Open leerplatform Allyoucanlearn van start

Op 22 mei 2017 is vanuit het Ministerie VWS de RIF-subsidie (Regionaal Investeringsfonds) toegekend aan het open leerplatform Allyoucanlearn. Daarmee kan de ontwikkeling van online leermodules voor de Zorg en Welzijn sector beginnen. PROVENPARTNERS neemt de programmaorganisatie van dit publiek-privaat-samenwerkingsverband van 39 partijen voor haar rekening. Een mooie uitdaging, ondersteunend aan een nog mooier doel.

Allyoucanlearn

Innovatie in MBO onderwijs

Allyoucanlearn heeft als opdracht om open MBO onderwijs in de sector Zorg en Welzijn te realiseren. Daarbij spitst het zich toe op de regio Oost-Nederland. De afstand tussen de initiële opleiding en het werkveld dient overbrugt te worden. Daarnaast kan het onderwijs flexibeler en meer op maat gemaakt worden voor de student.

Deze ambitie wordt gerealiseerd door het opzetten van een open leerplatform voor studenten, docenten, mantelzorgers, vrijwilligers, ambtenaren en medewerkers in de Zorg- en Welzijnssector. Doormiddel van samenwerking tussen organisaties uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven wordt in de komende vier jaar:

  • 150 leermodules ontwikkeld, gratis en toegankelijk voor iedereen;
  • 150 docenten opgeleid tot “instructional designer”, om collega-docenten innovatieve didactische vaardigheden te leren;
  • 800 docenten geschoold in het toepassen van E-learning in het lesprogramma.

Allyoucanlearn heeft met de RIF-subsidie van 2 miljoen euro een flinke steun in de rug gekregen om haar ambities in de komende vier jaar te realiseren. Daarnaast leveren de 39 partijen een substantiële bijdrage door 4,5 miljoen euro en allerlei middelen en mensen beschikbaar te stellen.

Programmaorganisatie

PROVENPARTNERS zal de komende tijd de programmaorganisatie van Allyoucanlearn voor haar rekening nemen. Het benutten van de kracht en het versterken van de verbinding van de 39 partijen zal de belangrijkste succesfactor worden om de resultaten uit het Plan van Aanpak te realiseren. PROVENPARTNERS zal haar kennis en ervaring op het gebied van programma-, netwerk- en kennismanagement inzetten om op korte én lange termijn een wendbare netwerkorganisatie neer te zetten. Allyoucanlearn zal daarmee een stabiele netwerkorganisatie worden die zelfstandig kan opereren én tegelijkertijd in staat is om zichzelf te vernieuwen, zodat het toegevoegde waarde kan blijven leveren.

Meer informatie

Gedurende het traject zullen er berichten geplaatst worden over de voortgang van Allyoucanlearn. Bij vragen kan contact opgenomen worden met programmamanager Dries Krens.

Interessante links

Geef een reactie