn voor de organisatie van morgen is Proven een gedeelte van het huidige kantoor aan het uitbreiden en inrichten op basis van het bestaande werkomgevingsconcept. Samenwerken en kennisdelen worden hierin gefaciliteerd.

Service organisatie 2.0.

Als ondersteuning aan de service organisatie hebben interim-managers van Proven tijdelijk lijnfuncties ingevuld op het gebied van Informatie management en Facility management. Een flexibele oplossing om verdere stappen te zetten in de professionalisering van de service organisatie. In nauwe samenwerking met de ondersteunende diensten, leveranciers en interne klanten zijn stappen gezet om de service organisatie toekomstbestendig te maken. Er zijn verschillende fundamenten gelegd om de service organisatie om te vormen tot nutsvoorziening én business partner van Stamicarbon. Een welkome ontwikkeling die Stamicarbon ondersteunt in het bereiken van korte en lange termijn doelen. Momenteel worden er kandidaten geworven voor deze lijnfuncties, zodat na een zorgvuldige overdracht deze belangrijke thema’s duurzaam geborgd worden binnen Stamicarbon.


Heeft u vragen op het gebied van de digitale werkomgeving dan kunt u contact opnemen met Leo van de Vorst. Voor meer informatie op het gebied van fysieke werkomgeving kunt u Dries Krens benaderen.


Burn-out door Het Nieuwe Werken, feit of fabel?

De combinatie van werk en privé (Het Nieuwe Werken) leidt tot stress, dat blijkt uit een onderzoek van Arbonet. Ik kan mij niet voorstellen dat het te wijten is aan Het Nieuwe Werken en ben op zoek gegaan…

Uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is wetenschappelijk aangetoond dat Het Nieuwe Werken er juist voor zorgt dat medewerkers minder last hebben van burn-out klachten. Met Het Nieuwe Werken kunnen medewerkers zelf hun werkplek en werkuren bepalen en dat zorgt ervoor dat er meer gevoel heerst van vrijheid en flexibiliteit. Daarnaast is er sprake van minder emotionele uitputting en een grotere bevlogenheid (toewijding aan het werk).

Burn-out klachten komen meestal voort uit de context van het werk en de sociale omgeving. Is er een hoge werkdruk aanwezig of worden er veel overuren gemaakt, dan hebben medewerkers een grotere kans op een burn-out. Uit onderzoek blijkt dat, wanneer de werknemer mogelijkheid heeft tot telewerken, zelfstandig werken en sociale steun krijgt van collega’s en leidinggevende, de kans op een burn-out veel kleiner is. Allerlei facetten die binnen de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken behoren.

Mocht u meer willen weten hoe Het Nieuwe Werken een bijdrage kan leveren aan het verminderen van werkstress, het optimaliseren van werkprocessen of beter duurzaam samenwerken in een prettige werkomgeving? Neem dan contact op met Dries Krens.

 


Vaardigheden Dynamisch Werken in 2020

Het instituut voor de toekomst (www.iftf.org) heeft voor de Universiteit van Phoenix Research Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde “key drivers” die het landschap waarin we werken zal veranderen. Op basis hiervan is tevens gekeken naar de vaardigheden die nodig zijn om in dat nieuwe landschap van werken goed te opereren. In tegenstelling tot toekomstige banen is hier vooral de nadruk gelegd op toekomstige vaardigheden. Uit het verleden is gebleken dat het voorspellen van toekomstige banen niet zo eenvoudig is.

Belangrijkste drijfveren van verandering

 1. Verlenging van de levensverwachting. De vergrijzing zal toenemen. Onze kijk op carrières, familie leven en onderwijs zal hierdoor zeker veranderen. Diverse banen in je leven, levenslang leren, langer blijven werken zijn gevolgen hiervan. Organisaties moeten zich afvragen wat de impact hiervan zal zijn en zullen beter moeten anticiperen op verschillend aanbod van werk en flexibiliteit.
 2. Opkomst van slimme machines en systemen. Nieuwe slimme machines zullen hun intrede doen in kantoren, fabrieken en huizen zoals we nooit van te voren hebben meegemaakt. Zij zullen integraal onderdeel worden van onze productie, onderwijs, medicijnen, veiligheid en virtueel elk domein van ons leven. Zij zullen taken van ons overnemen of ons juist versterken. Maar wat betekent dat voor de mens? Hoe uniek zijn wij? Hoe onderscheiden we ons dan? We moeten nadenken over de inhoud van ons werk en de processen daarom heen.
 3. Rekenkundige wereld. Ook wel “Big Data” genoemd, zal met een grote hoeveelheid aan sensoren, communicatie middelen en processing power een immens grote hoeveelheid data produceren die zijn weerga niet kent. Ieder object, elke interactie en met alles waarmee we digitaal mee in contact komen zal worden vastgelegd. Alles is programmeer- en bruikbaar om er iets mee te gaan doen. Dit stelt ons in staat om patronen en relaties te herkennen die eerst onzichtbaar voor ons waren. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om andere manieren van business te gaan drijven of persoonlijke zorg toe te passen.
 4. Multimedia technologie. Een nieuw ecologisch systeem op het gebied van communicatie zal ontstaan door het gebruik van moderne multimedia technologie zoals video, digitale animatie, augmented reality, gaming en bewerken van media. We zijn letterlijk bezig met het ontwerpen van een nieuwe communicatie taal. Het huidige internet laat al genoeg voorbeelden zien hoe we momenteel dit gebruiken en we staan pas aan het begin hiervan. Kennis rondom verschillende platforms en het gebruik ervan zal nodig zijn. We moeten erkennen dat meervoudige kijken en beoordelen van inhoud vanuit verschillende bronnen gewoon zal zijn en morgen dus waarschijnlijk ook weer anders kan zijn.
 5. Superstructed organizations. Sociale technologie is de drijfveer van nieuwe manieren van productie en waarde creatie. Wat voorheen behouden was voor alleen grote organisaties is nu middels sociale technologie ook voor kleinere organisaties beschikbaar. Als kleinere organisatie kun je sneller via sociale technologie connecties maken met andere organisaties om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Een nieuwe generatie organisatiestructuren is aan het ontstaan waarin traditioneel management en theorieën zullen worden vervangen door andere velden zoals game design, neurowetenschappen en “happiness” psychologie.
 6. Globalisering middels connectivity. Er bestaan op termijn geen geografische grenzen meer. De opkomst van landen als China en India, waarin innovatie bloeit en groeit, mede door het ontbreken van de legacy systemen, is niet meer te stoppen en iets waar we rekening mee moeten houden. Aanwezigheid in landen waar nieuwe concurrenten ontstaan is essentieel om te overleven, maar is niet genoeg. Integratie op allerlei gebieden, zoals cultuur, kennis van consumenten, wijzen waarop zaken wordt gedaan, is noodzakelijk om competitief te blijven.

Vaardigheden toekomstige medewerker 2020

Op basis van de bovenstaande geschetste ontwikkelingen is vastgesteld welke vaardigheden hier nu het beste op aansluiten. Hieronder zijn de 10 vaardigheden verder uitgewerkt.

Future Work Skills 2020

 • Sense-making: the ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed.
 • Social intelligence: ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and stimulate reactions and desired interactions.
 • Novel & adaptive thinking: proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is rote or rule-based.
 • Cross -cultural competency: ability to operate in different cultural settings.
 • Computational thinking: ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning.
 • New-media literacy: ability to critically assess and develop content that uses new media forms, and to leverage these media for persuasive communication.
 • Transdisciplinarity : literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines.
 • Design mindset: the ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes.
 • Cognitive load management: ability to discriminate and filter information for importance, and to understand how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques.
 • Virtual collaboration: ability to work productively, drive engagement, and demonstrate presence as a member of a virtual team.

U kunt het gehele onderzoek teruglezen op (Bron: Future Work Skills 2020).

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u eventueel uw vaardigheden bijschaven of die van uw collega’s, neem dan contact op met Dries Krens. Wij hebben meerdere trainingen ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Zie bijvoorbeeld onze training op het gebied van social media.


Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”

Project: Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”Een strategische samenwerking tussen GGZ instelling Yulius en Proven Workspace in relatie tot nieuwe manieren van werken.
Opdrachtgever: GGZ instelling Yulius, Dordrecht
Periode: 2012-2013
Omvang: Overkampweg: 342 medewerkersTouwbaan: 82 medewerkers
Rollen:
 • Strategisch en tactisch samenwerken op het gebied van nieuwe manieren van werken.
 • Het opleiden en ondersteunen van de projectmanagers en projectmedewerkers op alle facetten van het nieuwe werken.
 • Gezamenlijk ontwikkelen en opleveren van verschillende businesscases. O.a. voor de Overkampweg en Touwbaan.
 • Door vertalen van “Ontzorgen door Samenwerken” naar verschillende omgevingsconcepten voor Overkampweg en Touwbaan
 beeld 1.1  beeld 2  beeld 4  beeld 3

PARTNERSHIP

In 2011 heeft Proven Workspace voor Yulius een concept ontwikkeld waarbij “Ontzorgen door Samenwerken bij Yulius” centraal staat. Hierover kunt u hier alles lezen.

In navolging van de vruchtbare samenwerking is nagedacht over hoe de relatie tussen Yulius en Proven Workspace versterkt zou kunnen worden door het aan gaan van een partnership. Dit partnership is inmiddels gerealiseerd.

In 2012 is een nieuwe divisiestructuur gevormd binnen Yulius waarbij de vier divisies zelfstandig nadenken over nieuwe manieren van werken in relatie tot vastgoed en
huisvestingplannen. Ter ondersteuning hiervan heeft Yulius en Proven Workspace een ondersteuningsteam opgericht met onder andere als doel, het ondersteunen en ontwikkelen van de huidige vastgoed organisatie, het vaststellen van standaarden en het opstellen van businesscases per divisie. Daarnaast zijn bestaande initiatieven op het gebied van “Ontzorgen door samenwerken” opgepakt en uitgewerkt.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 


Smart Working @ T-Mobile (SW@T)

Project: Het uitvoeren van een volledig onderzoek naar een andere manier van werken wat de strategische doelstellingen van “Smart Attacker” volledig ondersteund. Het resultaat is een nieuwe digitale omgeving, gebaseerd op een Cloud oplossing, een fysieke werkomgeving gebaseerd op activiteiten en daarbij de juiste houding en gedrag.
Opdrachtgever: T-Mobile The Netherlands, Den Haag
Periode: juli 2012 tot en met mei 2013
Omvang: ca. 2200 medewerkers en 30.000m2 aan gebouwen
Rollen: Integraal adviseur ‘Smart Working @ T-Mobile’:
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, FM/ICT-sanity check)
– Het ontwikkelen van een concept ten behoeve van SW@T
Concept Proces Ontwerp Resultaat
SWAT PW-aanpak+3sporen kopie  ontwerp t-mobile  realisatie t-mobile

T-Mobile is de mobiele telefonie-tak en daarmee een van de drie divisies van het Duitse Deutsche Telekom-concern. Het hoofdkantoor van T-Mobile Netherlands bevindt zich in het Haagse Hoge Huis te Den Haag aan de Waldorpstraat en is opgebouwd uit negen losse gebouwen, die tot een geheel gesmeed zijn door een glazen envelop. Omdat de gebouwen zijn opgetild, is de ruimte ertussen en eronder opgevat als een grote publieke ruimte. Het complex bestaat uit zeven, in hoogte, oriëntering en materialisatie variërende, kantoorblokken en twee woonblokken. Een glazen envelop, die het maximaal te bebouwen oppervlak benut, omkadert het complex. De kantoorblokken zijn ten opzichte van de glazen gevels in meer of mindere mate teruggeplaatst en zodoende voorzien van een tweede façade en bestaat uit 7 aaneengeschakelde kantoren.

 

Aanleiding/opdracht

T-Mobile Netherlands had al eerder besloten in mei 2013 2 torens af te stoten. De consequentie hiervan was dat er op korte termijn een huisvestingsvraagstuk opgelost moet worden waarbij de bewoners van die 2 torens moesten worden ondergebracht in de overige 5 torens. Daarnaast speelde binnen de afdeling ICT  de vervanging van de hardware. De directie had tevens uitgesproken de “customer satisfaction” te willen verhogen en dat het daarbij noodzakelijk is om beter samen te werken en kennis te delen. Het was dus een natuurlijk moment om al deze bewegingen bij elkaar te brengen en over te gaan tot een concept “Smart Working@T-Mobile” waarin alle doelstellingen concreet worden gemaakt en daarna gerealiseerd konden gaan worden.

De opdracht luidde: voer in de rol van adviseur een volledig onderzoek uit naar ‘Smart Working@T-Mobile‘ binnen T-Mobile Netherlands met als doel te komen tot een dynamisch concept dat de organisatie doelstellingen volledig ondersteunt.

SW@T Concept

Smart Working @ T-Mobile staat voor een betere samenwerking en kennisdeling binnen en tussen de verschillende afdelingen, medewerkers zich trots voelen om voor T-Mobile te mogen werken, een omgeving waar de klant centraal staat, het reduceren van de operationele kosten en verhogen van tevredenheid van medewerkers door het geven van vertrouwen en het nemen van de verantwoordelijkheid door de medewerkers.  De werkomgeving beperkt zich daarmee niet alleen tot het fysieke kantoor, maar tevens daarbuiten. Ook de digitale werkomgeving behoort ertoe: die moet de medewerkers buiten het kantoor optimaal ondersteunen. De wijze waarop de medewerker en managers daar mee omgaan is ook een belangrijk onderdeel.

Het geheel is uitgewerkt in drie onderdelen. Te weten:

 • Smart Office, waarin de fysieke werkomgeving is uitgewerkt inclusief de benodigde ondersteuning op gebied van facilitair en huisvesting
 • Smart Communication, waar de digitale Cloud werkomgeving inclusief de benodigde ondersteuning op het gebied van ICT is uitgewerkt
 • Smart Cooperation, waarin de samenwerking en kennisdeling is uitgewerkt inclusief de ondersteuning op het gebied van communicatie en houding en gedrag van medewerkers en managers.

Aanpak

Proven Workspace heeft de PW-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten op basis van workshops en interviews met management.

De huidige situatie is in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met een aantal teamleiders,  FM- en ICT sanity check, het uitvoeren van een activiteitenmeting en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan). Stap 3 ging vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseerde de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van activiteiten, fysieke omgeving en producten en diensten door middel van workshops.  In stap 4 is het SW@T concept dat aansluit op de bedrijfsprocessen van T-Mobile gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen.

 

Resultaat

Concrete acties ten aanzien van de fysieke en digitale werkomgeving, de processen, de organisatie en de faciliteiten zijn  uitgewerkt in een rapportage. Tevens zijn voorstellen gedaan ten aanzien van de indeling/inrichting van het gebouw.  De uitkomst van het onderzoek is gebruikt  als input voor programma’s van eisen en de invulling van het SW@T concept.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.


Leiderschap event, een terugblik

Mark Sleijser

Het was smullen afgelopen donderdag 21 maart tijdens het event HNW met pit. Over leiderschap in deze tijd. Het bruisende Dialogues House was de plek waar het allemaal gebeurde. Voor diegenen die er niet bij waren, volgt hier een korte impressie van de middag.

Om 14.00 uur trapte Mark Sleijser af met de resultaten van zijn onderzoek naar leiderschap binnen HNW-organisaties. Zijn verhaal leidde ons langs een interessante definitie van Het Nieuwe Werken en leiderschap om vervolgens een aantal conclusies over leiderschap binnen HNW-organisaties met ons te delen.

Dit gaf voldoende input voor een ‘pittig’ gesprek over welk leiderschap tegenwoordig past en nodig is. Rene Mallon, Flip Verwaaijen en Ben Huijskes wakkerden de discussie flink aan met hun uitspraken en zetten zaken prettig op scherp.

In de pauze en na afloop was er volop gelegenheid nader kennis te maken en te netwerken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst van de Vrienden van Proven.

Sfeerimpressie Leiderschap in deze tijd


Slimmer werken met persona’s

Slimmer werken met persona'sWerken aan wijkveiligheid, verminderen van de woninginbraken en het terugdringen van jeugdoverlast. Hoe kan de politie dit soort doelen bereiken door slimmer samen te werken?

Proven Partners is gevraagd door Politie Hollands Midden (PHM) om na te denken over de juiste set van digitale middelen voor het corps om slimmer te werken: om prestaties te verbeteren en burgertevredenheid te verhogen. Maar ja, niet iedere politieman of -vrouw is hetzelfde en heeft dezelfde informatiebehoeften. En niet iedereen beschikt over dezelfde digitale vaardigheden. Dus hoe rol je dan een implementatie ‘slimmer werken’ succesvol uit? Rekening houdend met die verschillen? Het opstellen en uitwerken van persona’s biedt daarvoor een uitkomst. En dat is precies wat Proven Partners heeft gedaan.

(meer…)


Techniek = mensenwerk


Informatief en ontregelend. Zo kan het event dat Advantive en Proven Partners organiseerden in een notendop worden getypeerd. Praktische voorbeelden uit de praktijk en stof tot nadenken wisselden elkaar af in dit seminar speciaal georganiseerd voor professionals uit de zorg. 

Voor sommigen misschien een ongebruikelijke combinatie, een ICT dienstverlener en een organisatieadviesbureau die samen een event organiseren. We deden het echter niet voor niets. Veel ICT-projecten stranden immers bij de ‘niet-technische’ implementatie: het daadwerkelijk gebruiken van nieuwe systemen door medewerkers. Er is immers niet alleen nieuwe techniek maar ook een andere mindset nodig om anders en slimmer te gaan werken.

“Slimmer werken in de zorg vraagt om investering in ICT én een andere mindset.”

(meer…)


Dynamisch werken bij HVC

[wowslider id=”24″]

Klantcase: Ontwikkeling dynamisch werken concept
Opdrachtgever: HVC
Periode: mei 2012 – juli 2012
Omvang: ca. 3000 m2 BVO
ca. 1000 medewerkers
Rollen: Adviseur:
Het ontwikkelen van een werkomgevingsconcept Dynamisch Werken dat aansluit bij de nieuwe manier van werken van de medewerkers.

HVC is een toonaangevend  en maatschappelijk betrokken nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. Zij helpt deelnemende overheden met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van energie en klimaat en afval- en grondstoffen. Zij richt zich met name op lokaal beschikbare bronnen. Kernwaarden van de organisatie zijn innovatie, creativiteit en samenwerking. (meer…)


Madagascar, professionaliseren Facilitaire Services

Project: Unieke Samenhorigheid in het onderwijs: het Madagascar gevoel!
Opdrachtgever: Rijn IJssel
Periode: Juni 2011- januari 2012
Omvang: 60 medewerkers
Rollen: – Adviseur
– Coach
– Projectleiding
Concept Proces Resultaat
     

Opdrachtgever

Rijn IJssel is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Arnhem en omstreken. Binnen dit regionale opleidingen centrum geven ruim 1200 medewerkers van Rijn IJssel, in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en woningbouwcoöperaties, vorm aan onderwijs voor circa 15.000 studenten. Het intern service bedrijf (ISB) heeft de verantwoordelijkheid om het (secundaire) onderwijsondersteunende proces te verzorgen. Deze afdeling bestaat uit HRM, ICT, Facilitaire Services (FS) en Administratieve Services (Financiële en Deelnemers Administratie). 

Samenvatting

FS wil graag een betrouwbare, deskundige en proactieve partner zijn voor de organisatie en met haar service maximaal bijdragen aan het succes van het onderwijs. Uit eigen onderzoek is gebleken dat er veel verbeterpotentieel was als het gaat om het vervullen van deze missie. De dienstverlening van FS kon efficiënter en effectiever. Daarnaast is door de service medewerkers zelf de wens geuit om de dienstverlening op locaties minder persoonsafhankelijk te maken en tegelijkertijd dichtbij het onderwijs te plaatsen. De introductie van integrale serviceteams moest dit mogelijk maken en de samenwerking en de klantgerichtheid van de serviceteams vergroten. Daarnaast is er voor sommige diensten op de verschillende Project doelenonderwijs locaties geen eenduidige service aanbieder. Zo maken zowel het onderwijs als FS reserveringen en geven ze beide materiaal en apparatuur uit. Deze onduidelijkheid werd door studenten en medewerkers als onwenselijk ervaren.

Het project heeft zodoende drie doelen gehad:

 • Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van FS.
 • Vergroten samenwerking en klantgerichtheid van serviceteams.
 • Vergroten duidelijkheid voor studenten en medewerkers.

Het project was erop gericht om in korte tijd conciërges en receptionisten te motiveren om op een andere manier te gaan werken. Door als integraal serviceteam te opereren is de klanttevredenheid verhoogd én verloopt de dienstverlening efficiënter. Medewerkers waren bij aanvang bang een eenheidsworst te worden waarvan de werkzaamheden allemaal op dezelfde manier gestandaardiseerd moesten worden. Niets is gelukkig minder waar, de servicemedewerkers ondersteunen de klant allemaal vanuit het team én vanuit hun eigen kracht. Deze unieke saamhorigheid vormde de inspiratie voor de naam van het project, Madagascar.

 

Op tien onderwijslocaties is één systeem voor ICT en facilitaire meldingen geïntroduceerd.  Serviceverzoeken kunnen zodoende worden afgehandeld buiten de capaciteit van de eigen locatie. Rijn IJssel is zo flexibeler en de dienstverlening is minder persoonsafhankelijk. De introductie van een systeem is echter ondersteunend aan de verandering geweest. Om medewerkers écht meer te laten samenwerken is uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van groepscompetenties  en de rolverdeling binnen het team. Dit is ondersteund door een nieuw rooster waarin uitwisselingen en vervanging over locaties makkelijker kan plaatsvinden. Als gevolg van de integrale benadering is er voortaan nog maar één loket waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor de uitleen van materiaal en apparatuur

Aanpak/Proces

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zijn er 7 deelprojecten gestart.

 1. Organisatievorm; taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opnieuw vastgesteld en voor iedereen helder gemaakt. Daarnaast is er een rooster gemaakt waarin ieders wensen zijn verwerkt en er makkelijker uitwisseling en vervanging tussen locaties kan plaatsvinden.
 2. Team ontwikkeling; individuele en groepscompetenties zijn benoemd en ontwikkeld.
 3. Fysieke indeling; op de verschillende locaties zijn de servicedesks goed zichtbaar gemaakt in het pand.
 4. Serviceafhandeling; de serviceverzoeken worden vastgelegd en gevolgd, geen big brother, maar prettige ondersteuning gericht op het voorkomen van miscommunicatie en inefficiëntie.
 5. PDC; de producten en diensten catalogus is gehalveerd en online toegankelijk gemaakt.
 6. Communicatie; dit ondersteunende deelproject is ingericht om te zorgen voor een “warme”  communicatie op locatie met de medewerkers en het afstemmen van de verschillende berichten van de overige deelprojecten.
 7. Kwaliteit & evaluatie; het laatste ondersteunende deelproject is gestart om de kwaliteit over de verschillende locaties te monitoren.

Resultaat

Het  project Madagascar is in eerste instantie als pilot project uitgevoerd bij drie locaties van Rijn IJssel. Na een succesvolle evaluatie is het project uitgebreid naar alle elf hoofdlocaties van Rijn IJssel. Uit de evaluatie blijkt dat alle stakeholders zeer tevreden zijn met de uitkomsten van het project.

 • Het onderwijs is blij met de vergrote duidelijkheid vanuit ISB
 • De werkdruk van de servicemedewerkers is verminderd doordat er beter samen wordt gewerkt, bovendien wordt het werk als leuker ervaren.
 • De organisatie is erg tevreden omdat de dienstverlening is verbeterd en er aanzienlijk op kosten is bespaard.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Leo van de Vorst.


Advies HNW-concept Advantive

Project: Onderzoek & ondersteuning op het gebied van “Het Nieuwe Werken”.
Opdrachtgever: Advantive
Periode: Januari 2011- maart 2011
Omvang: 40 medewerkers
Rollen: Adviseur “het nieuwe werken”:
-Gebruikersonderzoek (werkomgeving-scan).
-Gebouwschouw.
-Interview rondes en workshops.
-Ontwikkelen werkomgevingconcept.
Concept Proces Ontwerp Resultaat

Advantive is een ICT bedrijf dat innovatieve ICT-oplossingen levert op basis van Microsoft-technologie en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 40 ICT-professionals. Advantive gelooft in focus en richt zich daarom 100% op Microsoft technologie. Met de producten van Microsoft zijn zij in staat om structurele ICT oplossingen te ontwikkelen, te implementeren en te beheren, tegen verantwoorde kosten, met een bestendig resultaat. (meer…)


HNW-conceptontwikkeling bij Het Waterlaboratorium

Project: Onderzoek naar de mogelijkheden van “Het Nieuwe Werken” op basis van Long Life Loose Fit.
Opdrachtgever: Het Waterlaboratorium
Periode: November 2010 – maart 2011
Omvang: 116 medewerkers
Rollen: Adviseur “het nieuwe werken”:
-Gebruikersonderzoek (werkomgeving-scan)
-Activiteitenmeting
-Gebouwschouw
-ICT, HRM & FM sanity check
-Ontwikkelen HNW concept
Proces Concept Ontwerp Resultaat

Het Waterlaboratorium (HWL) is een laboratorium dat gespecialiseerd is in hoogwaardig wateronderzoek. Zij doen dit vooral voor Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Sinds de oprichting is HWL gehuisvest te Haarlem. (meer…)


‘De kern van HNW’ openingsactiviteit op Open Innovatie Festival

Het Open Innovatie Festival, inmiddels een begrip binnen de (lokale) overheid, vindt dit jaar voor de vierde keer plaats van 28 november t/m 2 december 2011. Vijf dagen lang zetten ambtenaren, bewoners en bedrijfsleven zich in voor innovatie in het publieke domein. Proven Workspace droeg ook haar steentje bij door het verzorgen van een workshop.

Op 29 november werden de activiteiten in Hoorn geopend door een optreden van The New Stones tijdens een openkoffie. De opbrengst hiervan ging overigens naar het project Frozen Kids. De door Proven Workspace verzorgde workshop “de kern van het nieuwe werken”  was een van de openingsactiviteiten.  Mark Sleijser is ingegaan op de oorsprong en achtergronden van HNW. (meer…)


@nders werken bij Endinet

Project: Het uitvoeren van een volledig onderzoek naar ‘het @anders werken’ binnen Endinet met als doel te komen tot een werkomgevingsconcept dat de organisatie volledig ondersteunt.
Opdrachtgever: Endinet, Eindhoven
Periode: april 2011-augustus 2011
Omvang: ca. 300 medewerkers
Rollen: Adviseur ‘Het Nieuwe Werken’:
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, FM/ICT-sanity check)
– Het ontwikkelen van een werkomgevingsconcept
Concept Proces Ontwerp Resultaat

Endinet is een netwerkbedrijf dat in 2009 is ontstaan uit de netwerkbedrijven NRE, Obragas en Net Haarlemmermeer. Per 1 juli 2010 is Alliander eigenaar geworden van Endinet. Momenteel is Endinet gehuisvest aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. Het is een traditioneel pand waar meerdere ondernemingen gehuisvest zijn.

(meer…)