Artikelen over ‘Talent ontwikkeling’

Opbrengsten 10 jaar ervaring het nieuwe werken

Rond het thema “de waarde van het nieuwe werken” hebben 31 mei 2011 diverse experts en ervaringsdeskundigen zich verzameld in het Buitenhuis. Bijzonder aan dit event is dat het al cocreërend met onze relaties tot stand gekomen. Centraal stonden de opbrengsten die 10 jaar het nieuwe werken ons heeft gebracht.

In dit artikel blikken we terug op de sfeer van de dag, inhoudelijke terugblikken volgen later.

Na een heerlijke kop espresso van Red Beans werd de dag afgetrapt door Tom Verhoeve van Proven Partners. Hij nam de aanwezigen mee in een denkkader rond het nieuwe werken (HNW).
(meer…)


Cursus sociale digitale vaardigheden gelanceerd op Ambtenaar2.0 dag

twee mannen communiceren via mobiele telefoonAfgelopen 16 februari heeft PROVENPARTNERS de cursus ‘sociale digitale vaardigheden’ gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de Ambtenaar2.0 dag. Een inspirerende dag met verrassende workshops en vernieuwende presentaties voor de ambtenaar van nu.

Met digitale middelen omgaan met grote hoeveelheden informatie

Eén van de workshops was in handen van Tom Verhoeve die de ongeveer 40 deelnemers meenam langs de verschillende facetten van de cursus. De cursus leert hoe medewerkers door vaardigheden en attitude (houding) de juiste digitale applicaties te hanteren om om te gaan met de grote hoeveelheid van informatie.

Kennis zit in hoofden van mensen

Na een inventarisatie over hoe 2.0 de aanwezigen zichzelf achtten (gemiddeld een 6), ging Tom in op het onderwerp Informatie. Zo stelde hij dat Het Nieuwe Werken gericht is op kenniswerk en dat kennis bestaat uit Informatie * Ervaringen + Vaardigheden + Attitude ( K= I * EVA). Informatie is er inmiddels teveel, waardoor het belangrijk is om snel de juiste informatie te filteren. Dat vereist vaardigheden als ‘analyseren van informatie’ en ‘analyseren van context’ die belangrijk zijn om de informatie op waarde te schatten. De volgende stap is dan het omzetten van deze informatie naar kennis.

Eigen praktijk als voorbeeld

Door het laten zien van praktijk voorbeelden uit de eigen organisatie nam Tom de deelnemers mee door het externe en interne applicatielandschap van PROVENPARTNERS en het belang van integratie (middels RSS) hierbij. Vragen die gesteld werden door de deelnemers waren ‘hoe om te gaan met sociale media op individueel niveau in relatie tot de organisatie? ‘ en ‘hoe kun je een keuze maken in applicaties uit het enorme aanbod?’. Gesteld werd dat je authentiek moet zijn online. Bovendien moet men af van een scheiding werk/privé. Een medewerker is onlosmakelijk verbonden met de organisatie waarvoor ze werken. Ook online. Hier moet dus bewust mee om worden gegaan.

Dank voor input!

Als laatste onderdeel van de workshop hebben de deelnemers  input gegeven voor de aanscherping van de cursus. De competenties die terugkomen in de cursus werden goed ontvangen. Vraag die werd meegegeven is ‘hoe krijg je medewerkers zover dat ze intrisiek gemotiveerd zijn om vrijwillig naar deze cursus te gaan’. Hierbij zal duidelijk gemaakt moeten worden ‘what’s in it for me?’. Hierbij willen we de deelnemers dan ook hartelijk bedanken voor de input!

Meer weten?

Voor meer informatie over deze cursus zie de productpagina of neem contact op met Tom Verhoeve.

Recensies workshop


foto met dank aan Elmine.


0,32% is geen verkwisting, maar verloedering!

vrouw bellend tegen gevel bibliotheek Den HaagOp rePublic vindt mede ViW’er Bas van Leur dat de overheid geld verkwist met het nieuwe werken initiatieven. In de homogene overheidswereld opereren zo’n 200 diverse initiatieven, zo stelt hij. Dat vraagt uiteraard om een reactie:

“Wat!!!?? Slechts 200 initiatieven? Da’s wel erg weinig!”

Data

Laat ik eerst wat data op een rijtje zetten. De overheid bestaat uit:

Een staatje op InOverheid leert ons dat er ruim 317.000 ambtenaren zijn. Een eenvoudige rekensom levert vervolgens dat 0,32% van de totale aantal ambtenaren werkt aan initiatieven o.g.v. het nieuwe werken. Dit is overigens gebaseerd op de cijfers van Bas (200 initiatieven met ieder zo’n 5 betrokkenen). Rijp en groene initiatieven door elkaar.

Initiatieven

Sommige initiatieven zijn gericht op cultuurverandering (Vernieuwing Rijksdienst), andere zijn gericht op fysieke werkomgevingen (bv nieuwe huisvesting VNG, Den Bosch, Zaanstad, Provincie Overijssel), weer andere gericht op ict zaken (bv Digitale Werkomgeving Rijksdienst) en dan ook nog een aantal gericht op ontmoeten (bv open koffies).

Eén overheid?

Even terug naar je stelling: overheden lijken op elkaar. Ja, dat klopt. In ieder geval op papier. Maar dé overheid bestaat niet. Het zijn verschillende organisaties, met verschillende taken, cultuur en verantwoordingsslagen. Dat betekent automatisch dat je maatwerk moet plegen. Veel van deze hnw-initiatieven werken juist aan een interorganisatorische oplossing (ambtenaar2.0, ambtenaar voor de toekomst, functiegebouw rijk).

Van 0,32% naar minstens 1%

Kortom, van verkwisting lijkt mij geen sprake te zijn. Eerder een gezonde insteek om maatschappelijke verandering goed te vertalen naar de eigen organisatie.

Sterker nog, ik ben van mening dat minstens 1% van de totale overheid als vliegwiel moet werken aan het nieuwe werken, zodat in korte tijd de hele overheid daadwerkelijk als één organisatie werkt!

Wat vind jij?


Wiki bij waterschap voor innovatie agenda

Innovatiepedia. Zo heet de innovatieagenda van Waterschap De Dommel. Innovatiepedia

Om de innovatieagenda 2009 van waterschap De Dommel gestalte te geven heeft PROVENPARTNERS een wiki als middel ingezet. De Innovatiepedia is vergelijkbaar met Wikipedia en speciaal voor het waterschap ingericht. Het doel was om innovatie tot succes te maken door een goede balans tussen innovatiepush en uitvoeringspull. Dat is gebeurd door invulling te geven aan de volgende voorwaarden:

• verbinden van ideeën en stakeholders aan de bedrijfsdoelen;
• bundelen van activiteiten door het prioriteren van ideeën;
• aandacht voor de marketing van innovatie binnen de organisatie;
• en het vieren van successen.
(meer…)


Sociale innovatie en het nieuwe werken

Henk Roelofs van Waterschap De Dommel sprak op Het Nieuwe Werken The Experience Event van 18 maart j.l. Hij stelde dat ’efficiënter werken’ niet de beste motivator voor werknemers is om het Nieuwe Werken te omarmen. Waterschap De Dommel nam Het Nieuwe Organiseren als managementstijl aan en won onlangs de eerste prijs voor sociale innovatie van het NCSI. “Een werknemer is een idealist, met dromen”, stelt hij. “Die moet je uitdagen door storytelling en het prikkelen van zijn eigen fantasie. Een werknemer moet zelf een beeld schetsen van hoe zijn ideale werk-privé-balans eruit ziet. Teamgerichtheid, vertrouwen, eerlijkheid en respect voor anderen zijn daarbij sleutelwoorden.” Waterschap De Dommel gaf alle medewerkers bijvoorbeeld vijftig lummeluren per jaar. “Die mochten ze opnemen wanneer ze maar wilden, op één voorwaarde: ze moesten met een innovatief idee terugkomen.”

Klik hier voor de presentatie van Henk.
Henk Roelofs en Leo van de Vorst schreven samen het boek Sturing & Ruimte .


Kansen voor Gemeente 2.0

Samenwerken Wat kun je als gemeente met social media? Web 2.0 toepassingen bieden kansen voor de gemeentelijke dienstverlening, met name voor de communicatie, marketing en innovatie in samenwerking met externe stakeholders.

Neem bijvoorbeeld een grote gemeente in de Randstad, waarmee Proven Partners deze kansen concreet in kaart heeft gebracht. Deze gemeente is in permanente ontwikkeling, heeft de digitale dienstverlening (e-government) sterk verbeterd en zoekt naar manieren om de sociale technologie te benutten. (meer…)


Homo Dino’s willen het nieuwe werken niet

Homo DinoWist u dat er een groeiende groep is die niets te maken willen hebben met het nieuwe werken? Deze Homo Dinosaurus (homo dino’s) haakt bewust niet aan bij sociale platformen zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en Hyves. Of ze hebben het geprobeerd en sluiten vervolgens hun accounts (dat is dus iets anders dan defrienden).

(meer…)


Vernieuwing in werk

Beeldvorming van Het Nieuwe Werken bepalen en een integrale blik op deze stroming geven. Twee van de doelen die de community Vernieuwing in Werk bij de oprichting in 2009 heeft gesteld.

Tom Verhoeve van PROVENPARTNERS  was één van de initiatiefnemers van deze community.

De basis van de community werd gevormd door professionals met een gedeelde interesse voor ‘Het Nieuwe Werken’. De meerwaarde van de Vernieuwing in Werk community was de combinatie van fysiek en virtueel contact tussen experts en belangstellenden waarbij kennis werd uitgewisseld vanuit verschillende invalshoeken.

De multidisciplinaire onafhankelijke groep van Vernieuwing in Werk heeft voor een brede discussie gezorgd op het vlak van het nieuwe werken. Inmiddels is het een welbekend begrip en zijn veel organisatie bezig met vraagstukken die onder deze noemer kunnen worden gevat. Daarom is begin 2011 de community stopgezet. Immers, de doelen zijn behaald.

Meer weten? Neem contact op met Tom Verhoeve.


Managen is geen straf, leiderschap loont

Tom Verhoeve over leiderschap en managenTijdens het Open Innovatie Festival 2009 vertelde Tom Verhoeve over Leiderschap: wat is het verschil tussen managen en leiden?

Logo open innovatieVan 30 november tot en met 4 december 2009 heeft het Open Innovatie festival plaats gevonden. De hele week stonden alle 16.000 ambtenaren van de gemeente Amsterdam centraal. Het festival werd geopend door Martijn Aslander en Ronald van den Hoff, waarna diverse workshops plaats vonden over thema’s als web 2.0, het nieuwe werken, leiderschap, innovatie en burgerparticipatie.

Op 2 december 2009 heeft Tom Verhoeve van PROVENPARTNERS een presentatie gegeven over de link tussen de stroming rondom Het Nieuwe Werken en de hype rondom Leiderschap. Deze is integraal opgenomen en hieronder na te kijken. Voor alle andere presentaties van het Open Innovatie Festival klikt u hier.

(Tom Verhoeve – Managen is geen straf, leiderschap loont)

Hieronder is de presentatie zelf te bekijken:


PAR training

Om het werken met sturing en ruimte in de vingers te krijgen, hebben we een PAR training ontwikkeld. PAR staat voor Positie, Ambitie en Reis en duiden de 3 stappen aan die je continu zet als je met sturing en ruimte aan de slag gaat. Meer over deze training lees je in de flyer. (meer…)


Vernieuwing in werk geboren

logoBeeldvorming van Het Nieuwe Werken bepalen en een integrale blik op deze stroming geven. Twee van de doelen die de nieuwe community Vernieuwing in Werk heeft gesteld. Na drie maanden voorbereiding is het dan eindelijk zo ver: de community ziet het eerste echte levenslicht. Virtueel al beschikbaar op www.vernieuwinginwerk.nl.

Ik ben één van de initiatiefnemers van deze community, en ben ontzettend trots op het resultaat. Vandaar dat er op de volgende fysieke ontmoeting beschuit met muisjes zullen zijn om deze geboorte te vieren!

Weer een community?
We hadden www.werken20.nl toch al? Ja, inderdaad. Arjen Hooiveld is erg goed bezig met het verzamelen van allerlei informatie over de diverse stromingen die Het Nieuwe Werken (HNW) kent. Ook op LinkedIn zijn al mooie discussies gaande over HNW, er zijn zelfs specifieke groepen voor.
En toch. Deze community is bijzonder. De basis wordt gevormd door een stel ‘vakidioten’ die in zakelijk verband ook concurrenten kunnen zijn. En dat is voor mij een belangrijk kenmerk van HNW. Het gaat om een groep individuen die een gezamenlijk en tegengesteld belang hebben. Passie, talent en intrinsieke motivatie bindt hen. Het gezamenlijk belang is sterker dan de individuele concurrentie. En bovendien: wat is concurrentie tegenwoordig?

Hoe de community zich ontwikkelt, moet de toekomst uitwijzen. En de toekomst is nu.

Meer weten? Neem contact op met Tom Verhoeve.


Dwangmatige vrijheid & de virtuele werkomgeving

dwangmatige vrijheid“Thuis beschik ik over allerlei software om mijn werk slim te organiseren, maar op kantoor ben ik gebonden aan de standaardsoftware,” zei een deelnemer die wel wat ruimte kon gebruiken ten aanzien van zijn digitale werkomgeving. Anderzijds was er ook iemand die wel wat sturing kon gebruiken: doordat er in zijn organisatie geen centraal intranet is, komt er van documentmanagement niet veel terecht waardoor ook kennisdeling lastig word. Op dinsdag 9 juni 2009 organiseerde PROVENPARTNERS op het relatie-event De winst van Sturing en Ruimte een subsessie over dwangmatige vrijheid in relatie tot de digitale werkomgeving. Hieronder een korte impressie.

(meer…)


Relatiebijeenkomst “de Winst van Sturing en Ruimte”

zt5zBHoe koers je aan op sturing èn ruimte en hoe navigeer je als mens en organisatie richting Het Nieuwe Werken? Op dinsdag 9 juni organiseerden we een relatie-event over sturing en ruimte in relatie tot Het Nieuwe Werken. De Bataviawerf in Lelystad vormde hiervoor de toepasselijke context.

Sturing & Ruimte en Het Nieuwe Werken
Sturing en ruimte gaat over tweepolig polariseren, zo legde Leo van de Vorst de ruim 80 aanwezigen uit. Het gaat er niet om of sturen of ruimte geven, maar over het maximaliseren van beide. Kies niet, balanceer niet en ga zeker niet schipperen, maar omarm de uitersten. Doe dus zowel het een als het ander. Uit het verhaal van Henk Roelofs, directeur van Waterschap De Dommel, bleek vervolgens hoe dit managementconcept in de praktijk kan worden toegepast. Zijn vistrap model spreekt erg tot de verbeelding.

De relatie met Het Nieuwe Werken ligt voor de hand (meer…)


Seminar Homo Zappiens: Aan het werk!

Afgelopen maandag vond de eerste sessie plaats. Met een gevarieerde groep mensen beleefden we een inspirerende aandachtige deelnemers dag. Gezamenlijk onderzochten we hoe de beschikbaarheid van nieuwe media effect heeft op hoe we werken, leren, en omgaan met informatie. Prof. Wim Veen van de TU Delft verzorgde de aftrap door te laten zien hoe kinderen, in antwoord op wat er mogelijk is, met de wereld om zich heen omgaan, en hoe hun gedrag daarbij anders is (slides). Wims situatieschets bleek niet alleen herkenbaar bij kinderen, maar ten dele ook in de eigen werkomgeving. De achterliggende veranderingen werden vervolgens nader belicht door Ton Zijlstra (Slides). De Homo Zappiens en Web2.0 zijn een kwalitatief antwoord op de kleiner wordende wereld, en de toegenomen snelheid en hoeveelheid informatie. Ter illustratie liet Ton vervolgens zien hoe die kwalitatieve veranderingen in zijn eigen werk vorm krijgen gedurende een doorsnee werkdag. (meer…)