Experience Dynamisch Werken

De Tolhuistuin in Amsterdam was op 30 juni 2015 het decor voor de Dynamisch Werken Experience. Leo van de Vorst (Proven Partners) nam het publiek mee in de wereld van dynamisch werken vanuit het gedachtegoed Sturing & Ruimte. De centrale boodschap van zijn introductie was dat een werkomgeving dient aan te sluiten bij de activiteiten van medewerkers. Vanuit het gedachtegoed Sturing & Ruimte kan dit op de volgende manier gerealiseerd worden:

  • Kijk meervoudig: wie gaat de werkomgeving gebruiken en wat zijn de wensen en eisen?
  • Stop met balanceren: alle gebruikers hebben gelijk.  Ga niet opzoek naar compromissen, maar creëer een werkomgeving die aansluit bij alle wensen en eisen.
  • Waardeer wat er is en voeg toe: de huidige werkomgeving heeft vaak al goede elementen. Gebruik dit als basis en voeg toe wat er nodig is.
  • Denk groot, doe klein: droom van de optimale werkomgeving en begin vandaag al met kleine stapjes om dit te realiseren.

Vanuit het perspectief van de organisatie vraagt dynamisch werken om een integrale aanpak. Niet alleen de digitale en fysieke werkomgeving dient aandacht te krijgen, ook de ondersteuning vanuit de organisatie en een veranderende houding & gedrag van medewerkers zijn cruciaal. In onderstaand model zijn alle elementen van dynamisch werken weergegeven.

PW-M-Dynamisch-werken-cloudtag

 

Na een korte inleiding werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om dynamisch werken zelf te ervaren. De groep werd opgedeeld en kreeg de volgende opdrachten:

  • Opdracht 1: stel je zit te werken op een flexibele werkplek met twee andere collega’s in je nabije omgeving. Je wordt gebeld door je partner over een privékwestie. Bel nu een collega op en vraag wat hij/zij zou doen in deze situatie.
  • Opdracht 2: het recht op thuiswerken staat op de politieke agenda. Er is een wetsvoorstel voor ingediend waarover een besluit moet worden genomen. Bespreek in een groep hoe jullie hier tegen aan kijken.
  • Opdracht 3: los in een groep de uitgereikte Sudoku op en kies hierbij een werkomgeving die het beste aansluit.

De deelnemers waren druk in de weer met het oplossen van de opdrachten. Ondertussen zorgde spreker Leo van de Vorst en zijn collega’s voor de nodige opschudding. Zo werd er bijvoorbeeld geklaagd door de “directie” dat de deelnemers te veel geluid maakten,  kwam een “werknemer” van een andere afdeling met de klacht dat er te veel vergaderd en te weinig gewerkt werd  en waren er tot slot allerlei storende factoren om de deelnemers optimaal uit te dagen in het dynamisch werken.

IMG_7792

Na de nodige chaos werd de groep plenair geroepen voor een gezamenlijke terugkoppeling. Terugkijkend op de experience kwam de groep tot de volgende conclusies:

  • Denk vanuit de activiteit en zoek hierbij een passende ruimte. In de experience zagen we bijvoorbeeld bij de Sudoku-groep (opdracht 3) dat men ondanks alle drukte niet verhuisde naar een concentratieplek om zo de opdracht sneller/beter te vervullen.  Geconcludeerd kan worden dat een ruimte die aansluit bij de uit te voeren activiteit bijdraagt aan het resultaat.
  • Spreek anderen aan op overlast voor jou persoonlijk. Men irriteert zich wel eens aan overlast van collega’s, bijvoorbeeld vanwege (luidruchtig) privégesprekken onder werktijd. Dit zagen we tijdens de experience ontstaan bij deelnemers die zich wilde concentreren terwijl andere deelnemers aan het bellen waren (opdracht 1). Uit deze ervaring kan geleerd worden dat medewerkers elkaar moeten leren aanspreken en dat zij dit vanuit persoonlijke titel moeten doen. De woorden “ik vind het storend als…” zijn vaak al voldoende om medewerkers te attenderen op onaangename gewoontes.  Op deze manier wordt een discussie omgezet in een dialoog.
  • Van MIJN werkplek naar ONZE werkomgeving. De werkomgeving van medewerkers is tegenwoordig veel groter. Waarbij men in het verleden het grootste deel van de werkweek op één kamer verbleef, bieden steeds meer organisaties een scala aan ruimtes aan passend bij de activiteit. Hierbij is het ook belangrijk om gezamenlijk (nieuwe) regels af te spreken. Op deze manier heeft iedereen een prettige ervaring in de gezamenlijke werkomgeving en kan samenwerking en kennisdeling tot stand komen.

IMG_7786

 

Dynamisch Werken Experience in jouw organisatie?

Benieuwd wat dynamisch werken bekend voor jouw organisatie? Met de Dynamisch Werken Experience ervaren medewerkers wat het is om onafhankelijk van tijd en plaats te werken. Zij ervaren bijvoorbeeld welke competenties nodig zijn om in een nieuwe werkomgeving te werken, welke ondersteuning vanuit de organisatie nodig is en aan welke eisen de (digitale/fysieke) werkomgeving moet voldoen. Voor meer informatie over de Dynamisch Werken Experience kan contact opgenomen worden met Dries Krens.

DW experience

 

Geef een reactie