Sociaal Domein

Vorig jaar heeft ook uw gemeente de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein van het Rijk overgenomen. Om invulling te geven aan deze omvangrijke taakstelling heeft uw gemeente wellicht een nieuwe organisatievorm opgezet, zoals Klant Contact Centra, (WMO-)loketten en/of sociale (wijk)teams. Als verantwoordelijke voor het sociaal domein vraagt u zich wellicht af hoe effectief deze organisatievormen eigenlijk zijn. 

Actuele problematiek

Een jaar na dato doen zich in het sociaal domein de nodige problemen voor. Denk hierbij aan privacy-problemen, gebrekkige communicatie, te hoge werkdruk bij professionals, stroeve samenwerking en belemmerende procedures. Als gevolg hiervan wordt de gevraagde verbetering in efficiëntie, participatie en kwaliteit nog niet gehaald. Mogelijk speelt deze problematiek ook in uw gemeente en bent u druk bezig met de oplossing.

De volgende stap

De ingezette koers in het sociaal domein vraagt logischerwijs de nodige omschakeling van alle partijen. Echter in veel gemeentes wordt de nieuwe manier van organiseren niet gemonitord of geëvalueerd. Het is daarmee onduidelijk of organisatievormen naar behoren functioneren, wat de oorzaak hiervan is en/of de gevraagde prestaties behaald worden. Proven Partners ondersteunt gemeenten om de transitie in het sociaal domein volledig te kunnen maken.

Proven Partners heeft de applicatie Y-OUR Monitor ontwikkeld om prestatieafspraken op verschillende niveaus inzichtelijk te maken en tussentijds te kunnen monitoren. Met behulp van Y-OUR Monitor kan vervolgens tijdig bijgestuurd worden. Dit resulteert voor sociale (wijk)teams, de partnerorganisaties en de gemeente in het volgende:

  • Hogere kwaliteit van dienstverlening;
  • Toename productiviteit/declarabiliteit;
  • Toename in kennisniveau (generalisme/specialisme);
  • Afname in regeldruk;
  • Verminderde werkbelasting.

Naast Y-OUR Monitor biedt Proven Partners verschillende services aan om de gevraagde transitie in het sociaal domein te realiseren. Voor meer informatie over onze dienstverlening in het sociaal domein, zoals praktijkcasussen verwijzen we u graag naar de artikelen onderaan deze pagina. Voor meer informatie over Y-OUR Monitor klikt u hier.

Aan de slag

De business partners van Proven Partners gaan graag met u in gesprek om te kijken of wij de effectiviteit van uw teams mogen helpen vergroten. Geen uurtje factuurtje, maar alleen beloning op toegevoegde waarde. U kunt ons bereiken via tel.nr. 088-405 55 55 en mailadres info@proven.nl

De samenwerkingsaanpak