Cases

PROVENPARTNERS heeft in de loop der jaren veel opdrachten uitgevoerd op het gebied van: Zelfsturende teams, Het Nieuwe Werken, Samen netwerken, Organisatie welzijn en Kennismanagement. Daarbij werken wij in verschillende sectoren, bij private en publieke organisaties. De rode draad in alle opdrachten is het wendbaar(der) maken van organisaties. Daarbij werken wij altijd vanuit het gedachtegoed Sturing en Ruimte. Van een aantal opdrachten hebben we een praktijkcasus uitgewerkt.

Heeft u vragen over een specifieke casus, werkwijze of thema? Wij zijn u graag van dienst. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon die bij de casus staat of ons benaderen via het algemene nummer +31 88 405 55 55 en mailadres info@provenpartners.nl.