Sturing en Ruimte

Een nieuw managementconcept gebaseerd op de filosofie van de paradox

In de wereld van de 21e eeuw wordt veel van managers gevraagd. De dynamiek van veranderingen wordt steeds groter en de besluitvorming complexer. Managers dansen in hun denken en handelen, in hun afwegingen en keuzes op het smalle koord tussen uitersten. De auteurs van Sturing & Ruimte vinden dat het tijd wordt om het poldermodel niet meer in elke situatie als het hoogste goed te beschouwen.

Henk Roelofs (Directeur innovatie en bedrijfsvoering van Waterschap De Dommel) en Leo van de Vorst (Proven Partners) ontvingen met dit concept de prijs voor het beste sociaal innovatieve idee van 2009 – van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

Volgens het juryrapport van NCSI is het managementconcept maximale ruimte én maximale sturing een inspirerend concept dat ook heel herkenbaar is voor andere bedrijven. “Het is een spannend traject waarbij bewust grenzen worden opgezocht en steeds op een andere manier tegen managementvraagstukken aan wordt gekeken. Daarin herkennen wij de kern van sociale innovatie,” aldus het juryrapport.

Wil jij het ook lezen, bestel het hier!

Facebook

Disquis