In de workshops worden 4 elementen van Sturing & Ruimte (paradoxaal denken, meervoudig kijken, durven dromen en gewoon doen) op een fysieke manier beleefd. Zo worden touw en elastiek gebruikt om tegenstellingen en synthese fysiek te beleven.

Paradoxaal denken – spanningen opzoeken (touwtrekken)
Met de groep gaan we op zoek naar dilemma’s en paradoxen in de organisatie. Wanneer dit is gevonden ga je tegenover elkaar staan en mag je elkaar overtuigen door te argumenteren. Ieder blijft bij zijn eigen standpunt en verdedigt dit. Om de spanning die dit oplevert ook echt te doorvoelen, gaan we touwtrekken. Hiermee vergroot je het besef van verschillen die niet opgelost kunnen worden.
Wat is het resultaat?
– De deelnemers voelen de spanning van tegenstrijdige argumenten.
– Het zet mensen op scherp.
– Men beseft dat er verschillen zijn die met argumenteren niet opgelost worden.

Meervoudig kijken – ruimte maken (kring; open space)
Deelnemers ontdekken door het touwtrekken dat het een zinloze welles-nietes situatie wordt. Met zijn allen maak je een kring en geeft een ieder zijn perspectief op het vraagstuk. Dit is altijd positief, opbouwend en niet oordelend naar andere visies.
Wat is het resultaat?
– Ruimte voor een gesprek gericht op echte oplossingen, voor de hand liggende (sub)oplossingen worden vermeden.
– Respect voor meerdere zienswijzen.
– Inzicht in achterliggende doelen.

 

Durven dromen – in verbinding met elkaar (elastiek)
De kring krijgt een elastiek omgebonden en je gaat je eigen doelen maximaliseren door een stap achterwaarts te zetten. Je mag onbeperkt dromen en terwijl je achterwaarts loopt komt het elastiek op spanning.
Wat is het resultaat?
– Positieve energie in de groep, door eigen dromen centraal te stellen en toch verbonden te blijven met elkaar.
– Men leidt geen verlies en hoeft niks in te leveren van de eigen dromen.
– We hebben nu randvoorwaarden/input voor de oplossing.

Gewoon doen – voortbouwen op (lego)
Iedere deelnemer schrijft een oplossing op een post-it  en de proces begeleider categoriseert dit. Oplossingen met een zelfde strekking worden samengevoegd, zodat er een kleiner aantal “cirkels” met oplossingen ontstaat. Deze cirkels worden vervolgens plenair besproken en samengevoegd zodat er een meervoudige oplossing ontstaat voor het vraagstuk.
Wat is het resultaat?
– Concrete uitvoerbare ideeën/oplossingen voor het vraagstuk.
– Iedereen accepteert de uitkomst, omdat alle persoonlijke dromen terugkomen in de oplossing.

De fysieke benadering zorgt ervoor dat mentaal echt iets in beweging wordt gezet.  

Facebook

Disquis