Sturing en Ruimte

 

In de huidige snel veranderende omgeving zien we dat medewerkers en leidinggevenden vaak balanceren in hun afwegingen en keuzes tussen uitersten als het gaat om belangrijke beslissingen. Maatregelen ontstaan vaak op basis van cijfers en rationele analyses en/of –als eindeloze gesprekken over dilemma’s die of te complex óf te vaag zijn- , op basis van ‘intuïtie’. Dat leidt in eerste instantie tot opluchting (het is ons gelukt!), duidelijkheid (we weten de weg!), daadkracht (we zetten de schouders eronder!) en gezichtsbehoud (we hebben onze kundigheid bewezen). De uitvoering van het werk verloopt volgens plan, al dan niet optimaal, men bevindt zich in de ‘comfort’ zone. Het lijkt een uitermate sterke vorm van balanceren, die ons perfect in de comfort-zone houdt.

Het is de kunst te zoeken naar paradoxen. Ieder feit, ieder beeld kent meerdere werkelijkheden. De kunst is deze te blijven verkennen en op zoek te gaan naar waarom mensen bepaalde meningen hebben. Ieder zicht op de werkelijkheid is er een en door deze met respect te behandelen (ook als je het er niet mee eens bent), ontstaat een dialoog en echte samenwerking.

Het betreden van een weg van sturing en ruimte vraagt een andere houding. Bovenal vraagt het open te staan om opnieuw en met aandacht te kijken naar de inrichting van werk en organisatie in relatie tot de doelen. Zo ontstaat automatisch verbinding tussen uitersten, wordt meervoudig kijken een vanzelfsprekendheid en zien we bijzonder dingen. Als sturing en ruimte naast elkaar bestaan, kun je als organisatie flexibel en adequaat inspelen op de niet aflatende ontwikkelingen en veranderingen die zich voordoen binnen en buiten je organisatie.

Proven Partners werkt vanuit het gedachtegoed Sturing & Ruimte. We zien dat steeds meer organisaties de principes van Sturing & Ruimte aan het toepassen zijn en daarmee de wendbaarheid aan het vergroten zijn.

Op www.sturingenruimte.nl is meer te lezen over het gedachtegoed en zijn praktijkcases te vinden. Daarnaast vindt u alle informatie over aanstaande masterclasses en seminars bij u in de buurt. Voor vragen over Sturing & Ruimte kunt Leo van de Vorst benaderen.

Beeldmerk S&R definitief