Het Nieuwe Werken

“Sluit onze manier van werken (nog) wel aan op de strategische doelstellingen van de organisatie? Kan onze werkomgeving een rol spelen in het behouden en aantrekken van talent? Kan ik kosten besparen met huisvesting? Kan onze werkomgeving duurzamer worden vormgegeven?”

De wereld waarin we werken verandert snel en continu. Werken zal steeds meer interactie vereisen en ook op afstand plaatsvinden, mede door technologische ontwikkelingen. De werkomgeving zal steeds meer strategisch ingezet gaan worden om bedrijfsdoelstellingen te halen zoals het realiseren van kostenbesparingen, het vergroten van het innovatievermogen, de beste werkgever willen zijn en/of duurzaam te ondernemen. De functie van de werkomgeving en de ondersteuning die daarvoor nodig is wordt daarmee belangrijker. Wij vatten deze ontwikkelingen samen in de term “Het Nieuwe Werken”.

Het Nieuwe Werken betekent voor de mensen van een organisatie, waarin verschillende generaties aanwezig zijn, veelal een (cultuur)verandering. Het draagt bij aan het flexibiliseren van de organisatie door medewerkers zelf keuzes te laten maken waar, wanneer en hoe zij het werk verrichten en wat er van ze verlangd wordt.

Benieuwd of Het Nieuwe Werken uw organisatie helpt doelen te bereiken? Neem vooral eens contact op met Dries Krens.

Durf te doen