Artikelen over ‘Talent Ontwikkeling’

Terugblik event Leiderschap

Mark Sleijser

Het was smullen afgelopen donderdag 21 maart tijdens het event HNW met pit. Over leiderschap in deze tijd. Het bruisende Dialogues House was de plek waar het allemaal gebeurde. Voor diegenen die er niet bij waren, volgt hier een korte impressie van de middag.

Om 14.00 uur trapte Mark Sleijser af met de resultaten van zijn onderzoek naar leiderschap binnen HNW-organisaties. Zijn verhaal leidde ons langs een interessante definitie van Het Nieuwe Werken en leiderschap om vervolgens een aantal conclusies over leiderschap binnen HNW-organisaties met ons te delen.

Dit gaf voldoende input voor een ‘pittig’ gesprek over welk leiderschap tegenwoordig past en nodig is. Rene Mallon, Flip Verwaaijen en Ben Huijskes wakkerden de discussie flink aan met hun uitspraken en zetten zaken prettig op scherp.

In de pauze en na afloop was er volop gelegenheid nader kennis te maken en te netwerken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst van de Vrienden van Proven.

Sfeerimpressie Leiderschap in deze tijd


Slimmer werken met persona’s

Slimmer werken met persona'sWerken aan wijkveiligheid, verminderen van de woninginbraken en het terugdringen van jeugdoverlast. Hoe kan de politie dit soort doelen bereiken door slimmer samen te werken?

Proven Partners is gevraagd door Politie Hollands Midden (PHM) om na te denken over de juiste set van digitale middelen voor het corps om slimmer te werken: om prestaties te verbeteren en burgertevredenheid te verhogen. Maar ja, niet iedere politieman of -vrouw is hetzelfde en heeft dezelfde informatiebehoeften. En niet iedereen beschikt over dezelfde digitale vaardigheden. Dus hoe rol je dan een implementatie ‘slimmer werken’ succesvol uit? Rekening houdend met die verschillen? Het opstellen en uitwerken van persona’s biedt daarvoor een uitkomst. En dat is precies wat Proven Partners heeft gedaan.

(meer…)


Verankeren PMW bij een gemeente

Verankeren projectmatig werkenEen gemeente heeft Proven Partners gevraagd op diverse niveaus in de organisatie te zorgen voor verankering van projectmatig werken. Er is daarvoor een op maat gesneden traject ontwikkeld dat verschillende onderdelen kent: van het geven van trainingen, video-tutorials en de inzet van  Yammer tot het ontwikkelen van een sturingsmodel en -instrumenten. “Het traject van Proven heeft een krachtige impuls gegeven aan professioneler projectmanagement binnen de gemeente.”

(meer…)


Zelfsturing en leren in zorgorganisatie


Zelforganisatie en zelfsturing van leren, kan dat in een zorginstelling? Jazeker kan dat. 

Prof. dr. Wim Veen vertelt erover. “Onder andere door micro-learning en storytelling. Waar het om gaat is het principe dat mensen eigenaarschap nemen over hun professionele ontwikkeling en daaruit waardering halen van collega’s, motivatie krijgen voor en betekenis geven aan het werk dat zij doen.”
(meer…)


Learning Academy – Van Neynselgroep


Hoe haal je het beste uit mensen, nu en in de toekomst? Hoe zorg je voor de juiste mens op de juiste plek? Hoe behouden medewerkers ook in de toekomst hun waarde voor de organisatie? Hoe word en blijf je een aantrekkelijk leerbedrijf?

Proven Partners heeft voor de Van Neynselgroep – een grote ouderenzorgorganisatie met ruim 1.000 cliënten – een concept ontwikkeld voor een Learning Academy. Om de ontwikkeling van medewerkers (incl. leerlingen) goed vorm te geven en te borgen. Dat gaat dus over zaken als deskundigheidsbevordering, kennisdeling, bevoegd en bekwaam blijven, leerlingbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.

(meer…)


Training Projectmatig Werken (PMW)


Regelmatig geven wij trainingen in projectmatig werken (PMW). Om organisaties meer resultaatgericht te laten werken. Wij hebben zowel basistrainingen, opfristrainingen als verdiepingstrainingen die – meestal in combinatie met een breder veranderingstraject – zorgen voor een professionalisering in projectmatig (samen)werken.

Basistraining

Een basistraining bestaat uit het leren kennen van de belangrijkste termen en denkkaders van Projectmatig Werken (PMW). Zoals daar zijn de verschillende projectfases, de 5 beheersaspecten, het beslisproces, hoe te evalueren en de 3 projectrollen.

Verdiepingstraining

De verdiepingstrainingen focussen op bepaalde specifieke aandachtspunten; deze zijn naar behoefte in te richten. Voorbeelden zijn verdiepingstrainingen op het gebied van:

 • Doelen en resultaten (‘Het gouden ei’)
 • Beheersaspecten (‘Draaien aan de knoppen’)
 • Projectrollen (‘Het spelen van het spel’)

Extra’s

Naast diverse trainingen, kunnen we ook e-learning modules (laten) ontwikkelen, een ondersteunende online learning community opzetten (bv. via Yammer) en helpen bij het maken van de juiste (bij de organisatie passende) projectformats.

Voorbeeld van e-learning module.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo van de Vorst.

 


Er is geen excuus, alleen maar subsidie!

Europese centrale bank (cc) uggboyInvesteer nu in Het Nieuwe Werken en Europa betaalt mee! (meer…)


Maatwerk is dé opbrengst van het nieuwe werken

'one size fits all' bestaat niet meer (cc) FaceMePLS

Streefden we voorheen uit efficiency oogpunt vaak naar standaardisatie, dan lijkt dit met Het Nieuwe Werken verleden tijd. “One size fits all” bestaat niet meer; zowel mensen als organisaties verschillen sterk in hun wensen en behoeften en het nieuwe werken geeft mogelijkheden om zowel de digitale als de fysieke werkomgeving meer op maat te maken.

Dus niet allemaal dezelfde applicaties, maar bring your own device. Niet allemaal dezelfde werkplekken, maar diversiteit in kleur, sfeer en activiteitgerelateerde werkplekken.

Op 31 mei 2011 hebben we samen met onze klanten en partners een event georganiseerd waarin de opbrengsten van het nieuwe werken centraal stonden. We zijn nu al een aantal jaren met dit fenomeen bezig, tijd om eens reëel en nuchter te bekijken wat we hebben zien veranderen en welke opbrengsten het nu echt oplevert. Het was een interessante bijeenkomst waarin in deelgroepen is gesproken over de elementen aantrekkelijker, beter, goedkoper en flexibeler. De deelresultaten zijn vervolgens samengevoegd tot rode draad.

Duidelijk was dat de mogelijkheid tot maatwerk voor iedereen een belangrijke opbrengst is. (meer…)


Opbrengsten 10 jaar ervaring het nieuwe werken

Rond het thema “de waarde van het nieuwe werken” hebben 31 mei 2011 diverse experts en ervaringsdeskundigen zich verzameld in het Buitenhuis. Bijzonder aan dit event is dat het al cocreërend met onze relaties tot stand gekomen. Centraal stonden de opbrengsten die 10 jaar het nieuwe werken ons heeft gebracht.

In dit artikel blikken we terug op de sfeer van de dag, inhoudelijke terugblikken volgen later.

Na een heerlijke kop espresso van Red Beans werd de dag afgetrapt door Tom Verhoeve van Proven Partners. Hij nam de aanwezigen mee in een denkkader rond het nieuwe werken (HNW).(meer…)


Resultaat onderzoek flexibel werken

commitmentRuim een kwart van organisatiecommitment is toe te wijzen aan flexibel werken. Loyale medewerkers vertonen nog meer betrokkenheid dan nieuwe medewerkers. Dit volgt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Toen wij Judith van Delft aanboden om o.a. ons relatienetwerk open te stellen om haar kwantitatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, kwam ze met de vraag: „wat als de resultaten niet positief voor jullie zijn?” Een bijzondere vraag vonden we toen al. Immers, ieder bewijs is goed. Als het positief is, kunnen we onze veronderstellingen onderbouwen. En als het negatief is (of op zijn minst anders dan we verwachten), zijn wij de eerste om daar iets mee te doen. (meer…)


Fysiek en digitaal: de ontmoeting centraal

Steeds meer organisaties voeren het nieuwe werken in. Het nieuwe werken bespaart immers veel geld. Dure vierkante meters worden afgestoten en de overgebleven vierkante meters worden flexibel ingericht. Ook in de digitale werkomgeving wordt gewerkt aan de mogelijkheid tot plaats- en tijdonafhankelijk werken. Zo zijn organisaties goed op weg met het digitaliseren van formele processen. Daarmee ontstaat ruimte om flexibeler te werken.Tegelijkertijd merken we dat daarbij onvoldoende aandacht is voor de ondersteuning van informele processen.

In een onlangs verschenen nummer van het Weekblad Facilitair (nr 265, 2011) staat een artikel waarin PP-er Tom Verhoeve zijn visie geeft op het onderwerp ‘Fysiek en Digitaal, de ontmoeting centraal’.  Zie onderstaand het gehele artikel. Voor vragen met betrekking tot het onderwerp of dit artikel,  neem contact op met Tom.

View more documents from Proven Partners

Heb jij 31 mei al gereserveerd in je agenda?

Uitnodiging: de waarde van Het Nieuwe Werken

dinsdag 31 mei 2011
van 13.30u tot 17.30u
Het Buitenhuis, Sophialaan 10, Den Haag
meld je aan via events@proven.nl

Werken staat volop in de belangstelling. Of het nu slimmer werken, werken2.0, het normale werken of het nieuwe werken is. Het gaat over de mens, zijn fysieke werkomgeving en zijn digitale gereedschappen. Die staan dan veelal ook centraal. Maar wat is de waarde van het nieuwe werken? Wat levert het op?

(meer…)


Wetenschappelijk onderzoek effecten HNW

onderzoekster Judith van DelftHet Nieuwe Werken zou allerlei positieve gevolgen hebben voor de organisatie en voor de werknemer. Is dit ook hard te maken?

De Universiteit Utrecht doet wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de werkomgeving op de thuis/werk balans van de werknemer en op de relatie tussen werknemer en organisatie. Studente Judith van Delft (foto) wil meer feitelijk te weten te komen over de invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) op de mensen waarmee de organisatie staat of valt.

Deze week wordt de online vragenlijst uitgezet bij verschillende organisaties in Nederland. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de mening over de organisatie en de ervaren thuis/werk balans.

Doe ook mee!

Naast deze geselecteerde organisaties kan ook jij de vragenlijst invullen. Met jouw medewerking kan je een grote bijdrage leveren aan potentiële verbeteringen van je huidige werkomgeving en thuis/werk balans. Bovendien draag je bij aan een van de eerste wetenschappelijke onderzoeken naar HNW. Hoe meer medewerkers deze vragenlijst invullen, des te beter de wetenschappelijke toets kan plaatsvinden.

In samenwerking met Proven Partners

logo Universiteit UtrechtPROVENPARTNERS helpt al meer dan 10 jaar vele organisaties in Nederland met het implementeren van nieuwe manieren van werk. “Wetenschappelijke onderbouwing van deze nieuwe stroming is van wezenlijk belang om organisaties bewust te maken van de kansen en risico’s”, aldus Tom Verhoeve, adviseur bij Proven Partners. “En alhoewel wij al lange tijd geloven in de kracht van Het Nieuwe Werken, is dit nog niet eerder op deze schaal wetenschappelijk onderzocht. Daar werken we graag aan mee!

PROVENPARTNERS stelt voor dit onderzoek haar ervaring, tools (waaronder de PROVENBENCHMARK) en relaties beschikbaar. De resultaten van het onderzoek wordt volledig onafhankelijk en objectief door de Universiteit Utrecht geanalyseerd.

De resultaten van het onderzoek worden voor eind mei, begin juni verwacht.


Finale FD Career Challenge

Tom Verhoeve krijgt mini MBA aangebodenHet thema van #fdcc 2011 is het nieuwe werken. En daarmee logisch dat Tom Verhoeve zich voor deze Challenge heeft aangemeld. Hij zit in de finale en mag aanstaande vrijdag en zaterdag tijdens een mini MBA meestrijden om de hoofdprijs: een Executive MBA aan Nyenrode.

Elk jaar organiseert het Financieel Dagblad in samenwerking met Universiteit Nyenrode en LinkedIn de FD Career Challenge (#fdcc). En elk jaar wordt via zo’n competitie een Executive MBA en 50 mini MBA’s weggegeven. Goed, tot zover de feiten. In deze blog wil ik graag mijn ervaringen delen. Ik ga dus niet in op mijn bijdrage die nog op hun site staat. Ook de discussies daarover zijn in diverse LinkedIn groepen terug te lezen (helaas wel besloten groepen, maar meld je gerust aan).

Wel heb ik enkele observaties over het proces die ik graag deel. Op zich is het een leuke opzet, waarbij ik mijn netwerk moet organiseren en meenemen in deze Challenge. Dit leidt tot een leuk avontuur met veel interactie en co-creatie. Maar op sommige onderdelen heb ik ook wat kanttekeningen.

HNW en de prijs

Allereerst, ik heb niet direct de behoefte aan een MBA. Eigenlijk om meerdere redenen:

 1. ik heb een druk gezinsleven met drie jonge kinderen en veel huisdieren. Dat brengt nogal wat verantwoordelijkheden met zich mee;
 2. ik heb een drukke -en ontzettend leuke- baan. Zeker nu het nieuwe werken de hype is, worden geweldig mooie opdrachten gegund aan bedrijven die er verstand van hebben;
 3. in mijn ontwikkeling, die jaarlijks met de organisatie wordt vastgesteld, passen (tot nu toe) andere interventies beter dan een MBA;
 4. een MBA lijkt niet echt te passen bij een nieuwe werker. Huh? Inderdaad. Ik deel de gedachten die mede hnw’er Sam van Buuren eerder heeft geuit, namelijk dat een MBA en HNW niet goed lijken samen te gaan.

En toch heb ik meegedaan. Gek genoeg om de simpele reden dat het mijn thema is. Alles wat ik doe, is HNW.

HNW en de opdracht

“De FD Career Challenge 2011 is op zoek naar de Nieuwe Werker. We zijn nieuwsgierig naar wat jou die Nieuwe Werker maakt. En vooral hoe jij Het Nieuwe Werken gaat inbrengen in jouw professionele omgeving, jouw unieke bijdrage aan de organisatie van de toekomst.

De opdracht is de volgende: Maak duidelijk – in een essay van max. 300 woorden, een SlideShare-presentatie of YouTube-video – hoe jij Het Nieuwe Werken laat werken en welke kansen jij ziet.

En dat is niet alles… Want we dagen jou ook uit om geheel volgens de wetten van Het Nieuwe Werken je netwerk optimaal te benutten. Deel je idee! Schakel de expertise van jouw connecties in om je idee aan te vullen en aan te scherpen. En ook niet onbelangrijk: jouw netwerk beoordeelt jouw idee!”

Dat begint al goed. Mijn grootste wrevel bij HNW is dat het tegenwoordig teveel vanuit het individu wordt belicht. En nu vragen ze mij hoe ìk HNW laat werken. Uitdagend.

Open, flexibele en inspirerende organisaties creëren. Daar gaat het om bij Het Nieuwe Werken. Als ik de competitie tot dusver tegen die meetlat leg, vind ik het proces nog niet geslaagd. Een paar punten die ik daarbij graag aangeef:

 • er is geen overzicht van alle inzendingen, hooguit het aantal (858!);
 • de gekoppelde LinkedIn groep is besloten;
 • de prijswinnaars zijn uitgenodigd in een nieuwe (besloten) LinkedIn groep;
 • reacties onder essay zijn beperkt tot 2 regels;
 • er is geen afgesproken plek om uitgebreidere reacties te krijgen;
 • veel mensen reageren via de mail -> onzichtbaar;
 • er zijn wel grenzen aan tekst, niet aan presentaties of filmpjes;
 • de wijze waarop de jurering heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

Eigenlijk allemaal punten rond het thema transparantie. Maar bovenal vind ik het gewoon vreemd. HNW gaat in mijn beleving over samen werken. En deze opzet faciliteert samen optrekken niet.

Conclusie: oude wijn in nieuwe zakken…

Ik vind het geweldig dat een organisatie zo’n wedstrijd met zo’n prijzenpot opzet. Ook dat het proces gefaciliteerd wordt door een aantal mensen met verstand van (online) faciliteren (waaronder ook Humberto Tan). De techniek achter de webinars, geleverd door onlineseminar.nl, is prachtig en komt echt goed tot zijn recht in deze interactieve vorm. Daarvoor alleen maar hulde.

Toch lijkt het erop dat deze verkiezing vooral wil aanhaken op de HNW hype. Het oogt vernieuwend, maar blijkt qua opzet toch de bekende weg te volgen (de slides van de professoren tijdens de webinars staan bijvoorbeeld nog niet online). En dat vind ik helemaal niet erg! Maar kom daar dan ook voor uit. Wees authentiek. Ook dat is randvoorwaardelijk aan HNW.

…maar wel spannend

Let wel, ik ben erg blij met de mini MBA. Het lijkt me een geweldige belevenis met een boeiend onderwerp en boeiende mensen. En, met de finale in het vooruitzicht, kriebelt het wel. Misschien is zo’n MBA toch niet zo gek… Al was het maar om een verandering van binnenuit teweeg te brengen. Uiteindelijk moeten de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld elkaar toch echt gaan treffen. Daar werk ik graag aan mee!


Cursus sociale digitale vaardigheden gelanceerd op Ambtenaar2.0 dag

twee mannen communiceren via mobiele telefoonAfgelopen 16 februari heeft PROVENPARTNERS de cursus ‘sociale digitale vaardigheden’ gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Ambtenaar2.0 dag. Een inspirerende dag met verrassende workshops en vernieuwende presentaties voor de ambtenaar van nu.

Met digitale middelen omgaan met grote hoeveelheden informatie

Eén van de workshops was in handen van Tom Verhoeve die de ongeveer 40 deelnemers meenam langs de verschillende facetten van de cursus. De cursus leert hoe medewerkers door vaardigheden en attitude (houding) de juiste digitale applicaties te hanteren om om te gaan met de grote hoeveelheid van informatie.

Kennis zit in hoofden van mensen

Na een inventarisatie over hoe 2.0 de aanwezigen zichzelf achtten (gemiddeld een 6), ging Tom in op het onderwerp Informatie. Zo stelde hij dat Het Nieuwe Werken gericht is op kenniswerk en dat kennis bestaat uit Informatie * Ervaringen + Vaardigheden + Attitude ( K= I * EVA). Informatie is er inmiddels teveel, waardoor het belangrijk is om snel de juiste informatie te filteren. Dat vereist vaardigheden als ‘analyseren van informatie’ en ‘analyseren van context’ die belangrijk zijn om de informatie op waarde te schatten. De volgende stap is dan het omzetten van deze informatie naar kennis.

Eigen praktijk als voorbeeld

Door het laten zien van praktijk voorbeelden uit de eigen organisatie nam Tom de deelnemers mee door het externe en interne applicatielandschap van PROVENPARTNERS en het belang van integratie (middels RSS) hierbij. Vragen die gesteld werden door de deelnemers waren ‘hoe om te gaan met sociale media op individueel niveau in relatie tot de organisatie? ‘ en ‘hoe kun je een keuze maken in applicaties uit het enorme aanbod?’. Gesteld werd dat je authentiek moet zijn online. Bovendien moet men af van een scheiding werk/privé. Een medewerker is onlosmakelijk verbonden met de organisatie waarvoor ze werken. Ook online. Hier moet dus bewust mee om worden gegaan.

Dank voor input!

Als laatste onderdeel van de workshop hebben de deelnemers  input gegeven voor de aanscherping van de cursus. De competenties die terugkomen in de cursus werden goed ontvangen. Vraag die werd meegegeven is ‘hoe krijg je medewerkers zover dat ze intrisiek gemotiveerd zijn om vrijwillig naar deze cursus te gaan’. Hierbij zal duidelijk gemaakt moeten worden ‘what’s in it for me?’. Hierbij willen we de deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor de input!

Meer weten?

Voor meer informatie over deze cursus zie de productpagina of neem contact op met Tom Verhoeve.

Recensies workshop


foto met dank aan Elmine.


Basistraining Social Media

In de basistraining social media leer je hoe je kunt omgaan met alle informatie en meningen die ertoe doen en hoe je social media kunt inzetten op zakelijk vlak. Bouw aan je eigen informatiestrategie en maak optimaal gebruik van je netwerk om meer werk in minder tijd en op leukere manier gedaan te krijgen.

Doelgroep

Deze cursus richt zich primair op medewerkers die er wel van hebben gehoord, maar er nog niets mee doen. Je wilt productiever samenwerken met partners, collega’s en andere mensen uit je netwerk. Per cursus kunnen maximaal 10 mensen meedoen om zo de persoonlijke begeleiding te garanderen.

Resultaat / doelen

In deze cursus leer je:

 • sociale media te koppelen aan je dagelijkse werkzaamheden » van nice to have naar need to have;
 • beter omgaan met grote(re) hoeveelheden informatie » filters in stelling;
 • vaardigheden om met (vrij) beschikbare tools om te gaan » digitaliteit;
 • tijdig signaleren van zaken die jouw werkveld raken » signaal op afroep;
 • beter benutten van je (onaangeboorde) netwerk » netwerk in kaart.

Na afloop ben je in staat slimmer en productiever (samen) te werken met behulp van de sociale media. Ongeacht welke applicaties je gebruikt.

Duur en opbouw

Onze trainingen en workshops zijn opgezet aan de hand van de Social Technographics Ladder van het Amerikaans onderzoeksinstituut Forrester. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type gebruik van social media. Het model biedt niet alleen handvatten om de leercurve in perspectief te plaatsen, maar ook de enorme hoeveelheid tools te classificeren. In de workshops bestijgen we stapsgewijs de ladder door samen met de cursisten veel in de praktijk te doen.

De basistraining duurt een dag en kent de volgende opbouw:

Ochtend:

 • introductie social media;
 • de kracht van profielen; de eerste drie social media komen aan de orde: LinkedIn, Google en YouTube;
 • de kracht van informatie; we gaan foto’s verzamelen (Flickr), video’s uploaden (YouTube), presentaties online zetten (Slideshare) en online bookmarken (Diigo);
 • de veelheid aan informatie; we gaan een dashboard inrichten gebaseerd op persoonlijke voorkeuren.

Middag:

 • de kracht van profilering; we gaan het Linkedin Profiel optimaliseren;
 • de kracht van relaties; we gaan relaties in kaart brengen;
 • de kracht van converseren;  Twitter, Yammer, LinkedIn updates; hier komen ze aan bod. Wat is de mores, wat is effectief gedrag?;
 • de kracht van social media; de afsluiter. Je bent begonnen, en nu? Blik op de toekomst van social media.

Investering

€ 495,- exclusief BTW per cursist. Dit is inclusief locatie- en verzorgingskosten.

Ook in-company

Voor in-company trainingen zijn specifieke invullingen bespreekbaar; voor zowel bedrijven, provincies als gemeenten. Een masterclass of verdiepingstraining behoort ook tot de mogelijkheden.

Flyer social media bedrijven

Over de docent

Mark Sleijser heeft veel affiniteit met ICT en gebruikt zodoende al vele jaren digitale hulpmiddelen in zijn werk. In zijn werk helpt hij mensen en organisaties om slimmer te werken in een flexibiliserende omgeving. Mark is vooral bezig met de meerwaarde van social media in een zakelijke omgeving.

Contact?

Neem voor meer informatie contact op met info@provenpartners.nl of Mark Sleijser.

Referenties

Onderstaand een greep uit de referenties:


Wordt jouw organisatie Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar?

Davied licht toe wat Ambtenaar2.0 inhoudtVoor de tweede keer wordt een prijs uitgereikt aan die overheidsorganisatie die de kansen van web 2.0 op de beste manier benut. De titel Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar is in het leven geroepen om overheidsorganisaties te stimuleren om aan de slag te gaan met 2.0.

Inschrijven kan nog tot 1 februari op verkiezing.ambtenaar20.nl. De uitreiking vindt plaats op de Dag van Ambtenaar 2.0 op 16 februari aanstaande.

Initiatief is mooi, opbrengsten zijn beter

Op het eParticipatie Dashboard van Burgerlink staan al tientallen inspirerende voorbeelden van organisaties die een kans maken. De uiteindelijke winnaar moet dit jaar echter meer laten zien dan een goed initiatief. De winnaar moet een organisatie hebben die achter het initiatief staat, die ook bij de interne werkwijze gebruik maakt van 2.0-mogelijkheden en die kan laten zien dat de inspanningen iets opleveren.

En daarom worden de strijdende organisaties getoetst op verschillende 2.0-aspecten. Uiteindelijk worden vijf overheidsorganisaties genomineerd voor de titel.

Op de Dag van de Ambtenaar 2.0, op 16 februari, begint de laatste ronde. De top 5 presenteert zich op de Dag van de Ambtenaar 2.0 in een korte pitch. Zijn deze organisaties echt zo goed bezig als ze zich voordoen? Gedurende de dag mogen de aanwezigen stemmen op hun favoriet. Aan het eind van de dag wordt de prijs uitgereikt aan de overheidsorganisatie die tijdens de dag de meeste stemmen weet te verzamelen. Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam de titel gewonnen.

Prijzenpakket

Onder àlle inschrijvers worden sowieso drie prijzen verloot. Zo biedt PROVENPARTNERS een workshop over Het Nieuwe Werken aan, verzorgt TNO een sessie over eParticipatie/co-creatie en zal Debbie Appel een workshop geven over communicatie2.0.

Onze inzet

PROVENPARTNERS is al geruime tijd betrokken bij het Ambtenaar2.0 netwerk. Wij vinden het een goed initiatief en een inspirerend voorbeeld van de nieuwe manier van organiseren. Tegelijkertijd ervaren we dat het DIY (do it yourself) gehalte hoog is, wat het effect van het netwerk soms te klein maakt.

Door het oude (1.0) met het nieuwe (2.0) te combineren, kunnen organisaties steviger de gewenste verandering inzetten, en deze met een beter resultaat afronden. Die ambitie zorgt ervoor dat wij deze verkiezing mee organiseren. Wij helpen graag volledige organisaties over te gaan naar de nieuwe manier van werken die makkelijker en leuker is.

Wilt u meer weten over deze verkiezing, de rol van PROVENPARTNERS daarin, of hoe PROVENPARTNERS uw organisatie kan helpen? Neem dan contact op met Tom Verhoeve (0653312033).


10x Uitspraken en voor(oor)delen over HNW

Deze week de achtste in de reeks 10×10.

Tien uitspraken uit ons netwerk over Het Nieuwe Werken (HNW).

 1. Echte mannen staan in de file
 2. Leuk dat #hnw, maar investeer dan ook in digitale vaardigheden. Wel paperless, maar nog steeds met 2 vingers typen!
 3. Organisatiestructuur? Is dat zo’n hark waarmee ze vroeger de kantoortuin op orde brachten?
 4. Een goede manager is autoritair èn participerend
 5. Email is ‘een soort hyves, maar je hoeft elkaar niet te accepteren’
 6. Flexibel werken doe je maar in je eigen tijd
 7. Dat samenwerken op afstand is maar gedoe. Wie doet nou wat? En wat moet eerst?
 8. Thuiswerken is betaald met je kinderen spelen
 9. Kenniswerkers die tijd moeten schrijven: hoe ga je om met goede ideeën die je onder de douche krijgt?
 10. Bij mijn vader wil het er niet in dat een gewone sterveling de Minister een vraag stelt en ook nog snel antwoord krijgt :) (Maxime Verhagen)

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van PROVENPARTNERS is een speciale jubileumuitgave gemaakt, namelijk het boekje 10×10 Flexibel Werken. Hierin zijn 10 lijstjes opgenomen met onderwerpen die ons bezighouden. Iedere week zal één van deze lijstjes gepubliceerd worden op de website;

Week 45: 10x Bewezen social media
Week 46: 10x inspirerende locaties
Week 47: 10x opvallende werktrends
Week 48: 10x handige Hubs
Week 49: 10x efficiënter kenniswerken
Week 50: 10x actief sturen
Week 2: 10x interessante boeken
Week 3: 10x uitspraken en vooroordelen over Het Nieuwe Werken

[fotocredits; yourdon]


10x Handige hubs

Deze week de vierde in de reeks 10×10.

Voor on-the-road overleg met collega’s of klanten, of maak kennis en werk samen met andere mobiele werkers.

 1. Seats2Meet, diverse locaties
  Gastvrij en mooie inrichting. Gratis koffie, lunch en internet. Geschikt voor overleg en beeldschermwerk of een toevallige ontmoeting met andere flexwerkers.
  o.a. Amster¬dam Sloterdijk, Maarssen, Utrecht Centraal
 2. Coffee Company, diverse locaties
  Coffeebar met echte barista’s. Aanlandplekken in een ongedwongen sfeer en gratis internet voor klanten.
  o.a. Utrecht, Rotterdam, Delft
 3. Van der Valk, diverse locaties
  Leuke zitjes in een modern jasje. Geschikt voor overleg. Niet ideaal voor beeldschermwerk. Goede koffie.
  o.a. Houten, Breda, Nootdorp
 4. Business Point M, diverse locaties
  De businesscorner van Mercure voorziet tegen betaling in koffie, versnaperingen en internet. De werkplekken zijn geschikt voor overleg en beeldschermwerk.
  o.a. Rosmalen, Nieuwegein, Zwolle
 5. NS Hispeed Lounge, diverse locaties
  Overleglocatie op het station voor € 12.50 per uur per persoon per 2 uur.
  o.a. Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Schiphol
 6. Tearoom De Regentes, Den Haag
  Leuke ongedwongen plek. Voor beeldschermwerk, overleg en een biologische lunch.
  Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag
 7. Igluu, Utrecht Centrum
  Werkplekken en vergaderruimtes vanaf € 195 p/m. Incl. printen, draadloos netwerk en koffie en thee.
  Jansdam 2a, 3512 HB Utrecht
 8. Swung House, Den Haag Ypenburg
  Hier huur je voor een paar uur, een dagdeel of een hele dag een werkplek of ruimte om te vergaderen of coachen.
  Prinses Alexialaan 8, 2496 XA Den Haag
 9. Smart Work Center, Almere en Amsterdam
  Meetingrooms en volledig ingerichte kantoorruimtes huren voor flexibele kantoorruimte.
  Transistorstraat 60, 1322 CG Almere
 10. Nomadz, Den Haag Binckhorst
  Cowerkplekken voor o.a. ondernemers, freelancers en designers vanaf €39 p/m. Incl. printen, draadloos netwerk en koffie en thee.
  Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van PROVENPARTNERS is een speciale jubileumuitgave gemaakt, namelijk het boekje 10×10 Flexibel Werken. Hierin zijn 10 lijstjes opgenomen met onderwerpen die ons bezighouden. Iedere week zal één van deze lijstjes gepubliceerd worden op de website;

Week 45: 10x Bewezen social media
Week 46: 10x inspirerende locaties
Week 47: 10x opvallende werktrends
Week 48: 10x handige Hubs
Week 49: 10x efficiënter kenniswerken
Week 50: 10x actief sturen
Week 2: 10x interessante boeken
Week 3: 10x uitspraken en vooroordelen over Het Nieuwe Werken

[fotocredits; ter-burg]


10x Opvallende werktrends

Deze week de derde in de reeks van 10×10.

 1. Werken waar je wil
  De techniek faciliteert ons any place, any time, any where tewerken. Ook de fysieke omgevingen passen zich hierop aan (hubs, seats2share). We gaan niet meer naar het werk, maar aan het werk.
 2. Werken vanuit je talent
  “Ik wil dingen doen waar ik goed in ben en toegevoegde waarde leveren.” Zelfbewuste medewerkers die weten wat ze willen. Lastig? Werk aan unieke saamhorigheid.
 3. Versmelten werk en privé
  “Mijn laptop thuis is beter dan de computer op mijn werk, bovendien weet ik al hoe die werkt.” Bring your own (device) wordt steeds vaker toegepast.
 4. Persona-denken
  Van het huidige gestandaardiseerde one size fits all ICT-beleid naar maatwerk. De volgende stap in deze individualiseringsstroom is Use your own apps.
 5. Opkomst ZP’er / parttime ZP’er
  De kennisintensieve ZZP’er wordt een Zelfstandig Professional en neemt in aantal toe. Ook zien we meer parttime constructies (3d/w loondienst; 2d/w ZP’er). Of dat door de crisis komt of blijvend is, moet nog blijken.
 6. Adhocisme
  Van functionalisme naar adhocisme: de omgeving (van gebouw tot applicatie) wordt als gegeven beschouwd en gebruikers  worden uitgenodigd zelf de mogelijkheden ervan te zien en benutten: er is van alles mogelijk.
 7. Alles gratis en open?
  We zijn massaal op zoek naar nieuwe verdienmodellen, maar vinden nog vooral de oude. Toch zie je wel nieuwe initiatieven, zoals microbetalingen en indirecte verdien-modellen. Gratis is dus niet gratis, maar wat kost het wel?
 8. Toename multipele inclusie
  We bewegen ons in steeds meer verschillende groepen waarbij we elke keer een ander doel of resultaat nastreven.  Dit gebeurt steeds vaker interorganisationeel.
 9. Co-creatie
  Externe krachten werken steeds vaker ècht samen met de interne krachten (co-creatie). Geëxperimenteerd wordt met collaborative kpi’s om beloningsafspraken te maken. Ook wordt meer in ketens gewerkt.
 10. FUNfactor
  Thuis en op de fysieke werkvloer is meer aandacht voor het ‘opleuken’. Die trend slaat over naar de digitale werkomgeving, door nog meer beeld-, maar ook game-elementen toe te voegen.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van PROVENPARTNERS is een speciale jubileumuitgave gemaakt, namelijk het boekje 10×10 Flexibel Werken. Hierin zijn 10 lijstjes opgenomen met onderwerpen die ons bezighouden. Iedere week zal één van deze lijstjes gepubliceerd worden op de website;

Week 45: 10x bewezen social media
Week 46: 10x inspirerende locaties
Week 47: 10x opvallende werktrends
Week 48: 10x handige hubs
Week 49: 10x efficiënter kenniswerken
Week 50: 10x actief sturen
Week 2: 10x interessante boeken
Week 3: 10x uitspraken en vooroordelen over Het Nieuwe Werken

[fotocredits; uw digital images]


10x Inspirerende locaties

Deze week de tweede in de reeks van 10×10.

Hierin worden tien leuke locaties genoemd voor een workshop, vergadering of heisessie. Ideale omgevingen om kennis te activeren!

 1. Caballero fabriek, Den Haag
  Creatieve omgeving met diverse ruimtes voor vergaderingen en workshops.
  Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag
 2. Conferentiecentrum Samaya, Werkhoven
  Een bijzondere plek, deze voormalige priorij. Met een voortreffelijke keuken!
  Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven
 3. Talent Factory, Den Bosch
  Een evenementenlocatie gevestigd in de oudste fabriek van Den Bosch met een capaciteit 10 tot 1000 personen.
  Buitendijk 2, 5211 WJ Den Bosch.
 4. High Tech Campus, Eindhoven
  Een modern ingericht congrescentrum op de Strip van de campus met ruimtes van 16-80 personen.
  High Tech Campus 1, The Strip, 5656 AE Eindhoven
 5. 7AM Den Haag/Amersfoort
  Een modern vergaderconcept met multifunctionele ruimtes van 2 tot 100 personen.
  Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag of Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort
 6. De Pastoe Fabriek, Utrecht
  Onderdeel van de Toonkamer Center for Interior Design. Biedt 5 authentieke ruimtes aan.
  Rotsoord 3, 3523 CL Utrecht.
 7. BomencentrumNederland, Baarn
  Het Groene Paviljoen is een CO2 neutraal gebouw in een prachtige groene omgeving.
  Zandheuvelweg 7, 3744 MN Baarn.
 8. Zin, Vught
  Een vergaderlocatie gevestigd in een oud klooster. Voor bijeenkomsten van 2 tot 150 personen met overnachtingsmogelijkheid.
  Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught
 9. DeFabrique, Utrecht
  De oude mengvoederfabriek waarin DeFabrique is gevestigd is geschikt voor evenementen van 50 tot 3.500 personen.
  Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
 10. Oud Poelgeest, Oegstgeest
  Het kasteel, koetshuis, kapel, boswachtershuis en de poort omvatten samen de locatie en bieden ruimte aan 14 vergaderzalen met overnachtingsmogelijkheden.
  Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstgeest

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van PROVENPARTNERS is een speciale jubileumuitgave gemaakt, namelijk het boekje 10×10 Flexibel Werken. Hierin zijn 10 lijstjes opgenomen met onderwerpen die ons bezighouden. Iedere week zal één van deze lijstjes gepubliceerd worden op de website;

Week 45: 10x bewezen social media
Week 46: 10x inspirerende locaties
Week 47: 10x opvallende werktrends
Week 48: 10x handige Hubs
Week 49: 10x efficiënter kenniswerken
Week 50: 10x actief sturen
Week 2: 10x interessante boeken
Week 3: 10x uitspraken en vooroordelen over Het Nieuwe Werken


Keynote Het Nieuwe Werken gewaardeerd met een 8

Op 26 oktober 2010 heeft Tom Verhoeve de keynote en een break-out sessie verzorgd op het 3e seminar Webboek Bedrijfsvoering. Het thema van de dag was Het Nieuwe Werken.

In de groene omgeving van het complex van de KNVB in Zeist was met 80 aanmeldingen het congres drukbezocht.  De middag werd geopend door dagvoorzitter Gerard Challa, die speciaal tijd inruimde om te twitteren zodat de twitterfountain wat levendiger werd. Bert Pinkster nam hierna het woord om te praten over Het Nieuwe Werken in de context van bedrijfsvoering, waar het vooral ging om het integraal benaderen van co-creeren en welke impact dat heeft op de bedrijfsvoering.

Hierna kwam Tom aan de beurt met ‘Het Nieuwe Werken in perspectief’ die als warming-up diende voor de verschillende break-out sessies. Op een interactieve manier nam Tom het publiek mee langs het scala van Het Nieuwe Werken (ICT, HRM, FM et cetera).  Zie hiervoor onderstaande presentatie. (meer…)


Keynote: Het Nieuwe Werken in perspectief

GeneratiesTom Verhoeve heeft de keynote verzorgd op het 3e seminar Webboek Bedrijfsvoering. Het thema van de dag was – hoe kan het ook anders? – Het Nieuwe Werken.
(meer…)


Hoe verhuis je een niet bestaand kantoor?

Muzenplein Den HaagOnze relaties hebben inmiddels een mail ontvangen met een verhuisbericht. Eigenlijk is het een wijziging van ons postadres. Een niet bestaand kantoor kan je immers niet verhuizen :)

Huh?

Inderdaad. Tien jaar geleden was het nog not done om geen kantoor te hebben. Ondanks dat wij toen al geen behoefte hadden aan kantoorruimte. Voor het geval dat een enkele opdrachtgever op bezoek wilde komen, sloten we een contract bij Regus. Onderdeel van dat contract was een postadres, een fysiek adres en een dame of heer die namens jouw bedrijf de telefoon opneemt.

In 10 jaar tijd hebben we niet één keer iemand op bezoek gehad!

We konden kiezen uit een van de vele locaties die Regus biedt. Ook toen behoorden al veel ministeries tot onze klantenkring, een locatie in de buurt van de Haagse vierkante kilometer lag daarmee voor de hand. Afgelopen voorjaar heeft Regus besloten om die locatie af te stoten, waardoor we van adres moesten veranderen.

In tien jaar tijd is er veel veranderd: zelfs onze meest conservatieve klant kijkt niet meer op van het feit dat we geen kantoor hebben. Sterker nog, iedereen hoort graag hoe wij dat toch al die tijd doen. Het is een “unique selling point” geworden.

Graag ga ik in latere posts in op hoe wij onszelf hebben georganiseerd, waardoor deze situatie mogelijk is. Maar voor nu sluit ik af met ons postadres. Die blijken we nog steeds nodig te hebben :)

Postbus 406
2501 CK Den Haag