Workshop “Nooit meer reorganiseren” op Het Grootste Kennisfestival

 

In een goed gevulde ruimte in Fooddock Deventer trapte Jos Breas van Proven Partners om 15.15 uur af met de woorden: “ik ben vandaag jullie sherpa”. De workshop met de titel “Nooit meer reorganiseren” was één van de onderdelen van Het Grootste Kennisfestival van Nederland dat op 25 mei 2016 heeft plaatsgevonden.

Kennisfestival1De groep enthousiaste deelnemers werd in een korte introductie meegenomen in de dagelijkse realiteit van veel organisaties: de wereld om ons heen verandert ontzettend snel en we zijn krampachtig op zoek naar manieren om deze dynamiek het hoofd te bieden. Een veel gebruikte oplossing, een reorganisatie, lijkt zijn houdbaarheidsdatum overschreden te hebben. Jos Breas haalde verschillende onderzoeken aan waarin geconcludeerd werd dat veel reorganisaties…

  • te laat opgestart worden (de verandering gaat te snel);
  • richtingloos of stuurloos zijn (het waarom, wat en hoe is onduidelijk);
  • met name gericht zijn op de harde of zakelijke aspecten (de onderstroom wordt niet geraakt).

Als alternatief voor reorganisaties beschreef Jos Breas de metafoor van de bergbeklimmer: “zou het niet mooi zijn als iedere organisatie net zo wendbaar zou zijn als deze groep bergbeklimmers? Samen op weg naar de top, met ondersteuning van sherpa’s die de route kennen en de zware bepakking dragen.” 

Om te ervaren hoe deze metafoor in de weerbarstige praktijk van organisaties gebruikt kan worden, werden deelnemers meegenomen in een interactieve workshop. Jos Breas legde een aantal droomsituaties voor die hij samenvatte onder de noemer Het Nieuwe Organiseren.

Onze reisVervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om gevoelsmatig te beslissen in hoeverre zij deze droomsituatie vonden aanspreken. “Zou jij het prettig vinden als deze droomsituatie realiteit zou zijn in jouw organisatie?”, was de terugkerende vraag. Men mocht, geheel in de metafoor van de bergbeklimmer, een stap vooruit zetten als men positief was over de droomsituatie. Uiteraard kon men ook blijven staan als het niet of onvoldoende aansprak. Na een aantal droomsituaties met elkaar doorleeft te hebben kwam een mooie verscheidenheid aan persoonlijke beleving naar voren. Iedereen stond op een andere plaats, waarbij de ene helemaal op ging in Het Nieuwe Organiseren, terwijl de ander nog wat terughoudend achteraan bleef staan.

In de gezamenlijke afsluiting werd juist deze diversiteit aangehaald als een krachtige eigenschap van wendbare organisaties. Je hebt in iedere organisatie trendzetters en critici. Juist de meervoudige kijk van alle medewerkers helpt om complexe organisatievraagstukken op te lossen. Ten tweede werd geconcludeerd dat juist in deze tijd organisaties moeten stoppen met balanceren. Aan de ene kant is men ambitieus op weg naar de top en aan de andere kan is men nog “oud” georganiseerd en gebruikt ze bijvoorbeeld reorganisaties als instrument om met deze dynamiek om te gaan. Dit remt het bereiken van het doel juist af. Eén van de deelnemers verwoordde dit mooi: “we moeten van een nadruk op de centen, naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel”. Tot slot moeten we niet vergeten waar de organisatie nu al staat en wat voor krachtige elementen er al aanwezig zijn. Waardeer wat er is en voeg nieuwe wendbare elementen toe. Er is al zoveel moois in iedere organisatie. Benoem dit dan ook en versterk het waar nodig.Cirkel-4-luik

Tot slot werd meegegeven dat we vandaag al mooie ambities met elkaar gedeeld hebben. Durf nu dan ook de volgende concrete stap te zetten om deze dromen werkelijkheid te maken. Denk groot en doe klein. Om deze volgende stap te kunnen zetten heeft Proven Partners een cadeautje gegeven aan alle deelnemers. Zij kunnen gratis de Quickscan Het Nieuwe Organiseren invullen om een beeld te krijgen hoe wendbaar de organisatie nu al is. Vervolgens krijgt men na het invullen een persoonlijke terugkoppeling met tips en trucs over Het Nieuwe Organiseren. Er werd één tegenprestatie gevraagd: laat ons weten hoe jij en je collega’s aan de slag gaan met Het Nieuwe Organiseren.

Als uitsmijter gaf Jos Breas mee dat Proven Partners ook na vandaag graag betrokken wilt blijven. Als sherpa ondersteunen wij graag bij de stappen die de deelnemers (en hun collega’s) gaan zetten op weg naar hun top van de berg.

Voor meer informatie over het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie met behulp van Het Nieuwe Organiseren, kunt u contact opnemen met Jos Breas. Benieuwd hoe wendbaar uw organisatie nu al is? Doe gratis de Quickscan Het Nieuwe Organiseren en kom meer te weten. 

 

Geef een reactie