Strategisch Vermogen

Samenhang én focus in de organisatie zijn de ingrediënten om ambities waar te maken. Het stelt de organisatie in staat om keuzes te maken en plannen te realiseren met de middelen die ze heeft. Dit is wat ons betreft de kern van Strategisch Vermogen.

Het versterken van strategisch vermogen vraagt om overzicht en inzicht in een scala aan (tegenstrijdige) doelen, versnipperde activiteiten, projecten en programma’s in de organisatie. Een Doel-Inspanningen-Netwerk (DIN) kan hierbij helpen. Na samenhang te hebben gecreëerd heeft de organisatie voldoende basis om de juiste keuzes te maken. Veelal betekent dit focussen op wat er echt toe doet in lijn met de missie van de organisatie.doel-inspanningen-netwerk-din

De sherpa’s van PROVEN PARTNERS begeleiden organisaties in het realiseren van doelen. Het strategisch vermogen groeit zodat wendbaar ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving.

Meer informatie?

Leo van de Vorst gaat graag met u in gesprek over het versterken van strategisch vermogen van uw organisatie.