We beginnen met een uitleg van de begrippen Sturing & Ruimte om deze vervolgens aan elkaar te koppelen tot het concept Sturing & Ruimte:

  • Sturing
    Sturing is iedere vorm van bewuste beïnvloeding. In de wereld van sturing werkt een organisatie met cijfers en metingen om te duiden en vast te leggen wat er in een organisatie gebeurt. Als deze sturing zorgvuldig is ingericht, ontstaat er een helder inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie. Daarentegen bestaat het risico dat we een schijnwerkelijkheid voorgetoverd krijgen. Ieder model is immers een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
  • Ruimte
    Ruimte is het loslaten van elke vorm van gerichte beïnvloeding. In de wereld van ruimte bestaat een organisatie uit individuen met unieke talenten en eigen drijfveren. Samen willen ze doelen bereiken, de professie staat centraal. Het management is ondergeschikt en stelt zich dienend en coachend op. Er wordt gestreefd naar zelfsturende teams en ontwikkeling. De lerende organisatie staat hierbij centraal. Echter, een risico van een te groot ‘samen’ is dat een organisatie richtingloos wordt.

In de huidige snel veranderende omgeving zien we dat leidinggevenden vaak balanceren in hun afwegingen en keuzes tussen uitersten als het gaat om belangrijke beslissingen. Maatregelen ontstaan vaak op basis van cijfers en rationele analyses en/of –als eindeloze gesprekken over dilemma’s die of te complex óf te vaag zijn- , op basis van ‘intuïtie’. Dat leidt in eerste instantie tot opluchting (het is ons gelukt!), duidelijkheid (we weten de weg!), daadkracht (we zetten de schouders eronder!) en gezichtsbehoud (we hebben onze kundigheid bewezen). De uitvoering van het werk verloopt volgens plan, al dan niet optimaal, men bevindt zich in de ‘comfort’ zone. Het lijkt een uitermate sterke vorm van balanceren, die ons perfect in de comfort-zone houdt.

Het is de kunst te zoeken naar paradoxen. Ieder feit, ieder beeld kent meerdere werkelijkheden. De kunst is deze te blijven verkennen en op zoek te gaan naar waarom mensen bepaalde meningen hebben. Ieder zicht op de werkelijkheid is er een en door deze met respect te behandelen (ook als je het er niet mee eens bent), ontstaat een dialoog en echte samenwerking.

Het betreden van een weg van sturing en ruimte vraagt een andere houding. Bovenal vraagt het open te staan om opnieuw en met aandacht te kijken naar de inrichting van werk en organisatie in relatie tot de doelen. Zo ontstaat automatisch verbinding tussen uitersten, wordt meervoudig kijken een vanzelfsprekendheid en zien we bijzonder dingen. Als sturing en ruimte naast elkaar bestaan, kun je als organisatie flexibel en adequaat inspelen op de niet aflatende ontwikkelingen en veranderingen die zich voordoen binnen en buiten je organisatie.

Facebook