Manager van nu: doel- en resultaatgericht (samen)werken

In het kader van nieuwe manieren van werken is de aandacht voor doel- en resultaat gericht (samen)werken essentieel. Echter uit onderzoek blijkt dat doelen en resultaten slecht of zelfs helemaal niet worden gehaald. In onze adviespraktijk komen wij het vaak tegen dat veel medewerkers moeite hebben om überhaupt het onderscheid te maken tussen doel en resultaat met alle nadelige gevolgen van dien.

Model-doel--en-resultaatgericht-samenwerken

Onderzoek 2011-2013

Uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek , dat is uitgevoerd door Kweekel BV in de periode 2011-2013, zijn de volgende resultaten die het meest opvallen naar boven gekomen:

 • Van de ondervraagde managers en medewerkers geeft 59% aan niet duidelijk te weten wat de producten en diensten zijn van hun afdeling of organisatieonderdeel.
 • In slechts 16% van de organisaties wordt gericht gevraagd naar de tevredenheid van de klant (intern en/of extern).
 • Topmanagers van organisaties geven in 73% van de gevallen aan dat zij een duidelijke missie en visie hebben. Slecht 28% van de medewerkers kent deze.
 • 30% van de managers weet niet exact wat er van hen verwacht wordt.
 • 72% van de managers voeren werkzaamheden uit die volgens hen niets te maken hebben met de uitoefening van hun functie.
 • 55% van de managers en medewerkers geven aan dat zij onvoldoende of geen terugkoppeling krijgen als het gaat om de voortgang van hun doelstellingen.
 • 65% van de medewerkers geeft aan niet zelf te mogen bepalen wat de beste manier is om hun doelstellingen te halen.

Daarnaast zijn de volgende algemene bevindingen:

Het hebben van een goede missie en visie

 • Bestuurders van organisaties geven in 73% van de gevallen aan dat zij een duidelijke missie en visie hebben. Dit wordt slechts gedeeld door 28% van de medewerkers.
 • 43% van de medewerkers geven aan dat ze zich niet kunnen vinden in de missie en visie van hun bedrijf.
 • 31% van de managers en 27% van de medewerkers geven aan dat de missie en visie van hun bedrijf niet door is vertaald naar hun eigen werkzaamheden.

Klantgerichtheid

 • 20% van de medewerkers weten niet wie hun klant is.
 • 29% van de managers geeft aan dat het hen niet duidelijk is welke producten/diensten hun organisatie exact zou moeten leveren.
 • 59% van de managers en medewerkers geeft aan niet duidelijk te weten wat de producten en diensten zijn van hun eigen afdeling-/organisatieonderdeel.
 • In 84% van de organisaties wordt niet gericht gevraagd naar de tevredenheid van de (interne/externe) klant.

Organisatie van de processen

 • 82% van de managers geeft aan dat de processen om de doelstellingen te bereiken niet duidelijk of vaag zijn.
 • 49% van de managers hebben geen doelstellingen gekoppeld aan de processen binnen hun afdeling.
 • Van de medewerkers geeft 65% aan niet zelf te mogen bepalen wat de beste manier is om hun doelstellingen te halen.

Afstemming verwachtingen

 • 30% van de managers weten niet exact wat er van hen verwacht wordt.
 • 72% van de managers voeren werkzaamheden uit die volgens hen niets te maken hebben met de uitoefening van hun functie.
 • 35% van de medewerkers weten enigszins of niet wat hun manager van hen verwacht.

Conclusies

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken:

 • Het definiëren van een goede missie en visie is geen gemeengoed.
 • Het door vertalen van de missie en visie van een bedrijf/instelling naar resultaat gebieden kan sterk worden verbeterd.
 • Resultaatgericht werken leeft bij alle organisaties. Organisaties worstelen echter met het concretiseren.
 • Doelstellingen, als het gaat om groei en toekomst (van de organisatie of het individu),  worden zelden tot nooit opgenomen.
 • Het meten van de voortgang t.a.v. de afgesproken doelstellingen is sterk voor verbetering vatbaar.
 • De zogenaamde HR-cyclus werkt niet of onvoldoende. Het wordt gezien als verplichte gesprekken en het levert geen bijdrage aan betere resultaten.

Proven Workspace heeft voor verschillende klanten een programma Doel- en Resultaatgericht Samenwerken (DSR) vorm gegeven waarin op verschillende niveaus structuur en invulling is gegeven aan doel- en resultaatgericht samenwerken. Bent u geïnteresseerd of heeft u gewoon vragen dan kunt u contact opnemen met Dries Krens.

 

 

Geef een reactie