Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”

Project: Partnership “Het Nieuwe Werken bij Yulius”Een strategische samenwerking tussen GGZ instelling Yulius en Proven Workspace in relatie tot nieuwe manieren van werken.
Opdrachtgever: GGZ instelling Yulius, Dordrecht
Periode: 2012-2013
Omvang: Overkampweg: 342 medewerkersTouwbaan: 82 medewerkers
Rollen:
  • Strategisch en tactisch samenwerken op het gebied van nieuwe manieren van werken.
  • Het opleiden en ondersteunen van de projectmanagers en projectmedewerkers op alle facetten van het nieuwe werken.
  • Gezamenlijk ontwikkelen en opleveren van verschillende businesscases. O.a. voor de Overkampweg en Touwbaan.
  • Door vertalen van “Ontzorgen door Samenwerken” naar verschillende omgevingsconcepten voor Overkampweg en Touwbaan
 beeld 1.1  beeld 2  beeld 4  beeld 3

PARTNERSHIP

In 2011 heeft Proven Workspace voor Yulius een concept ontwikkeld waarbij “Ontzorgen door Samenwerken bij Yulius” centraal staat. Hierover kunt u hier alles lezen.

In navolging van de vruchtbare samenwerking is nagedacht over hoe de relatie tussen Yulius en Proven Workspace versterkt zou kunnen worden door het aan gaan van een partnership. Dit partnership is inmiddels gerealiseerd.

In 2012 is een nieuwe divisiestructuur gevormd binnen Yulius waarbij de vier divisies zelfstandig nadenken over nieuwe manieren van werken in relatie tot vastgoed en
huisvestingplannen. Ter ondersteuning hiervan heeft Yulius en Proven Workspace een ondersteuningsteam opgericht met onder andere als doel, het ondersteunen en ontwikkelen van de huidige vastgoed organisatie, het vaststellen van standaarden en het opstellen van businesscases per divisie. Daarnaast zijn bestaande initiatieven op het gebied van “Ontzorgen door samenwerken” opgepakt en uitgewerkt.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Dries Krens.

 

Geef een reactie