Draagkracht vergroten in het sociaal domein – Praktijkcasus MEE Zuid-Limburg

“Hoe vergroot je de draagkracht van medewerkers in een turbulente tijd met veel verandering?” Over dit vraagstuk boog het management team (MT) van MEE Zuid-Limburg zich na signalen van medewerkers over een verhoogde werkdruk sinds de veranderingen in het sociale domein van begin 2015. Het MT heeft Leo van de Vorst en Jos Breas van Proven Partners gevraagd om middels een workshop Sturing & Ruimte te komen tot een heldere probleemanalyse en concrete acties. MEE Zuid-Limburg heeft hiermee gebruik gemaakt van de workshop Sturing & Ruimte die Proven Partners begin van het jaar aan al haar klanten geschonken heeft.

SR vier luiken

Afbeelding 1. De vier essenties van Sturing & Ruimte

Draaglast en draagkracht

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie heeft het MT alle signalen vanuit de organisatie besproken, variërend van het perspectief van de bedrijfsarts tot en met voorbeelden van werkdruk en uitval binnen de clusters. Door met heel het MT meervoudig te kijken werd de essentie van het probleem zichtbaar. Medewerkers ervaren een disbalans tussen de hoge druk vanuit de externe omgeving (draaglast) en de invloed die men hier zelf op kan uitoefenen (draagkracht).

Voortbouwen op wat er is

Met een scherpe analyse van het probleem is een begin gemaakt met het formuleren van oplossingen. Vanuit Sturing & Ruimte wordt geadviseerd om te waarderen wat er is en hier op verder te bouwen. Het MT heeft in lijn met deze visie voortgebouwd op het bestaande kennisprogramma van MEE Zuid-Limburg. Hierin stuurt de organisatie op de ontwikkeling van zes competenties “Professional nieuwe stijl”, te weten: samenwerken, planmatig werken, flexibel gedrag/aanpassingsvermogen, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en actief handelen. Deze competenties dragen in essentie bij aan het vergroten van de draagkracht van medewerkers om zo op een gezonde manier met de draaglast om te kunnen gaan.

Aan de slag!

Om een eerste inventarisatie van de draagkracht van medewerkers te krijgen, heeft het MT afgesproken om binnen een week alle medewerkers gezamenlijk te scoren op de zes competenties. Daarnaast scoren medewerkers zichzelf op deze competenties. Medewerkers gebruiken hiervoor het Kennisdashboard, een applicatie die MEE Zuid-Limburg al enige tijd gebruikt om te sturen op kennis. Het oordeel van de medewerker en manager samen resulteert in een meervoudige analyse van de personele draagkracht. Dit is een goede basis om in gesprek te gaan over afwijkingen, mogelijke oorzaken hiervan en gewenste oplossingen om de draagkracht te verhogen. Tot slot heeft MEE Zuid-Limburg samen met een opleidingsinstantie een programma opgezet om bovengenoemde competenties en daarmee de draagkracht van medewerkers te ontwikkelen.

Samenvattend heeft het MT van MEE Zuid-Limburg een passende oplossing gevonden voor een actueel vraagstuk. Een mooi resultaat naar tevredenheid van de deelnemers middels de workshop Sturing & Ruimte.

Tot slot een aantal reacties van de deelnemers:

“Het is een eyeopener dat we de oplossing al binnen handbereik hebben” (Gwen van Merwijk, Clustermanager MEE Zuid-Limburg)

“We hebben concrete handvatten gekregen om de juiste sturing te geven aan het ontwikkelperspectief van onze organisatie” (Irene Thuis, Bestuurder MEE Zuid-Limburg)

 

Touw sr

 

 

 

 

Geef een reactie