Artikelen over ‘Talent Ontwikkeling’

Het Nieuwe Werken veroorzaakt burn-out, feit of fabel?

De combinatie van werk en privé (Het Nieuwe Werken) leidt tot stress, dat blijkt uit een onderzoek van Arbonet. Ik kan mij niet voorstellen dat het te wijten is aan Het Nieuwe Werken en ben op zoek gegaan…

Uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is wetenschappelijk aangetoond dat Het Nieuwe Werken er juist voor zorgt dat medewerkers minder last hebben van burn-out klachten. Met Het Nieuwe Werken kunnen medewerkers zelf hun werkplek en werkuren bepalen en dat zorgt ervoor dat er meer gevoel heerst van vrijheid en flexibiliteit. Daarnaast is er sprake van minder emotionele uitputting en een grotere bevlogenheid (toewijding aan het werk).

Burn-out klachten komen meestal voort uit de context van het werk en de sociale omgeving. Is er een hoge werkdruk aanwezig of worden er veel overuren gemaakt, dan hebben medewerkers een grotere kans op een burn-out. Uit onderzoek blijkt dat, wanneer de werknemer mogelijkheid heeft tot telewerken, zelfstandig werken en sociale steun krijgt van collega’s en leidinggevende, de kans op een burn-out veel kleiner is. Allerlei facetten die binnen de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken behoren.

Mocht u meer willen weten hoe Het Nieuwe Werken een bijdrage kan leveren aan het verminderen van werkstress, het optimaliseren van werkprocessen of beter duurzaam samenwerken in een prettige werkomgeving? Neem dan contact op met Dries Krens.

 


Het Fri(e)s Nieuwe Werken bij GGZ Friesland

Project: Een volledig onderzoek uitvoeren om een werkplekconcept te ontwikkelen waarin aspecten van Het Nieuwe Werken volledig zijn meegenomen. Het resultaat is het concept waar Fries Nieuwe Werken voor het verbinden van ketenpartners, concerndiensten, behandelaren en patiënten waarbij de patiënt zoveel mogelijk in de regie is van het behandelproces.
Opdrachtgever: GGZ Friesland, Leeuwarden, Nederland.
Periode: Juli 2013 – December 2013
Omvang: Ca. 6600 m2 gebouw en 286 medewerkers.
Rollen: Integraal adviseur
– Gebruikersonderzoek (PW-scan, activiteitenmeting, Gebouw- en ICT- schouw FM/HRM en ICT-sanity check)

 

Concept Proces Ontwerp Resultaat
 ggz1  ggz  ggz5  ggz7

GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. GGZ Friesland biedt vrijwel alle vormen van geestelijke gezondheidszorg en gebruikt hiervoor een diversiteit aan panden verspreid over de hele provincie Friesland.

Aanleiding/opdracht

Eén van deze panden betreft locatie de Hege Wier, Sixmastraat 2 te Leeuwarden. Het pand is rond 1970 gebouwd. Het betreft een kantoorpand met een oppervlakte van ca. 6.600 m2 bvo, verdeeld over vijf bouwlagen + kelder. Voor de concerndiensten is een uitgewerkt werkplekconcept inclusief programma van eisen nodig op basis waarvan de interieur architect een voorlopig en definitief ontwerp kan realiseren. Dit was nodig om de Hege Wier weer een eigentijdse uitstraling te geven, samenwerking te bevorderen en efficiënter om te gaan met vastgoed.

Concept het “Fri(e)s Nieuwe Werken”.

“Fri(e)s Nieuwe Werken” staat voor een betere samenwerking, respect voor elkaar, werken vanuit vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit alles om te zorgen dat de medewerker trots is om te werken voor GGZ Friesland en de patiënt zich welkom voelt.

Aanpak

Proven Workspace heeft de PW-aanpak ingezet. Hierbij wordt gestart met het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar randvoorwaarden en uitgangspunten op basis van workshops en interviews met Raad van Bestuur en Directie..

De huidige situatie is in stap 2 in kaart gebracht aan de hand van een gebouwschouw, een interviewronde met een aantal teamleiders,  FM-, HRM-  en ICT sanity check, het uitvoeren van een activiteitenmeting en de resultaten van de online vragenlijst (PW-scan). Stap 3 ging vervolgens  de resultaten uit stap 1 en 2 toetsen en inventariseerde de wensen en behoeften van de medewerkers op het gebied van houding en gedrag, fysieke- en digitale werkomgeving en ondersteuning op het gebied van FM, ICT en HRM, door middel van workshops.  In stap 4 is het concept “Fri(e)S Nieuwe Werken”, dat aansluit op de bedrijfsprocessen van GGZ Friesland,  gedefinieerd op basis van de resultaten uit de voorgaande stappen.

Resultaat

Het concept “Fri(e)s Nieuwe Werken”, in de vorm van een presentatie. De fysieke werkomgeving is in 3D uitgewerkt zodat er een realistische beeld is van hoe het eruit kan komen te zien. Er zijn concrete adviezen/aanpassingen in de digitale werkomgeving, houding en gedrag en ondersteunende diensten op het gebied van ICT, HRM en Facilitair. Daarnaast zijn er aanbevelingen omtrent de verschillende verandersporen voor wat betreft de inrichting, professionalisering en ontwikkelingen van de medewerkers.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 


Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”

Project: Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”Een strategische samenwerking tussen GGZ instelling Yulius en Proven Workspace in relatie tot nieuwe manieren van werken.
Opdrachtgever: GGZ instelling Yulius, Dordrecht
Periode: 2012-2013
Omvang: Overkampweg: 342 medewerkersTouwbaan: 82 medewerkers
Rollen:
 • Strategisch en tactisch samenwerken op het gebied van nieuwe manieren van werken.
 • Het opleiden en ondersteunen van de projectmanagers en projectmedewerkers op alle facetten van het nieuwe werken.
 • Gezamenlijk ontwikkelen en opleveren van verschillende businesscases. O.a. voor de Overkampweg en Touwbaan.
 • Door vertalen van “Ontzorgen door Samenwerken” naar verschillende omgevingsconcepten voor Overkampweg en Touwbaan
 beeld 1.1  beeld 2  beeld 4  beeld 3

PARTNERSHIP

In 2011 heeft Proven Workspace voor Yulius een concept ontwikkeld waarbij “Ontzorgen door Samenwerken bij Yulius” centraal staat. Hierover kunt u hier alles lezen.

In navolging van de vruchtbare samenwerking is nagedacht over hoe de relatie tussen Yulius en Proven Workspace versterkt zou kunnen worden door het aan gaan van een partnership. Dit partnership is inmiddels gerealiseerd.

In 2012 is een nieuwe divisiestructuur gevormd binnen Yulius waarbij de vier divisies zelfstandig nadenken over nieuwe manieren van werken in relatie tot vastgoed en
huisvestingplannen. Ter ondersteuning hiervan heeft Yulius en Proven Workspace een ondersteuningsteam opgericht met onder andere als doel, het ondersteunen en ontwikkelen van de huidige vastgoed organisatie, het vaststellen van standaarden en het opstellen van businesscases per divisie. Daarnaast zijn bestaande initiatieven op het gebied van “Ontzorgen door samenwerken” opgepakt en uitgewerkt.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 


Uitreiking vernieuwde editie werkplekwijzer en werkplekspel!

Center for People and Buildings (CFPB) heeft een nieuwe editie van de werkplekwijzer en het werkplekspel! Reden genoeg om op dinsdag 26 november jl. bij de aftrap aanwezig te zijn. Na de opening door directeur Wim Pullen volgt de introductie van de 2e druk van zowel de werkplekwijzer die vooral is geactualiseerd met de laatste type werkplekken, overlegplekken en faciliteiten als het werkplekspel.

Het werkplekspel kun je vooral inzetten om gedrag en houding in flexibele werkomgevingen bespreekbaar te maken. In de middag spelen we zelf het werkplekspel. We zien dat problemen boven tafel komen op een speelse manier en, doordat er mogelijkheid is voor discussie, er direct naar oplossingen kan worden gezocht.

IMG_6433

Nadat het eerste exemplaar van de werplekwijzer is uitgereikt aan Maxime Verhagen neemt hij het woord tot ons en verteld over de bouwcampus binnen CFPB. Dit moet een broedplaats worden voor verschillende organisaties in de keten van virtuele kennis en innovatie, een lerende omgeving waar plek is voor workshops, scholing en training.

IMG_1015

Mooie ideeën! Maar hoe zien wij de toekomst in flexibel werken?

Niemand kan in de toekomst kijken maar we kunnen wel zien wat de trends zijn en aan de hand daarvan een beeld creëren. Een aantal ideeën die op tafel zijn gekomen tijdens de 2e workshop:

 • Van individu naar participatie, werken in samenwerkingsverbanden.
 • “Third work place”, niet je huis maar ook niet je kantoor, een “in between”.
 • Flexibilisering i.s.m. anderen
 • Fysiek ontmoeten van mensen, spontaan kennis/werk delen
 • Niet de nieuwe werkomgeving staat centraal, maar hoe de organisaties zich ontwikkelen, de huisvesting volgt
 • Maximaliseer het verandervermogen

Het is een feit dat de werkomgeving verandert. Wij zijn benieuwd hoe jij de toekomst ziet in nieuwe manieren van werken?


Terugblik event Leiderschap

Mark Sleijser

Het was smullen afgelopen donderdag 21 maart tijdens het event HNW met pit. Over leiderschap in deze tijd. Het bruisende Dialogues House was de plek waar het allemaal gebeurde. Voor diegenen die er niet bij waren, volgt hier een korte impressie van de middag.

Om 14.00 uur trapte Mark Sleijser af met de resultaten van zijn onderzoek naar leiderschap binnen HNW-organisaties. Zijn verhaal leidde ons langs een interessante definitie van Het Nieuwe Werken en leiderschap om vervolgens een aantal conclusies over leiderschap binnen HNW-organisaties met ons te delen.

Dit gaf voldoende input voor een ‘pittig’ gesprek over welk leiderschap tegenwoordig past en nodig is. Rene Mallon, Flip Verwaaijen en Ben Huijskes wakkerden de discussie flink aan met hun uitspraken en zetten zaken prettig op scherp.

In de pauze en na afloop was er volop gelegenheid nader kennis te maken en te netwerken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst van de Vrienden van Proven.

Sfeerimpressie Leiderschap in deze tijd


Slimmer werken met persona’s

Slimmer werken met persona'sWerken aan wijkveiligheid, verminderen van de woninginbraken en het terugdringen van jeugdoverlast. Hoe kan de politie dit soort doelen bereiken door slimmer samen te werken?

Proven Partners is gevraagd door Politie Hollands Midden (PHM) om na te denken over de juiste set van digitale middelen voor het corps om slimmer te werken: om prestaties te verbeteren en burgertevredenheid te verhogen. Maar ja, niet iedere politieman of -vrouw is hetzelfde en heeft dezelfde informatiebehoeften. En niet iedereen beschikt over dezelfde digitale vaardigheden. Dus hoe rol je dan een implementatie ‘slimmer werken’ succesvol uit? Rekening houdend met die verschillen? Het opstellen en uitwerken van persona’s biedt daarvoor een uitkomst. En dat is precies wat Proven Partners heeft gedaan.

(meer…)


Verankeren PMW bij een gemeente

Verankeren projectmatig werkenEen gemeente heeft Proven Partners gevraagd op diverse niveaus in de organisatie te zorgen voor verankering van projectmatig werken. Er is daarvoor een op maat gesneden traject ontwikkeld dat verschillende onderdelen kent: van het geven van trainingen, video-tutorials en de inzet van  Yammer tot het ontwikkelen van een sturingsmodel en -instrumenten. “Het traject van Proven heeft een krachtige impuls gegeven aan professioneler projectmanagement binnen de gemeente.”

(meer…)


Zelfsturing en leren in zorgorganisatie


Zelforganisatie en zelfsturing van leren, kan dat in een zorginstelling? Jazeker kan dat. 

Prof. dr. Wim Veen vertelt erover. “Onder andere door micro-learning en storytelling. Waar het om gaat is het principe dat mensen eigenaarschap nemen over hun professionele ontwikkeling en daaruit waardering halen van collega’s, motivatie krijgen voor en betekenis geven aan het werk dat zij doen.”
(meer…)


Learning Academy – Van Neynselgroep


Hoe haal je het beste uit mensen, nu en in de toekomst? Hoe zorg je voor de juiste mens op de juiste plek? Hoe behouden medewerkers ook in de toekomst hun waarde voor de organisatie? Hoe word en blijf je een aantrekkelijk leerbedrijf?

Proven Partners heeft voor de Van Neynselgroep – een grote ouderenzorgorganisatie met ruim 1.000 cliënten – een concept ontwikkeld voor een Learning Academy. Om de ontwikkeling van medewerkers (incl. leerlingen) goed vorm te geven en te borgen. Dat gaat dus over zaken als deskundigheidsbevordering, kennisdeling, bevoegd en bekwaam blijven, leerlingbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

(meer…)


Training Projectmatig Werken (PMW)


Regelmatig geven wij trainingen in projectmatig werken (PMW). Om organisaties meer resultaatgericht te laten werken. Wij hebben zowel basistrainingen, opfristrainingen als verdiepingstrainingen die – meestal in combinatie met een breder veranderingstraject – zorgen voor een professionalisering in projectmatig (samen)werken.

Basistraining

Een basistraining bestaat uit het leren kennen van de belangrijkste termen en denkkaders van Projectmatig Werken (PMW). Zoals daar zijn de verschillende projectfases, de 5 beheersaspecten, het beslisproces, hoe te evalueren en de 3 projectrollen.

Verdiepingstraining

De verdiepingstrainingen focussen op bepaalde specifieke aandachtspunten; deze zijn naar behoefte in te richten. Voorbeelden zijn verdiepingstrainingen op het gebied van:

 • Doelen en resultaten (‘Het gouden ei’)
 • Beheersaspecten (‘Draaien aan de knoppen’)
 • Projectrollen (‘Het spelen van het spel’)

Extra’s

Naast diverse trainingen, kunnen we ook e-learning modules (laten) ontwikkelen, een ondersteunende online learning community opzetten (bv. via Yammer) en helpen bij het maken van de juiste (bij de organisatie passende) projectformats.

Voorbeeld van e-learning module.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo van de Vorst.

 


Advies HNW-concept Advantive

Project: Onderzoek & ondersteuning op het gebied van “Het Nieuwe Werken”.
Opdrachtgever: Advantive
Periode: Januari 2011- maart 2011
Omvang: 40 medewerkers
Rollen: Adviseur “het nieuwe werken”:
-Gebruikersonderzoek (werkomgeving-scan).
-Gebouwschouw.
-Interview rondes en workshops.
-Ontwikkelen werkomgevingconcept.
Concept Proces Ontwerp Resultaat

Advantive is een ICT bedrijf dat innovatieve ICT-oplossingen levert op basis van Microsoft-technologie en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 40 ICT-professionals. Advantive gelooft in focus en richt zich daarom 100% op Microsoft technologie. Met de producten van Microsoft zijn zij in staat om structurele ICT oplossingen te ontwikkelen, te implementeren en te beheren, tegen verantwoorde kosten, met een bestendig resultaat. (meer…)


HNW-conceptontwikkeling bij Het Waterlaboratorium

Project: Onderzoek naar de mogelijkheden van “Het Nieuwe Werken” op basis van Long Life Loose Fit.
Opdrachtgever: Het Waterlaboratorium
Periode: November 2010 – maart 2011
Omvang: 116 medewerkers
Rollen: Adviseur “het nieuwe werken”:
-Gebruikersonderzoek (werkomgeving-scan)
-Activiteitenmeting
-Gebouwschouw
-ICT, HRM & FM sanity check
-Ontwikkelen HNW concept
Proces Concept Ontwerp Resultaat

Het Waterlaboratorium (HWL) is een laboratorium dat gespecialiseerd is in hoogwaardig wateronderzoek. Zij doen dit vooral voor Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Sinds de oprichting is HWL gehuisvest te Haarlem. (meer…)


Optimalisatie Kennistuin KBC (Van Neynselgroep)

KBC, Van Neynsel

Project: Herontwerp Kennistuin; komen tot een optimale werkomgeving
Opdrachtgever: Van Neynselgroep, Kennis- en Behandel Centrum (KBC)
Periode: November 2010- maart 2011
Omvang: ca. 400 m2
Rollen: Werkomgevingsadviseur:
– Vaststellen randvoorwaarden werkomgeving
– ICT en FM-sanity check
– Interviewrondes en workshop
– Advies + PvA optimalisatie ‘kennistuin’

Het Kennis- en Behandelcentrum “Hendrik van Neynsel” is gesitueerd in het Verpleeghuis Oosterhof welke onderdeel is van de Van Neynselgroep. Het Kennis- en Behandelcentrum  is de thuisbasis voor onder andere de specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen.
(meer…)


Er is geen excuus, alleen maar subsidie!

Europese centrale bank (cc) uggboyInvesteer nu in Het Nieuwe Werken en Europa betaalt mee! (meer…)


Maatwerk is dé opbrengst van het nieuwe werken

'one size fits all' bestaat niet meer (cc) FaceMePLS

Streefden we voorheen uit efficiency oogpunt vaak naar standaardisatie, dan lijkt dit met Het Nieuwe Werken verleden tijd. “One size fits all” bestaat niet meer; zowel mensen als organisaties verschillen sterk in hun wensen en behoeften en het nieuwe werken geeft mogelijkheden om zowel de digitale als de fysieke werkomgeving meer op maat te maken.

Dus niet allemaal dezelfde applicaties, maar bring your own device. Niet allemaal dezelfde werkplekken, maar diversiteit in kleur, sfeer en activiteitgerelateerde werkplekken.

Op 31 mei 2011 hebben we samen met onze klanten en partners een event georganiseerd waarin de opbrengsten van het nieuwe werken centraal stonden. We zijn nu al een aantal jaren met dit fenomeen bezig, tijd om eens reëel en nuchter te bekijken wat we hebben zien veranderen en welke opbrengsten het nu echt oplevert. Het was een interessante bijeenkomst waarin in deelgroepen is gesproken over de elementen aantrekkelijker, beter, goedkoper en flexibeler. De deelresultaten zijn vervolgens samengevoegd tot rode draad.

Duidelijk was dat de mogelijkheid tot maatwerk voor iedereen een belangrijke opbrengst is. (meer…)


Opbrengsten 10 jaar ervaring het nieuwe werken

Rond het thema “de waarde van het nieuwe werken” hebben 31 mei 2011 diverse experts en ervaringsdeskundigen zich verzameld in het Buitenhuis. Bijzonder aan dit event is dat het al cocreërend met onze relaties tot stand gekomen. Centraal stonden de opbrengsten die 10 jaar het nieuwe werken ons heeft gebracht.

In dit artikel blikken we terug op de sfeer van de dag, inhoudelijke terugblikken volgen later.

Na een heerlijke kop espresso van Red Beans werd de dag afgetrapt door Tom Verhoeve van Proven Partners. Hij nam de aanwezigen mee in een denkkader rond het nieuwe werken (HNW).(meer…)


Resultaat onderzoek flexibel werken

commitmentRuim een kwart van organisatiecommitment is toe te wijzen aan flexibel werken. Loyale medewerkers vertonen nog meer betrokkenheid dan nieuwe medewerkers. Dit volgt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Toen wij Judith van Delft aanboden om o.a. ons relatienetwerk open te stellen om haar kwantitatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, kwam ze met de vraag: „wat als de resultaten niet positief voor jullie zijn?” Een bijzondere vraag vonden we toen al. Immers, ieder bewijs is goed. Als het positief is, kunnen we onze veronderstellingen onderbouwen. En als het negatief is (of op zijn minst anders dan we verwachten), zijn wij de eerste om daar iets mee te doen. (meer…)


Fysiek en digitaal: de ontmoeting centraal

Steeds meer organisaties voeren het nieuwe werken in. Het nieuwe werken bespaart immers veel geld. Dure vierkante meters worden afgestoten en de overgebleven vierkante meters worden flexibel ingericht. Ook in de digitale werkomgeving wordt gewerkt aan de mogelijkheid tot plaats- en tijdonafhankelijk werken. Zo zijn organisaties goed op weg met het digitaliseren van formele processen. Daarmee ontstaat ruimte om flexibeler te werken.Tegelijkertijd merken we dat daarbij onvoldoende aandacht is voor de ondersteuning van informele processen.

In een onlangs verschenen nummer van het Weekblad Facilitair (nr 265, 2011) staat een artikel waarin PP-er Tom Verhoeve zijn visie geeft op het onderwerp ‘Fysiek en Digitaal, de ontmoeting centraal’.  Zie onderstaand het gehele artikel. Voor vragen met betrekking tot het onderwerp of dit artikel,  neem contact op met Tom.

View more documents from Proven Partners

Heb jij 31 mei al gereserveerd in je agenda?

Uitnodiging: de waarde van Het Nieuwe Werken

dinsdag 31 mei 2011
van 13.30u tot 17.30u
Het Buitenhuis, Sophialaan 10, Den Haag
meld je aan via events@proven.nl

Werken staat volop in de belangstelling. Of het nu slimmer werken, werken2.0, het normale werken of het nieuwe werken is. Het gaat over de mens, zijn fysieke werkomgeving en zijn digitale gereedschappen. Die staan dan veelal ook centraal. Maar wat is de waarde van het nieuwe werken? Wat levert het op?

(meer…)


Wetenschappelijk onderzoek effecten HNW

onderzoekster Judith van DelftHet Nieuwe Werken zou allerlei positieve gevolgen hebben voor de organisatie en voor de werknemer. Is dit ook hard te maken?

De Universiteit Utrecht doet wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op de thuis/werk balans van de werknemer en op de relatie tussen werknemer en organisatie. Studente Judith van Delft (foto) wil meer feitelijk te weten te komen over de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de mensen waarmee de organisatie staat of valt.

Deze week wordt de online vragenlijst uitgezet bij verschillende organisaties in Nederland. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de mening over de organisatie en de ervaren thuis/werk balans.

Doe ook mee!

Naast deze geselecteerde organisaties kan ook jij de vragenlijst invullen. Met jouw medewerking kan je een grote bijdrage leveren aan potentiële verbeteringen van je huidige werkomgeving en thuis/werk balans. Bovendien draag je bij aan een van de eerste wetenschappelijke onderzoeken naar HNW. Hoe meer medewerkers deze vragenlijst invullen, des te beter de wetenschappelijke toets kan plaatsvinden.

In samenwerking met Proven Partners

logo Universiteit UtrechtPROVENPARTNERS helpt al meer dan 10 jaar vele organisaties in Nederland met het implementeren van nieuwe manieren van werk. “Wetenschappelijke onderbouwing van deze nieuwe stroming is van wezenlijk belang om organisaties bewust te maken van de kansen en risico’s”, aldus Tom Verhoeve, adviseur bij Proven Partners. “En alhoewel wij al lange tijd geloven in de kracht van Het Nieuwe Werken, is dit nog niet eerder op deze schaal wetenschappelijk onderzocht. Daar werken we graag aan mee!

PROVENPARTNERS stelt voor dit onderzoek haar ervaring, tools (waaronder de PROVENBENCHMARK) en relaties beschikbaar. De resultaten van het onderzoek wordt volledig onafhankelijk en objectief door de Universiteit Utrecht geanalyseerd.

De resultaten van het onderzoek worden voor eind mei, begin juni verwacht.


HNW-projectgame

Steeds meer organisaties gaan over tot Het Nieuwe Werken (HNW).  Veel organisaties kiezen hierbij voor een project- of programma-aanpak. In de praktijk blijkt dat er in de uitvoering en aansturing van een programma of project van alles mis kan gaan. Mensen worden niet op tijd geïnformeerd, de kosten blijken ineens veel hoger uit te vallen dan gepland, de planning of het beoogde resultaat wordt niet gehaald, de onderlinge samenhang tussen activiteiten ontbreekt, et cetera. Herkenbaar? Dan is het HNW-projectgame  iets voor uw organisatie. (meer…)


Finale FD Career Challenge

Tom Verhoeve krijgt mini MBA aangebodenHet thema van #fdcc 2011 is het nieuwe werken. En daarmee logisch dat Tom Verhoeve zich voor deze Challenge heeft aangemeld. Hij zit in de finale en mag aanstaande vrijdag en zaterdag tijdens een mini MBA meestrijden om de hoofdprijs: een Executive MBA aan Nyenrode.

Elk jaar organiseert het Financieel Dagblad in samenwerking met Universiteit Nyenrode en LinkedIn de FD Career Challenge (#fdcc). En elk jaar wordt via zo’n competitie een Executive MBA en 50 mini MBA’s weggegeven. Goed, tot zover de feiten. In deze blog wil ik graag mijn ervaringen delen. Ik ga dus niet in op mijn bijdrage die nog op hun site staat. Ook de discussies daarover zijn in diverse LinkedIn groepen terug te lezen (helaas wel besloten groepen, maar meld je gerust aan).

Wel heb ik enkele observaties over het proces die ik graag deel. Op zich is het een leuke opzet, waarbij ik mijn netwerk moet organiseren en meenemen in deze Challenge. Dit leidt tot een leuk avontuur met veel interactie en co-creatie. Maar op sommige onderdelen heb ik ook wat kanttekeningen.

HNW en de prijs

Allereerst, ik heb niet direct de behoefte aan een MBA. Eigenlijk om meerdere redenen:

 1. ik heb een druk gezinsleven met drie jonge kinderen en veel huisdieren. Dat brengt nogal wat verantwoordelijkheden met zich mee;
 2. ik heb een drukke -en ontzettend leuke- baan. Zeker nu het nieuwe werken de hype is, worden geweldig mooie opdrachten gegund aan bedrijven die er verstand van hebben;
 3. in mijn ontwikkeling, die jaarlijks met de organisatie wordt vastgesteld, passen (tot nu toe) andere interventies beter dan een MBA;
 4. een MBA lijkt niet echt te passen bij een nieuwe werker. Huh? Inderdaad. Ik deel de gedachten die mede hnw’er Sam van Buuren eerder heeft geuit, namelijk dat een MBA en HNW niet goed lijken samen te gaan.

En toch heb ik meegedaan. Gek genoeg om de simpele reden dat het mijn thema is. Alles wat ik doe, is HNW.

HNW en de opdracht

“De FD Career Challenge 2011 is op zoek naar de Nieuwe Werker. We zijn nieuwsgierig naar wat jou die Nieuwe Werker maakt. En vooral hoe jij Het Nieuwe Werken gaat inbrengen in jouw professionele omgeving, jouw unieke bijdrage aan de organisatie van de toekomst.

De opdracht is de volgende: Maak duidelijk – in een essay van max. 300 woorden, een SlideShare-presentatie of YouTube-video – hoe jij Het Nieuwe Werken laat werken en welke kansen jij ziet.

En dat is niet alles… Want we dagen jou ook uit om geheel volgens de wetten van Het Nieuwe Werken je netwerk optimaal te benutten. Deel je idee! Schakel de expertise van jouw connecties in om je idee aan te vullen en aan te scherpen. En ook niet onbelangrijk: jouw netwerk beoordeelt jouw idee!”

Dat begint al goed. Mijn grootste wrevel bij HNW is dat het tegenwoordig teveel vanuit het individu wordt belicht. En nu vragen ze mij hoe ìk HNW laat werken. Uitdagend.

Open, flexibele en inspirerende organisaties creëren. Daar gaat het om bij Het Nieuwe Werken. Als ik de competitie tot dusver tegen die meetlat leg, vind ik het proces nog niet geslaagd. Een paar punten die ik daarbij graag aangeef:

 • er is geen overzicht van alle inzendingen, hooguit het aantal (858!);
 • de gekoppelde LinkedIn groep is besloten;
 • de prijswinnaars zijn uitgenodigd in een nieuwe (besloten) LinkedIn groep;
 • reacties onder essay zijn beperkt tot 2 regels;
 • er is geen afgesproken plek om uitgebreidere reacties te krijgen;
 • veel mensen reageren via de mail -> onzichtbaar;
 • er zijn wel grenzen aan tekst, niet aan presentaties of filmpjes;
 • de wijze waarop de jurering heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

Eigenlijk allemaal punten rond het thema transparantie. Maar bovenal vind ik het gewoon vreemd. HNW gaat in mijn beleving over samen werken. En deze opzet faciliteert samen optrekken niet.

Conclusie: oude wijn in nieuwe zakken…

Ik vind het geweldig dat een organisatie zo’n wedstrijd met zo’n prijzenpot opzet. Ook dat het proces gefaciliteerd wordt door een aantal mensen met verstand van (online) faciliteren (waaronder ook Humberto Tan). De techniek achter de webinars, geleverd door onlineseminar.nl, is prachtig en komt echt goed tot zijn recht in deze interactieve vorm. Daarvoor alleen maar hulde.

Toch lijkt het erop dat deze verkiezing vooral wil aanhaken op de HNW hype. Het oogt vernieuwend, maar blijkt qua opzet toch de bekende weg te volgen (de slides van de professoren tijdens de webinars staan bijvoorbeeld nog niet online). En dat vind ik helemaal niet erg! Maar kom daar dan ook voor uit. Wees authentiek. Ook dat is randvoorwaardelijk aan HNW.

…maar wel spannend

Let wel, ik ben erg blij met de mini MBA. Het lijkt me een geweldige belevenis met een boeiend onderwerp en boeiende mensen. En, met de finale in het vooruitzicht, kriebelt het wel. Misschien is zo’n MBA toch niet zo gek… Al was het maar om een verandering van binnenuit teweeg te brengen. Uiteindelijk moeten de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld elkaar toch echt gaan treffen. Daar werk ik graag aan mee!


Cursus sociale digitale vaardigheden gelanceerd op Ambtenaar2.0 dag

twee mannen communiceren via mobiele telefoonAfgelopen 16 februari heeft PROVENPARTNERS de cursus ‘sociale digitale vaardigheden’ gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Ambtenaar2.0 dag. Een inspirerende dag met verrassende workshops en vernieuwende presentaties voor de ambtenaar van nu.

Met digitale middelen omgaan met grote hoeveelheden informatie

Eén van de workshops was in handen van Tom Verhoeve die de ongeveer 40 deelnemers meenam langs de verschillende facetten van de cursus. De cursus leert hoe medewerkers door vaardigheden en attitude (houding) de juiste digitale applicaties te hanteren om om te gaan met de grote hoeveelheid van informatie.

Kennis zit in hoofden van mensen

Na een inventarisatie over hoe 2.0 de aanwezigen zichzelf achtten (gemiddeld een 6), ging Tom in op het onderwerp Informatie. Zo stelde hij dat Het Nieuwe Werken gericht is op kenniswerk en dat kennis bestaat uit Informatie * Ervaringen + Vaardigheden + Attitude ( K= I * EVA). Informatie is er inmiddels teveel, waardoor het belangrijk is om snel de juiste informatie te filteren. Dat vereist vaardigheden als ‘analyseren van informatie’ en ‘analyseren van context’ die belangrijk zijn om de informatie op waarde te schatten. De volgende stap is dan het omzetten van deze informatie naar kennis.

Eigen praktijk als voorbeeld

Door het laten zien van praktijk voorbeelden uit de eigen organisatie nam Tom de deelnemers mee door het externe en interne applicatielandschap van PROVENPARTNERS en het belang van integratie (middels RSS) hierbij. Vragen die gesteld werden door de deelnemers waren ‘hoe om te gaan met sociale media op individueel niveau in relatie tot de organisatie? ‘ en ‘hoe kun je een keuze maken in applicaties uit het enorme aanbod?’. Gesteld werd dat je authentiek moet zijn online. Bovendien moet men af van een scheiding werk/privé. Een medewerker is onlosmakelijk verbonden met de organisatie waarvoor ze werken. Ook online. Hier moet dus bewust mee om worden gegaan.

Dank voor input!

Als laatste onderdeel van de workshop hebben de deelnemers  input gegeven voor de aanscherping van de cursus. De competenties die terugkomen in de cursus werden goed ontvangen. Vraag die werd meegegeven is ‘hoe krijg je medewerkers zover dat ze intrisiek gemotiveerd zijn om vrijwillig naar deze cursus te gaan’. Hierbij zal duidelijk gemaakt moeten worden ‘what’s in it for me?’. Hierbij willen we de deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor de input!

Meer weten?

Voor meer informatie over deze cursus zie de productpagina of neem contact op met Tom Verhoeve.

Recensies workshopBasistraining Social Media

In de basistraining social media leer je hoe je kunt omgaan met alle informatie en meningen die ertoe doen en hoe je social media kunt inzetten op zakelijk vlak. Bouw aan je eigen informatiestrategie en maak optimaal gebruik van je netwerk om meer werk in minder tijd en op leukere manier gedaan te krijgen.

Doelgroep

Deze cursus richt zich primair op medewerkers die er wel van hebben gehoord, maar er nog niets mee doen. Je wilt productiever samenwerken met partners, collega’s en andere mensen uit je netwerk. Per cursus kunnen maximaal 10 mensen meedoen om zo de persoonlijke begeleiding te garanderen.

Resultaat / doelen

In deze cursus leer je:

 • sociale media te koppelen aan je dagelijkse werkzaamheden » van nice to have naar need to have;
 • beter omgaan met grote(re) hoeveelheden informatie » filters in stelling;
 • vaardigheden om met (vrij) beschikbare tools om te gaan » digitaliteit;
 • tijdig signaleren van zaken die jouw werkveld raken » signaal op afroep;
 • beter benutten van je (onaangeboorde) netwerk » netwerk in kaart.

Na afloop ben je in staat slimmer en productiever (samen) te werken met behulp van de sociale media. Ongeacht welke applicaties je gebruikt.

Duur en opbouw

Onze trainingen en workshops zijn opgezet aan de hand van de Social Technographics Ladder van het Amerikaans onderzoeksinstituut Forrester. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type gebruik van social media. Het model biedt niet alleen handvatten om de leercurve in perspectief te plaatsen, maar ook de enorme hoeveelheid tools te classificeren. In de workshops bestijgen we stapsgewijs de ladder door samen met de cursisten veel in de praktijk te doen.

De basistraining duurt een dag en kent de volgende opbouw:

Ochtend:

 • introductie social media;
 • de kracht van profielen; de eerste drie social media komen aan de orde: LinkedIn, Google en YouTube;
 • de kracht van informatie; we gaan foto’s verzamelen (Flickr), video’s uploaden (YouTube), presentaties online zetten (Slideshare) en online bookmarken (Diigo);
 • de veelheid aan informatie; we gaan een dashboard inrichten gebaseerd op persoonlijke voorkeuren.

Middag:

 • de kracht van profilering; we gaan het Linkedin Profiel optimaliseren;
 • de kracht van relaties; we gaan relaties in kaart brengen;
 • de kracht van converseren;  Twitter, Yammer, LinkedIn updates; hier komen ze aan bod. Wat is de mores, wat is effectief gedrag?;
 • de kracht van social media; de afsluiter. Je bent begonnen, en nu? Blik op de toekomst van social media.

Investering

€ 495,- exclusief BTW per cursist. Dit is inclusief locatie- en verzorgingskosten.

Ook in-company

Voor in-company trainingen zijn specifieke invullingen bespreekbaar; voor zowel bedrijven, provincies als gemeenten. Een masterclass of verdiepingstraining behoort ook tot de mogelijkheden.

Flyer social media bedrijven

Contact?

Neem voor meer informatie contact op met info@proven.nl.

Referenties

Onderstaand een greep uit de referenties: