Referenties

Logo'sMinisteries
Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst), Economische Zaken, Justitie, SZW, VROM, Verkeer & Waterstaat, VWS, Rijksgebouwendienst.

Nuts sector
Eneco, Essent, Nederlandse Spoorwegen, Nuon, SelektMail

Multinationals
Akzo Nobel, Heineken International, KPN, Océ,  Shell, Ten Cate, TPG Post, TNT Head Office, VNU.

Financiële sector
DNB, La Bouchère, Fagro, Theodoor Gilissen

Watersector
Brabants Water, het Waterlaboratorium, Hydron (nu Vitens), Waterschap Rivierenland, Waterschap De Dommel, Waterschap Groot Salland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Unie van Waterschappen, Waterschap Rijn & IJssel.

Bouw- en ingenieursector
BMC, Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, Royal Haskoning

Gemeenten & provincies
Gemeente Dordrecht, Gemeente Hillegom, Gemeente Medemblik, Gemeente Naarden, Gemeente Utrecht, Gemeente IJsselstreek, Ingenieursbureau Den Bosch, Provincie Gelderland.

Agentschappen
Belastingdienst, Inaxis, EVD, ICTU

Non profit
SenterNovem (nu Agentschapnl), Nederlandse Rode Kruis, Rotterdam Climate Initiative, Unesco, SNV Netherlands Development Organisation.

Kennisinstituten
Alterra, Hogeschool Rotterdam, Kadaster, Kennisnet, NIZO food research, TU Delft, UvA, Universiteit Leiden en Leuven, Wageningen UR.

Zorg & Welzijn
FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, MEE Twente, Mee Drenthe, Mee Plus, Mee Nederland, Van Neynselgroep.